План за четене на Библията

Основен / ден 58

Стар Завет

Изход

25

Приноси за скинията


1 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете принос за Мене. 3 И ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед, 4 синьо, мораво, червено, висон и козина, 5 червенобоядисани овнешки кожи и обработени морски, кожи, ситимово дърво, 6 масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханно кадене, 7 оникси и камъни за влагане на ефода, и на нагръдника. 8 И да Ми направят светилище, за да обитавам сред тях. 9 Според всичко, което ти показвам – образа на скинията и образа на всичките ѝ принадлежности, така да я направите.
Ковчегът на завета
10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо. 12 И да излееш за него четири златни халки, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две халки на едната му страна и две халки на другата му страна. 13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, 14 и да провреш върлините през халките отстрани на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. 15 Върлините да остават в халките на ковчега; да не се изваждат от него. 16 И да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.
17 Да направиш умилостивилище, от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. 18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш на двата края на умилостивилището. 19 Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. 20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите. 21 И да положиш умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да сложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. 22 Там ще се срещам с тебе; там, над умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израиляните.

Трапезата


23 Да направиш трапеза от ситимово дърво два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. 24 Да я обковеш с чисто злато и да ѝ направиш златен венец наоколо. 25 Да ѝ направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза ѝ. 26 Да ѝ направиш и четири златни халки, и да поставиш халките на четирите ъгъла, които са при четирите ѝ крака. 27 Халките да бъдат до самия перваз, за да се слагат в тях върлините и да се носи трапезата. 28 Върлините да направиш от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях. 29 И да направиш блюдата ѝ, тамянниците ѝ, поливалниците ѝ и тасовете ѝ за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш. 30 И на трапезата постоянно да слагаш пред Мене присъствени хлябове.

Светилникът


31 Да направиш и светилник от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоните му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него. 32 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна. 33 На единия клон да има три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете; така да има на шестте клона, които се издават от светилника. 34 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадемови цветове, с топчиците им и цветята им. 35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под двата му клона една топчица, част от самия него, и под двата му клона една топчица, част от самия него, и под двата му клона една топчица, част от самия него. 36 Топчиците им и клоните им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато. 37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му. 38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато. 39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори. 40 Внимавай да ги направиш по образеца, който ти бе показан на планината.
© Библейска лига - България

26

Скинията


1 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими. 2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакти, а широчината на всяка завеса – четири лакти; всичките завеси да имат една мярка. 3 Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга. 4 И да направиш сини петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 5 Да направиш петдесет петлици на едната завеса, и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във вторите скачени завеси; петлиците да са една срещу друга. 6 Да направиш и петдесет златни куки и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.
7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси; 8 дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакти и широчината на всяка завеса – четири лакти; единадесетте завеси да имат една мярка. 9 И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш надве към лицето на скинията. 10 И да направиш петдесет петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси. 11 И да направиш петдесет медни куки и да сложиш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, за да е едно цяло. 12 И онази част, която остава в повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията. 13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива. 14 Също да направиш покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи и отгоре едно покривало от обработени морски кожи.
15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени. 16 Десет лакти да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина широчината на всяка дъска; 17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всичките дъски на скинията. 18 И дъските на скинията да направиш; двадесет дъски за южната страна, към пладне; 19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа. 20 Също и за втората страна на скинията, северната, да направиш двадесет дъски 21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски. 23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна; 24 да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством една халка; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла. 25 Така да бъдат осем дъски, и за тях шестнадесет сребърни подложки – две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет лоста за дъските от едната страна на скинията, 27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 28 И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край. 29 Дъските да обковеш със злато, и халките им да направиш от злато за да се слагат в тях лостовете; да обковеш и лостовете със злато.
30 Да издигнеш скинията според образеца ѝ, който ти бе показан на планината.
31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими. 32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки. 33 Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така че завесата да ви отделя светилището от светая-светих. 34 И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в светая-светих. 35 А трапезата да положиш извън завесата и светилника – срещу трапезата, към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна. 36 И да направиш за врата на шатъра завеса, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон. 37 И за завесата да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

2

Исус изцелява паралитик


1 След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и разчу се, че бил в къщата. 2 И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото. 3 И дойдоха, та донесоха при Него един паралитик. Четирима го носеха; 4 и като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, и го пробиха, та спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. 5 А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. 6 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: 7 Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 8 И Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? 9 Кое е по-лесно, да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи? 10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (казва на паралитика): 11 Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. 12 И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така че всички се удивяваха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.

Призоваването на Леви


13 И пак излезе край езерото; и цялото множество идва при Него, и Той ги поучаваше. 14 И като минаваше, видя Леви Алфеев, седящ в бирничеството, и му каза: Върви след Мене. И той стана и тръгна след Него.
15 И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му, и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и вървяха след Него. 16 Тогава книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде [и пие] с бирниците и грешниците? 17 И Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].

Исус запитан за постенето


18 А Йоановите и фарисейските ученици постеха; и дойдоха, и Го попитаха: Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а Твоите ученици не постят? 19 А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? Докато младоженецът е с тях, не могат да постят. 20 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, в онова време, ще постят. 21 Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха; защото кръпката ще се отдере от дрехата, новото – от старото, и съдраното ще стане по-лошо. 22 И никой не налива ново вино в стари мехове; иначе, новото вино ще спука меховете и се изхабяват и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.

Господар на съботата


23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки по пътя, почнаха да късат класовете. 24 И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота каквото не е позволено? 25 А Той им рече: Не сте ли никога чели какво стори Давид, когато беше в нужда, и огладня той и мъжете, които бяха с него? 26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? 27 И каза им: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата; 28 така че Човешкият Син е господар и на съботата.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи