План за четене на Библията

Основен / ден 70

Стар Завет

Левит

10

Смъртта на Надав и Авиуд


1 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си, и като сложиха в тях огън и на него тамян, принесоха чужд огън пред Господа, за който Той не им беше заповядал. 2 Затова огън излезе от Господа и ги пояде; и умряха пред Господа. 3 Тогава каза Мойсей на Аарон: Ето за кое говори Господ, като каза: В онези, които се приближават до Мене ще се осветя и пред целия народ ще се прославя. А Аарон мълчеше. 4 И Мойсей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Аароновия чичо Узиил, и им каза: Идете, изнесете братята си от светилището вън от стана. 5 И те отидоха и ги изнесоха в хитоните им вън от стана, както каза Мойсей. 6 Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Главите си да не откриете и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на целия народ; но за изгарянето, което подклади Господ, нека плачат братята ви, целият Израилев дом. 7 И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господнето помазване е на вас. И те направиха, както каза Мойсей.
8 След това Господ говори на Аарон, казвайки: 9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртно питие, нито ти, нито синовете ти, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения, 10 както за да разпознавате между свято и мръсно, и между нечисто и чисто, 11 така и за да учите израиляните на всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Мойсей.
12 После Мойсей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебния принос, който е останал от Господните жертви чрез огън, и го яжте безквасен при олтара, защото е пресвят, 13 и трябва да го ядете на свято място; понеже това е твое право и право на синовете ти от Господните жертви чрез огън; защото така ми беше заповядано. 14 Също и гърдите на движимия принос и плешката на възвишаемия трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на примирителните приноси на израиляните. 15 Плешката на възвишаемия принос и гърдите на движимия да принасят заедно с жертвите на тлъстината, като ги полюшват за движим принос пред Господа; и това ще бъде твое вечно право и право на синовете ти, както заповяда Господ.
16 И Мойсей потърси грижливо козела за приноса за грях, но ето че беше изгорен; затова той се разгневи на Елеазар и на Итамар, останалите Ааронови синове, и каза: 17 Защо не ядохте приноса за грях на святото място, тъй като е пресвят, и ви е даден, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за народа пред Господа? 18 Ето, кръвта му не се внесе вътре в светилището, а трябваше да го ядете в светилището, както заповядах.
19 Но Аарон каза на Мойсей: Ето днес те принесоха приноса си за грях и всеизгарянето си пред Господа; и ми се случиха такива работи. Ако бях изял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа? 20 И като чу това Мойсей, успокои се.
© Библейска лига - България

11

Чиста и нечиста храна


1 И Господ говори на Мойсей и Аарон, като им каза: 2 Кажете на израиляните: Ето кои животни можете да ядете от всичките животни по земята. 3 Да ядете всяко животно, което има раздвоени, разцепени копита, и което преживя. 4 Обаче от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас; 5 питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 6 дивия заек, макар че преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 7 и свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас. 8 От месото им да не ядете и до труповете им да не се допирате; те са нечисти за вас.
9 От животните, които са във водата, да ядете следните: всички, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете. 10 А всички, които се движат във водата, и всяко живо същество, което е във водата, всички, които нямат перки и люспи, в моретата и в реките, те са отвратителни за вас. 11 Да бъдат отвратителни за вас; месото им да не ядете и от труповете им да се отвращавате. 12 Всичко във водата, което няма ни перки, ни люспи, да бъде отвратително за вас.
13 От птиците да се отвращавате от следните; да не се ядат, понеже са отвратителни: орелът, грифът, черният лешояд, 14 канята и всеки вид мишелов, 15 всичко, което принадлежи към вида на гарвана, 16 бухалът, кукумявката, чайката, ястребът по видовете му, 17 малкият бухал, корморанът, ибисът, 18 лебедът, пеликанът, рибоядът, 19 щъркелът, чаплата по видовете ѝ, папунякът и прилепът.
20 Всички крилати насекоми, които ходят на четири крака, да бъдат отвратителни за вас. 21 Обаче от всичките крилати насекоми, които ходят на четири крака, можете да ядете онези, които имат пищяли на нозете си, за да скачат с тях по земята. 22 От тях можете да ядете следните: скакалеца и видовете му, солама и видовете му, харгола и видовете му, и акридата и видовете ѝ. 23 А всички други крилати насекоми, които имат четири двойки крака, да бъдат отвратителни за вас. 24 От тях ще се осквернявате: всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта; 25 и всеки, който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта.
26 Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с разцепени копита, нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до такова, ще бъде нечист. 27 И от всичките четириноги, онези, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 28 И който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.
29 От животните, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът и видовете му, 30 полската мишка, скалният гущер, стенният гущер, къртицата и хамелеонът. 31 Тези са нечисти за вас от всичките влечуги; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 32 И всичко, върху каквото падне мъртво някое от тях, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, чувал или какъвто и да е съд, който се употребява в работа; всичко трябва да се сложи във вода и ще бъде нечисто до вечерта; тогава ще бъде чисто. 33 И ако някое от тях падне в пръстен съд, то всичко, което е в съда ще бъде нечисто; а съда да строшите. 34 Всяка храна, която е за ядене, но върху която се сипва вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие от такъв съд, ще бъде нечисто. 35 Всичко, върху което падне нещо от трупа им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас. 36 Обаче извор или кладенец, където има събрана вода, си остават чисти; но каквото се допре до трупа на тези животни, ще бъде нечисто. 37 И ако падне нещо от трупа им върху някое семе, което ще се посее, то е чисто. 38 Обаче, ако са полели семето с вода и падне нещо от трупа им върху него, то е нечисто за вас.
39 Ако умре някое от животните, които може да ядете, който се допре до трупа му, ще бъде нечист до вечерта. 40 И който яде от трупа му, трябва да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе трупа му, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
41 Всяко животно, което пълзи по земята, е отвратително; да не го ядете. 42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, или многоногите измежду пълзящите по земята животни – да не ядете, защото са отвратителни. 43 Да не се омърсите с никакви влечуги, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях. 44 Защото Аз съм Еова, вашият Бог; осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят; и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята. 45 Защото Аз съм Еова, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви бъда Бог; и тъй, бъдете святи, защото Аз съм свят.
46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено същество, което се движи във водата, и за всяко одушевено същество, което пълзи по земята, 47 за да правите разлика между чистото и нечистото, и между животното, което може да се яде, и животното, което не може да се яде.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

14

Исус помазан с миро във Витания


1 А след два дни щеше да бъде Пасхата и Празникът на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го умъртвят. 2 Защото казваха: Да не стане на празника, за да не се повдигне вълнение между народа.
3 И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симон прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, възля мирото на главата Му. 4 А имаше някои, които, негодуващи, казваха помежду си: Защо така се прахоса мирото? 5 Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея. 6 Но Исус рече: Оставете я; защо ѝ досаждате? Тя извърши добро дело на Мене. 7 Защото сиромасите всякога се намират между вас и когато щете, можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.
8 Тя извърши това, което можеше; предвари да помаже тялото Ми за погребение. 9 Истина ви казвам: Където и да се про повядва благовестието по целия свят, ще се разказва в нейна памет това, което тя стори.
10 Тогава Юда Искариотски, онзи, който бе един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им Го предаде. 11 Те, като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да Го предаде.

Господнята вечеря


12 А на първия ден на Празника на безкваснитехлябове, когато колеха жертви за пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш пасхата? 13 И Той изпрати двама от учениците Си и им каза: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете след него. 14 И където влезе, кажете на стопанина на тая къща: Учителят пита: Къде е приготвената за Мене приемна стая, където ще ям пасхата с учениците Си? 15 И той ще ви посочи една голяма горна стая, постлана и готова; там ни пригответе. 16 И тъй, учениците излязоха и дойдоха в града; и намериха, както им беше казал; и приготвиха пасхата.
17 И като се свечери, Той дойде с дванадесетте. 18 И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус рече: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде. 19 Те започнаха да скърбят и да Му казват един по един: Да не съм аз? 20 А Той им рече: Един от дванадесетте е, който топи заедно с Мене в блюдото. 21 Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син се предава! Добре би било за тоя човек, ако не бе се родил.
22 И когато ядяха, Исус взе хляб, и като благослови, разчупи, та им даде и рече: Вземете [яжте]; това е Моето тяло. 23 Взе и чашата, благодари и даде им; и те всички пиха от нея. 24 И рече им: Това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина. 25 Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство.
26 И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.

Исус предрича отричането на Петър


27 И Исус им каза: Вие всичките ще се съблазните [поради Мене тая нощ]; защото е писано: „Ще поразя пастиря, и овцете ще се разпръснат.“ 28 А след възкресението Си ще ви предваря в Галилея. 29 А Петър Му рече: Ако и всички да се съблазнят, аз обаче – не. 30 И Исус му каза: Истина Ти казвам, че днес, тая нощ, преди да пее петелът два пъти, ти три пъти ще се отречеш от Мене. 31 А той твърде разпалено казваше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и всички.

Гетсимания


32 И дойдоха на едно място, наречено Гетсимания; и каза на учениците Си: Седете тука, докато се помоля. 33 И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан, и захвана да се тревожи и да тъгува. 34 И каза им: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тука и бдете. 35 И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се, ако бе възможно, да Го отмине този час, казвайки: 36 Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не обаче каквото Аз искам, но каквото Ти. 37 И идва, и ги намира заспали; и казва на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш? 38 Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а тялото немощно. 39 И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. 40 И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали; и не знаеха какво да Му отговорят. 41 И трети път дойде, и каза им: Още ли спите и почивате? Достатъчно е! Дойде часът! Ето, Човешкият Син се предава в ръцете на грешниците. 42 Станете да вървим; ето, приближава се този, който ме предава!

Предаването на Исус


43 И веднага, докато Той още говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с ножове и сопи, изпрате ни от главните свещеници, книжниците и старейшините. 44 А онзи, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го, та Го заведете, като Го пазите здраво. 45 И когато дойде, веднага се приближи до Него и каза: Учителю! И целуна Го. 46 И те сложиха ръце на Него и Го хванаха. 47 А един от стоящите там измъкна ножа си и удари слугата на първосвещеника, и му отсече ухото. 48 И Исус проговори, казвайки им: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? 49 Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат Писанията. 50 Тогава всички Го оставиха и се разбягаха. 51 И някой си момък го следваше, обвит с плащаница на голо; и те го хванаха.
52 А той, като остави плащаницата, избяга гол.

Пред синедриона


53 И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събират всичките главни свещеници и старейшините, и книжниците. 54 А Петър беше Го следвал отдалеч до двора на първосвещеника, и седеше вътре заедно със служителите, и грееше се на огъня. 55 И главните свещеници, и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намираха. 56 Защото мнозина лъжесвидетелстваха против Него, но свидетелствата им не бяха еднакви. 57 Сетне някои станаха и лъжесвидетелстваха против Него, като казаха: 58 Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг, неръкотворен. 59 Но и така свидетелствата им не бяха еднакви. 60 Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против Тебе? 61 А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Помазаникът, Син на Благословения? 62 А Исус рече: Аз съм; и ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Силата и идещ с небесните облаци. 63 Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Каква нужда имаме вече от свидетели? 64 Чухте богохулството; как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. 65 И някои почнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай. И служителите, като Го хванаха, удряха Го с плесници.

Петър се отрича от Исус


66 И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника; 67 и като видя Петър, че се грее, взря се в него и каза: И ти беше с Назарянина, с Исуса. 68 А той се отрече, казвайки: Нито зная, нито разбирам какво говориш. И излезе вън на предверието; и петелът пропя. 69 Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: Тоя е от тях.
70 А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: Наистина си от тях, защото си галилеянин [и говорът ти съответства].
71 А той започна да проклина и да се кълне: Не познавам тоя човек, за когото говорите. 72 И начаса петелът пропя втори път. И Петър си спомни думите, които Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът два пъти, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

27

1 Давидов псалом.
Господ е светлина моя и избавител мой;
от кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
от кого ще се уплаша?
2 Когато се приближиха при мене злосторници,
противниците ми и неприятелите ми,
за да разкъсат тялото ми,
те се спънаха и паднаха.
3 Ако се опълчи против мене и войска,
сърцето ми няма да се уплаши;
ако се повдигне против мене война,
и тогава ще имам увереност.
4 Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся –
да живея в дома Господен през всичките дни на живота си,
за да гледам красотата на Господа
и да Го диря в храма Му.
5 Защото в лош ден ще ме скрие под покрова Си,
ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
ще ме издигне на канара.
6 И главата ми ще се издигне
над неприятелите ми, които ме окръжават;
и ще принеса в скинията Му жертви с възклицания на радост,
ще пея, да! Ще славословя Господа.
7 Слушай, Господи, гласа ми, когато викам;
смили се също над мене и отговори ми.
8 Когато Ти рече: Търсете лицето Ми,
моето сърце Ти каза:
Лицето Ти ще търся, Господи.
9 Да не скриеш от мене лицето Си;
да не отхвърлиш с гняв слугата Си;
Ти ми стана помощ;
недей ме отхвърля и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;
10 защото баща ми и майка ми са ме оставили;
Господ, обаче, ще ме прибере.
11 Научи ме, Господи, пътя Си,
и води ме по равна пътека, поради онези, които ме причакват.
12 Да не ме предадеш на волята на противниците ми;
защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мене,
които дишат насилие.
13 Ако не бях повярвал, че ще видя благостта на Господа
в земята на живите, бих премалял.
14 Чакай Господа;
дерзай и нека се укрепи сърцето ти;
да, чакай Господа.
© Библейска лига - България