План за четене на Библията

Основен / ден 71

Стар Завет

Левит

12

Очистване на жената след раждане


1 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако зачене жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дни; нечиста както в дните на месечното си неразположение. 3 А на осмия ден да се обреже краекожието на детето. 4 Но тя да остава тридесет и три дни до очистването от кръвта си; до никоя свята вещ да не се допира и в светилището да не влиза, преди да се свършат дните на очистването ѝ. 5 Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста две седмици, както когато е неразположена; и да остава шестдесет и шест дни до очистването от кръвта си. 6 А когато се свършат дните на очистването ѝ, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и млад гълъб или гургулица в принос за грях, до входа на шатъра за срещане; 7 и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от кръвотечението. Това е законът за онази, която ражда мъжко или женско дете. 8 Но ако не е в състояние да донесе агне, нека донесе две гургулици или два млади гълъба, единия за всеизгаряне, а другия в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.
© Библейска лига - България

13

Наставления за инфекциозни кожни болести


1 Господ още говори на Мойсей и на Аарон, казвайки: 2 Когато човек има по кожата на тялото си оток или краста, или лъскаво петно, и то се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да се заведе при свещеника Аарон или при един от неговите синове свещеници. 3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото: ако космите по раната са побелели, и раната е задълбала в кожата на тялото, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. 4 Но ако лъскавото петно върху кожата на тялото му е бяло и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и космите по него не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната. 5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и ето, ако види, че раната е в застой и не се е разпростряла по кожата, тогава да го затвори за още седем дни; 6 и на седмия ден свещеникът пак да го прегледа; и ето, ако раната е завехнала и не се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за чист; това е краста; болният нека изпере дрехите си и ще бъде чист. 7 Но ако след явяването му пред свещеника за очистване, крастата се разпростира много по кожата, той пак трябва да се яви пред свещеника; 8 и ако види свещеникът, че крастата се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за нечист; това е проказа.
9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника; 10 и свещеникът да прегледа, и ето, ако има бял оток на кожата и космите са побелели, и има живо месо в отока, 11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; и да не го затвори, защото е нечист. 12 Но ако, доколкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата и е покрила цялата кожа на болния, от главата до краката му, 13 тогава свещеникът да прегледа и ако проказата е покрила всичките му меса, нека обяви за чист онзи, който има раната; понеже тя цяла е побеляла, той е чист. 14 Но появи ли се по него живо месо, ще бъде нечист. 15 Свещеникът, като прегледа живото месо, нека го обяви за нечист; живото месо е нечисто; това е проказа. 16 Или пък, ако живото месо пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника; 17 и когато го прегледа свещеникът, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.
18 Ако по кожата на нечие тяло е имало цирей, който е оздравял, 19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток или лъскаво бяло червеникаво петно, та-къв да се покаже на свещеника; 20 и свещеникът да прегледа, и ето, ако петното изглежда по-дълбоко от кожата и космите по него са побелели, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа, която се е появила на мястото на цирея. 21 Но ако, като я прегледа свещеникът, няма бели косми по нея, и не е по-дълбоко от кожата, а е завехнала, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е зараза. 23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, това е белегът от цирея; свещеникът да го обяви за чист.
24 Или ако по кожата на нечие тяло има място, изгорено от огън, и върху живото месо на изгореното се появи лъскаво, червеникаво или бяло петно, 25 тогава свещеникът да го прегледа, и ето, ако космите по лъскавото петно са побелели и то изглежда по-дълбоко от кожата, това е проказа, която се е разразила върху изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 26 Но ако го прегледа свещеникът, и ето, няма бели косми по лъскавото петно и то не е по-дълбоко от кожата, а е завехнало, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 27 и на седмия ден свещеникът да го прегледа; ако петното се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 28 Но ако лъскавото петно си стои на мястото и не се е разпростряло по кожата, а е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата, 30 то свещеникът да прегледа раната; и ето, ако тя изглежда да е по-дълбоко от кожата и по нея има тънки руси косми, то свещеникът да ги обяви за нечисти; това е кел, проказа по главата или брадата. 31 Но ако прегледа свещеникът раната на кела, и ето, тя не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и няма черни косми по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната на кела; 32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ето, ако не се е разпрострял келът, и няма по него руси косми, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, 33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келявото, и свещеникът да затвори келявия за още седем дни. 34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ето, ако келът не се е разпрострял по кожата и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си и ще бъде чист. 35 Обаче ако след очистването келът се разпростре много по кожата, 36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси косми; човекът е нечист. 37 Но ако му се вижда, че келът е непроменен и черни косми са поникнали по него, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.
38 Ако мъж или жена има по кожата на тялото си бели лъскави петна, 39 то свещеникът да прегледа болния; и ето, ако лъскавите петна по кожата на тялото са белезникави, лишей е избил по кожата; човекът е чист.
40 Ако някому е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист. 41 Ако е окапала косата му отпред на главата, той е полуплешив, но пак е чист. 42 Но ако по плешивото или по полуплешивото място има бяла червеникава рана, това е проказа, която се е разразила на плешивото или полуплешивото място. 43 Свещеникът нека го прегледа; и ето, ако отокът на раната по плешивото или полуплешивото място е бял червеникав, подобен на проказата по кожата на тялото, 44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има рана на главата си.
45 Дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да бъде открита, и нека покрие устните си, и нека вика: Нечист! Нечист! 46 През цялото време, докато трае раната, той ще бъде нечист; нечист е той; нека живее отделно; вън от стана да бъде жилището му.

Предписания за зараза с плесен


47 Ако се появи зараза от проказа върху дреха, дреха вълнена или дреха ленена, 48 било върху основата или върху вътъка, ленен или вълнен, или върху кожа, или върху каквато и да е кожена вещ, 49 и ако петното е зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника. 50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дни заразената вещ; 51 а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, за каквото и да е употребена кожата, това е люта проказа; тази вещ е нечиста. 52 Да изгори дрехата, върху която е заразата, било върху основата или върху вътъка, дреха вълнена или ленена, или каквато и да е заразена кожена вещ; защото е люта проказа; с огън да се изгори. 53 Но ако прегледа свещеникът, и ето, заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по каквато и да е кожена вещ, 54 то свещеникът да заповяда да изперат заразената вещ и да я затвори за още седем дни. 55 И след изпирането нека прегледа свещеникът заразата; ако петното не е променило вида си, дори и да не се е разпростряло, тази вещ е нечиста; с огън да се изгори; проказата е люта, била тя от вътрешната страна или от външната. 56 Но ако прегледа свещеникът, и ето, след изпирането, заразата е завяхнала, то да я отдере от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка. 57 Ако се появи пак върху дрехата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, проказа се е разразила; с огън да се изгори заразената вещ. 58 И ако заразата се заличи от дрехата, било от основата или вътъка, или от която и да е кожена вещ, която се изпере, тогава нека се изпере още веднъж и ще бъде чиста.
59 Това е законът за заразата от проказа върху вълнена или ленена дреха, върху основа или върху вътък, или върху каквато и да е кожена вещ, според който да се обявява тя за чиста или нечиста.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Марк

15

Исус пред Пилат


1 И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият синедрион незабавно се съвещаха, и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилат. 2 И Пилат Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Той му отговори: Ти казваш. 3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща. 4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват! 5 Но Исус нищо вече не отговори, така че Пилат се чудеше.
6 А на празника той им пускаше по един затворник, когото биха поискали. 7 А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство. 8 И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да им направи каквото имаше обичай да прави. 9 А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар? 10 (Понеже знаеше, че главните свещеници от завист бяха Го предали.) 11 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. 12 Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар? 13 А те пак изкрещяха: Разпни Го!
14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпни Го! 15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.

Войниците се подиграват на Исус


16 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина. 17 И облякоха Му пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни, та го положиха на главата Му. 18 И започнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски! 19 И удряха Го по главата с тръстика, заплюваха Го, и коленичейки, кланяха Му се. 20 И след като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи, и Го изведоха вън да Го разпнат.

Разпъването на кръст


21 И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.
22 И заведоха Исуса на мястото Голгота, което значи Лобно място.
23 И даваха Му вино, смесено със смирна, но Той не прие. 24 И като Го разпънаха, разделиха си дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе. 25 А беше третият час, когато Го разпнаха. 26 А надписът на обвинението Му бе надписан така: Юдейският Цар. 27 И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно на Него и един отляво на Него. [28 И се изпълни Писанието, което казва: „И с беззаконните се числи.“] 29 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Ха, сега! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, 30 спаси Себе Си и слез от кръста. 31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се присмиваха помежду си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! 32 Помазаникът, Израилевият Цар, нека слезе сега от кръста, та да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го хулеха.

Смъртта на Исус


33 И като дойде шестият час, настана тъмнина по цялата земя, и трая до деветия час. 34 И на деветия час Исус извика със силен глас: „Елои, Елои, Лама Савахтани?“, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?
35 И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия. 36 И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстика и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме. 37 А Исус, като издаде силен глас, издъхна. 38 И завесата на храма се раздра на две от горе до долу. 39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина Тоя Човек беше Син на Бога. 40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария, майката на малкия Яков и на Йосий, и Саломия; 41 които, когато беше в Галилея, вървяха след Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.

Погребението на Исус


42 И когато вече се свечери, понеже беше Приготвителен ден, тоест, срещу събота, 43 дойде Йосиф от Ариматея, един виден съветник, който и сам очакваше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилат и да поиска Исусовото тяло. 44 А Пилат се почуди дали е вече умрял и като повика стотника, попита го дали е вече мъртъв. 45 И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. 46 И той купи плащаница и като Го сне, обви Го в плащаницата и положи Го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата. 47 А Мария Магдалина и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагаха.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи