План за четене на Библията

Основен / ден 88

Стар Завет

Числа

19

Вода за очистване


1 И Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 2 Ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израиляните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда, и на която не е слаган ярем; 3 и да я дадете на свещеника Елеазар, и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него. 4 Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта ѝ с пръста си, да поръси седем пъти с нея към предната част на шатъра за срещане. 5 И да изгорят телицата пред него: кожата ѝ, месото ѝ и кръвта ѝ с изпражненията ѝ да изгорят. 6 После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена вълна и да ги хвърли върху горящата юница. 7 Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си с вода и след това може да влезе в стана, и свещеникът да бъде нечист до вечерта. 8 Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си с вода и да окъпе тялото си с вода, и да бъде нечист до вечерта. 9 Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я остави вън от стана на чисто място. Пепелта да се пази за обществото израиляни, за да се направи с нея вода за очистване от грях. 10 И онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си, и той също ще бъде нечист до вечерта. Това ще бъде вечен закон за израиляните и за пришълците, които живеят сред тях.
11 Който се допре до мъртво човешко тяло, ще бъде нечист седем дни. 12 С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден; тогава ще бъде чист; но ако не се очисти на третия и на седмия ден, не ще бъде чист. 13 Който се допре до мъртвото тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния; този човек да се изтреби от Израил; той да бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителната вода; нечистотата му е още по него. 14 Ето и закона, когато някой умре в шатър: всички, които влизат в шатъра и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти седем дни; 15 и всеки непокрит съд, който е без превързана покривка, е нечист. 16 И който се допре на полето до някой убит с меч или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист седем дни.
17 А за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена в жертва за грях и да полеят на нея течаща вода. 18 Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там. Той трябва да поръси и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб. 19 И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпе във вода, и вечерта ще бъде чист. 20 А онзи, който, като е нечист, не се очисти, трябва да се изтреби от обществото, понеже е осквернил Господнето светилище; той не е поръсен с очистителната вода и е нечист. 21 И това да им бъде вечен закон: Който е ръсил с очистителната вода, също да изпере дрехите си; и който се допре до очистителната вода, ще бъде нечист до вечерта; 22 и всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто; и който се допредо това нещо, да бъде нечист до вечерта.
© Библейска лига - България

20

Вода от канарата


1 И в първия месец дойдоха израиляните, цялото общество, в Цинската пустиня; и народът остана в Кадеш. Там умря Мариам и там бе погребана.
2 А вода нямаше за обществото, тъй че людете се събраха против Мойсей и против Аарон. 3 Те се скараха с Мойсей и казваха: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! 4 Защо доведохте Господнето общество в тази пустиня, да измрем в нея ние и добитъкът ни? 5 И защо ни изкарахте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място ни за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене?
6 Тогава Мойсей и Аарон излязоха от присъствието на обществото и отидоха при входа на шатъра за срещане, където и паднаха по лице; и Господнята слава им се яви. 7 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 8 Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.
9 И тъй, Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, както Той му заповяда; 10 и, като свикаха Мойсей и Аарон обществото пред канарата, Мойсей им каза: Чуйте сега, вие бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара? 11 Тогава Мойсей вдигна ръка и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото пи и добитъкът им пи.
12 Но Господ каза на Мойсей и Аарон: Понеже не Ми повярвахте, за да Ме осветите пред израиляните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. 13 Това е водата на Мерива, защото израиляните се препираха с Господа и Той се освети сред тях.
Едом отказва да пусне Израил да премине през земите му
14 След това Мойсей изпрати посланици от Кадеш до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха; 15 как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни, 16 и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни и изпрати един Ангел, та ни изведе от Египет; и ето ни в Кадеш, град в края на твоите предели. 17 Позволи ни да минем през земята ти. Няма да минем по нивята или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим по царския главен път; няма да се отбием ни надясно, ни наляво, докато не преминем твоите предели. 18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми; да не би да изляза с меч против тебе. 19 А израиляните му рекоха: Ние ще минем по царския главен път; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само пешком да премина и нищо друго. 20 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и със силна ръка. 21 Така Едом отказа да пусне Израил да мине през пределите му; затова Израил се отвърна от него.

Смъртта на Аарон


22 И така, израиляните, цялото общество, отпътуваха от Кадеш и дойдоха при планината Ор.
23 Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: 24 Аарон ще се прибере при предците си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израиляните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива. 25 Вземи Аарон и сина му Елеазар и заведи ги на планината Ор; 26 и съблечи от Аарон одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там. 27 И Мойсей стори както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. 28 И Мойсей съблече от Аарон одеждите му, и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там навръх планината; а Мойсей и Елеазар слязоха от планината. 29 И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплаква Аарон тридесет дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

16

Лични поздрави


1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, 2 да я приемете в Господа, както прилича на светиите, и да ѝ помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
3 Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, 4 които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква. 5 Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христа. 6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас. 7 Поздравете Андроник и Юний, мои сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа. 8 Поздравете любезния ми в Господа Амплий. 9 Поздравете нашия съработник в Христа Урван и любезния ми Стах. 10 Поздравете одобрения за верен в Христа Апелий. Поздравете онези, които са от Аристовуловото семейство. 11 Поздравете роднината ми Иродион. Поздравете от Наркисовото семейство тези, които са в Господа. 12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят за Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много за Господа. 13 Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя. 14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Хермий, Патрова, Херм и братята, които са с тях. 15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях. 16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
17 И моля ви се, братя, да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. 18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своята си охота, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните. 19 Защото вашата послушност е известна на всички, затова аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри за доброто и прости за злото. 20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Луций, Ясон и Сосипатър. 22 Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа. 23 Поздравява ви Гай, гостоприемникът мой и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт. [24 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].
25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, 26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания по заповедта на вечния Бог и е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата – 27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа довека. Амин
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

17

1 По-добре сух залък и с него мир,
отколкото къща, пълна с пиршества и с тях раздор.
2 Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам,
и ще вземе дял от наследството между братята.
3 Горнилото е за среброто и пещта – за златото,
а Господ изпитва сърцата.
4 Злосторникът слуша беззаконните устни,
а лъжецът дава ухо на лошия език.
5 Който се присмива на сиромаха, нанася позор на Създателя му;
който се радва на бедствия – няма да остане ненаказан.
6 Чадата на чадата са венец на старците;
и бащите са слава за чадата си.
7 Изрядна реч не подхожда на безумния:
колко по-малко – лъжливи устни на управника.
8 Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му;
накъдето и да се обърне, успява.
9 Който покрива грешки, търси любов,
а който напомня за тях разделя приятели.
10 Изобличението прави повече впечатление на благоразумния,
отколкото сто бича на безумния.
11 Злият човек търси само бунтове,
затова жесток пратеник ще се проводи против него.
12 По-добре да срещнеш мечка, лишена от малките си,
отколкото безумен човек в буйството му.
13 Който въздава зло за добро,
злото не ще се отдалечи от дома му.
14 Да започнеш разпра е като да отприщиш вода;
затова остави препирнята, преди да се е разпалила.
15 И който оправдава нечестивия, и който осъжда праведния –
и двамата са мерзост пред Господа.
16 Каква полза от пари в ръката на безумния, за да купи мъдрост,
като няма ум?
17 Приятел обича всякога
и е роден брат във време на нужда.
18 Човек без разум дава ръка
и става поръчител за ближния си.
19 Който обича препирни, обича престъпления;
и който строи високо вратата си, търси пагуба.
20 Който има коварно сърце, не намира добро;
и който има лъжлив език, изпада в нещастие.
21 Който ражда безумно чадо ще има скръб;
и бащата на глупавия няма радост.
22 Веселото сърце е благотворно лекарство,
а унилият дух изсушава костите.
23 Нечестивият приема подкуп на тъмно,
за да изкриви пътищата на правосъдието.
24 Мъдростта е пред лицето на разумния,
а очите на безумния са към краищата на земята.
25 Безумен син е тъга за баща си,
огорчение за тази, която го е родила.
26 Не е добре да се наказва невинен,
нито да се бият благородни за тяхната честност.
27 Който щади думите си, е разумен;
а хладнокръвният – благоразумен.
28 Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър,
и разумен, когато затваря устата си.
© Библейска лига - България