План за четене на Библията

Тематичен / ден 10

Стар Завет

Битие

21

Раждането на Исаак


1 И Господ посети Сара, както беше казал; и Господ стори на Сара, както бе обещал. 2 Защото Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, на определеното от Бога време. 3 И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак. 4 И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. 5 Авраам беше на сто години, когато му се роди синът му Исаак. 6И Сара каза: Бог ми причини смях; и всеки, който чуе, ще се смее заедно с мене. 7 Каза още: Кой би рекъл на Авраам, че Сара ще кърми чада? Защото му родих син в старините му.

Отпращането на Агар и Исмаил


8 А като порасна детето, отбиха го; и в деня, когато отбиха Исаак, Авраам направи голямо угощение.
9 А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото тя бе родила на Авраам, се присмива; 10 затова каза на Авраам: Изпъди тая слугиня и сина ѝ; защото синът на тая слугиня няма да наследи с моя син Исаак. 11 Обаче това се видя на Авраам твърде тежко за сина му Исмаил. 12 Но Бог каза на Авраам: Не се огорчавай за момчето и за слугинята ти; във всичко, което ти рече Сара, послушай думите ѝ, защото по Исаак ще се именува твоето потомство. 13 Но и от сина на слугинята Аз ще направя да произлезе народ, понеже е твое чадо. 14 Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода, и ги даде на Агар, като ги сложи на рамото ѝ; даде ѝ още детето и я изпрати. А тя тръгна и се скиташе в пустинята Вирсавее. 15 Но изчерпи се водата в меха, и тя остави детето под един храст, 16 и отиде, та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си каза: Не искам да гледам как умира детето. И като седна насреща, заплака с висок глас. 17 И Бог чу гласа на момчето; и Ангелът Божий извика към Агар от небето и рече ѝ: Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е. 18 Стани, вдигни момчето, и крепи го с ръката си; защото ще направя да произлезе от него велик народ. 19 Тогава Бог ѝ отвори очите, и тя видя кладенец с вода, и отиде да напълни меха с вода и напои момчето. 20 И Бог беше с момчето, което като порасна, засели се в пустинята и стана стрелец с лък. 21 Засели се в Паранската пустиня; и майка му му взе жена от Египетската земя.

Отпращането на Агар и Исмаил


22 По онова време Авимелех, с военачалника си Фихол, каза на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което правиш. 23 Сега закълни ми се тук в Бога, че няма да постъпиш непочтено нито с мене, нито със сина ми, нито с внука ми; и както аз постъпих добре с тебе, така и ти ще постъпваш с мене и със земята, където си пришълец. 24 И рече Авраам: Заклевам се. 25 И Авраам изобличи Авимелех за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели насила. 26 Но Авимелех каза: Не зная кой е сторил това нещо; и ти не си ми казал; чувам за това едва днес. 27 Тогава Авраам взе овце и говеда и ги даде на Авимелех, и двамата сключиха договор. 28 А Авраам отдели седем женски агнета от стадото. 29 И Авимелех каза на Авраам: За какво са тези женски агнета, които си отделил? 30 А той рече: Тези седем женски агнета ще вземеш от моята ръка, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. 31 Затова той наименува онова място Вирсавее, защото там се заклеха двамата. 32 След сключването на договора във Вирсавее, Авимелех и военачалникът му Фихол се върнаха във Филистимската земя.
33 И Авраам посади тамарисково дърво във Вирсавее, и там призова името на Еова, Вечния Бог. 34 И Авраам престоя във Филистимската земя дълго време.
© Библейска лига - България

22

Изпитанието на Авраам


1 След тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме. А той рече: Ето ме. 2 И каза Бог: Вземи единствения си син, когото любиш, сина си Исаак, и иди в местността Мория, и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмите, за който ще ти кажа. 3 На сутринта Авраам подрани и оседла осела си, взе със себе си двама от момците си и сина си Исаак; и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше казал. 4 На третия ден Авраам повдигна очи и видя мястото отдалеч. 5 Тогава Авраам каза на момците си: Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем там, и като се поклоним, ще се върнем при вас. 6 И взе Авраам дървата за всеизгарянето, и натовари ги на сина си Исаак, а той взе в ръка огъня и ножа; и двамата тръгнаха заедно. 7 Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: Тате! А той каза: Ето ме, синко. И Исаак каза: Ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето? 8 И Авраам каза: Синко, Бог ще промисли за агнето за всеизгаряне. И двамата продължиха заедно. 9 А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там олтар, нареди дървата, и като върза сина си Исаак, положи го на олтара върху дървата. 10 И Авраам простря ръката си и взе ножа, за да заколи сина си. 11 Тогава Ангелът Господен му викна от небето: Аврааме, Аврааме! А той каза: Ето ме. 12 Ангелът рече: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, и да не му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога и не пожали сина си, единствения си син, за Мене. 13 Тогава Авраам повдигна очите си и видя: и ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст. Авраам отиде, взе овена и го принесе за всеизгаряне вместо сина си. 14 И Авраам наименува това място Еова-Ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли. 15 Тогава втори път Ангелът Господен викна на Авраам от небето: 16 В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже стори това нещо и не пожали сина си, единствения си син, 17 то Аз ще те благословя премного и ще умножа, и преумножа потомството ти като небесните звезди и като крайморския пясък; и потомството ти ще завладее градовете на неприятелите си; 18 в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми. 19 И тъй, Авраам се върна при момците си, и станаха та отидоха заедно във Вирсавее; и Авраам остана във Вирсавее.

Синовете на Нахор


20 А след тези събития известиха на Авраам: Ето, и Мелха роди чада на брат ти Нахор: 21 първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, Арамовия баща, 22 Кесед, Азав, Фалдес, Едлаф и Ватуил. 23 А Ватуил роди Ревека. Тези осмина роди Мелха на Авраамовия брат Нахор. 24 А наложницата му, на име Ревма, роди Тавек, Гаам, Тахас и Мааха.
© Библейска лига - България

23

Смъртта на Сара


1 Сара живя сто двадесет и седем години; това бяха годините на Сариния живот. 2 И Сара умря в Кириат-Арба, (който е Хеброн), в Ханаанската земя. И Авраам дойде да жалее Сара и да я оплаче. 3 И като стана Авраам от покойницата си, говори на хетите, казвайки: 4 Чужденец и пришълец съм аз между вас; продайте ми място за гробница между вас, за да погреба покойницата си отпред очите си. 5 А хетите в отговор на Авраам му казаха: 6Послушай ни, господарю; между нас ти си могъщ княз; погреби покойницата си в най-отбрания от гробовете ни; никой от нас няма да ти откаже гроба си, за да погребеш покойницата си. 7 Тогава стана Авраам, поклони се на людете на тази земя – на хетите – и събеседва с тях, казвайки: 8 Ако сте съгласни да погреба покойницата си, послушайте ме, и помолете заради мене Сааровия син Ефрон 9 да ми даде пещерата си Махпелах, която е в края на нивата му; на добра цена да ми я даде сред вас в собственост за гробница. 10 А Ефрон седеше сред хетите; и Ефрон хетът отговори на Авраам пред хетите, които слушаха, пред всички, които влизаха през портата на града му, казвайки: 11 Не, господарю, послушай ме: давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея; давам ти я пред синовете на моя народ; погреби покойницата си. 12 Тогава Авраам се поклони пред народа на тази земя, 13 и говори на Ефрон пред народа на тази земя, казвайки: Послушай ме, ако обичаш. Плащам ти цената на нивата; вземи я от мене, за да погреба покойницата си там. 14 А в отговор Ефрон каза на Авраам: 15 Чуй ме, господарю, земята струва четиристотин сребърни сикли; какво е това за мене и за тебе? Погреби покойницата си. 16 И Авраам прие казаното от Ефрон, и претегли на Ефрон сребро, колкото той определи пред хетите, които слушаха – четиристотин сребърни сикли, каквито вървяха между търговците. 17 И тъй, Ефроновата нива, която беше в Махпелах, срещу Мамре – нивата, пещерата, която бе в нея, и всичките дървета в нивата, в междите около цялата нива – се утвърдиха 18 за собственост на Авраам пред потомците на Хет, пред всички, които влизаха през портата на неговия град. 19 След това Авраам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах, срещу Мамре, (който е Хеброн), в Ханаанската земя. 20 Така нивата и пещерата в нея се утвърдиха на Авраам от хетите като собственост за гробница.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

4

Изкушаването на Исус


1 Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня 3 и тъй, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове. 4 А Той в отговор каза: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ 5 Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма, и Му каза: 6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:
„Ще заповяда на ангелите Си за тебе;
и на ръце ще те вдигат,
да не би да удариш о камък ногата си.“
7 Исус му рече: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“ 8 Пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза: 9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. 10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана; защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“ 11 Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Исус започва да проповядва


12 А когато чу Исус, че Йоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея. 13 И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели; 14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:
15 „Завулоновата земя и Нефталимовата земя,
край езерото, отвъд Йордан,
езическа Галилея,
16 народът, който седеше в тъмнина,
видя голяма светлина,
и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка,
на тях изгря светлина.“
17 Оттогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.

Призоваването на първите ученици


18 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19 И казва им: Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. 20 И те веднага оставиха мрежите, и отидоха след Него. 21 И като отмина оттам, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпят мрежите си в ладията с баща си Зеведей; и ги повика. 22 И те начаса оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.

Исус изцелява болните


23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. 24 И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. 25 И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и оттатък Йордан.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи