План за четене на Библията

Тематичен / ден 100

Стар Завет

Второзаконие

23

Изключване от Господнето събрание


1 Онзи, който е скопен, или чийто детероден член е отрязан, да не влиза в Господнето събрание.
2 Никой незаконороден да не влиза в Господнето събрание; никой и от потомците му до десето поколение да не влиза в Господнето събрание.
3 Амонец и моавец да не влизат в Господнето събрание; потомците им и до десето поколение никога да не влизат в Господнето събрание; 4 защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте от Египет, и защото наеха против тебе Валаам, Веоровия син, от Петор в Месопотамия, за да те прокълне. 5 Но Господ, твоят Бог, не склони да послуша Валаам; а Господ, твоят Бог, промени проклятието в благословение за тебе, понеже Господ, твоят Бог, те обикна. 6 Да не им пожелаваш мир или благополучие през всичките си дни довека.
7 Да не се отвращаваш от едомец, защото ти е брат; да не се отвращаваш от египтянин, защото ти си бил пришълец в земята му. 8 Децата, които се родят от тях в третото поколение, нека влизат в Господнето събрание.
Нечистота в стана
9 Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от всякаква злина. 10 Ако има сред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана и да не влиза в стана; 11 а привечер да се окъпе във вода и когато залезе слънцето, да влезе в стана. 12 Да имаш тъй също място вън от стана, където да излизаш по нужда; 13 и да имаш между оръжията си малка лопатка, та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза от тебе. 14 Защото Господ, твоят Бог, върви през стана ти, за да те избавя и да предава неприятелите ти пред тебе; затова станът ти трябва да бъде свят, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и да се отвърне от тебе.

Разни закони


15 Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при тебе от господаря си. 16 При тебе да живее, сред вас, на мястото, което избере в някой твой град, където му е угодно: да не го притесняваш.
17 Да няма храмова блудница от Израилевите дъщери, нито храмов блудник от Израилевите синове. 18 Срещу никакъв оброк да не принасяш плата от блудница, нито плата от блудник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог.
19 Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва, или каквото и да е друго нещо, което се заема с лихва. 20 На чужденеца можеш да заемаш с лихва, а на брата си да не заемаш с лихва, за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичките ти начинания на земята, в която отиваш да я притежаваш.
21 Когато направиш оброк на Господа, твоя Бог, да не забавяш да го изпълниш, защото Господ, твоят Бог, ще го изиска от тебе и неизпълнението му ще ти се счете за грях. 22 Но ако се въздържаш от оброци, няма да ти се счита за грях. 23Каквото излиза от устните ти, спазвай го и го върши, както си го обрекъл на Господа, твоя Бог, тоест доброволния принос, който си обрекъл с устата си.
24 Когато влезеш в лозето на ближния си, можеш да ядеш грозде, колкото искаш, докато се наситиш; но в кошницата си да не слагаш.
25 Когато влезеш в засятата нива на ближния си, можеш с ръката си да откъснеш класове; но не бива да събираш със сърп сеитбата на ближния си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Филимон

1

1 Павел, затворник за Христа Исуса, и брат Тимотей – до нашия любезен съработник Филимон, 2 и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква: 3 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

Благодарност и молитва


4 Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си, 5 като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса и която показваш към всички светии. 6 И моля се споделянето на твоята вяра да носи плодове, като познаят всяко добро, което е в тебе в Христа. 7 Защото съм изпитвал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже се ободряваха сърцата на светиите чрез тебе, брате.

Молбата на Павел за Онисим


8 Затова, макар и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава, 9 пак заради любовта предпочитам да те моля. И така, аз, който съм Павел, старец, а сега и затворник за Христа Исуса, 10 ти се моля за моето чадо Онисим, когото родих в оковите си, 11 който беше някога безполезен за тебе, а сега полезен и на тебе, и на мене; 12 когото ти пращам назад лично, тоест самото ми сърце. 13 Аз бих искал да го задържа при себе си, да ми служи вместо тебе, като съм в окови за благовестието; 14 но без да зная твоето мнение, не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина по принуждение, а доброволна.
15 Защото може би затова той се отлъчи от тебе за малко време, за да го приемеш завинаги, 16 не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено скъп на мене, а още повече на тебе, и като човек, и в Господа! 17 И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене. 18 И ако в нещо те е онеправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка; 19 аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, за да не ти кажа, че ти ми дължиш и сам себе си. 20 Да, брате, нека имам тази печалба от тебе в Господа; ободри сърцето ми в Христа. 21 Уверен в твоята послушност, аз ти пиша; и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
22 Между другото, приготвяй ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
23 Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса, 24 също и моите съработници Марк, Аристарх, Димас и Лука.
25 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Притчи

10

1 Мъдър син радва бащата;
а безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия,
а трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син;
а който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват върху главата на праведния;
а насилие покрива устата на нечестивия.
7 Споменът за праведния е благословен;
а името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце ще приеме заповеди;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно;
а който изкривява пътищата си ще бъде открит.
10 Който намигва с око, докарва скръб;
а бъбривият безумец ще бъде повален.
11 Устата на праведния са извор на живот;
а насилие покрива устата на нечестивия.
12 Омразата повдига раздори;
а любовта покрива всички грешки.
13 В устните на разумния има мъдрост;
а тояга е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието;
а устата на безумния са близка гибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град;
а сиромашията за немотните е съсипия.
16 Трудът на праведния води към живот,
а печалбата на нечестивия – към грях.
17Който пази поука е в пътя към живот;
а който пренебрегва изобличение, се заблуждава.
18 Който тайно мрази, има лъжливи устни;
и който разгласява клевета, е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен;
но който въздържа устата си, е разумен.
20 Езикът на праведния е отбрано сребро;
а сърцето на нечестивите струва малко.
21 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от липса на разум.
22 Благословението Господне обогатява;
и Той не му прибавя скръб.
23 Злосторството е като забавление за безумния,
а разумният се наслаждава на мъдростта.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
25 Когато мине вихрушката, нечестивият не съществува вече;
а праведният има вечна основа.
26 Каквото е оцетът за зъбите и димът за очите,
такова е ленивият за онези, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни;
а годините на нечестивите се съкращават.
28 Надеждата на праведните е радост;
а очакваното от нечестивите ще погине.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния,
а разруха ще сполети онези, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати;
а нечестивите няма да населят земята.
31 От устата на праведния блика мъдрост;
а лъжливият език ще бъде отрязан.
32 Устните на праведния знаят да говорят благоприятното;
а устата на нечестивите – извратеното.
© Библейска лига - България