План за четене на Библията

Тематичен / ден 102

Стар Завет

Второзаконие

26

Първи плодове и десятък


1 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство и я завладееш, и се заселиш в нея, 2 тогава да вземеш най-първите от всички земни плодове, които събереш от земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи името Си там. 3 Да отидеш при онзи, който е свещеник по онова време, и да му кажеш: Признавам днес пред Господа, твоя Бог, че влязох в земята, за която Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде. 4 Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред олтара на Господа, твоя Бог. 5 А ти да проговориш, казвайки пред Господа, твоя Бог: Праотецът ми, когато беше скитник сириец, слезе в Египет, където се засели с малко на брой човеци, а там стана народ голям, силен и многочислен. 6 Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни притесняваха, и ни товареха с тежка работа; 7 и когато извикахме към Господа, Бога на бащите ни, Господ, послуша гласа ни и погледна на унижението ни, труда ни и угнетението ни. 8 Господ ни изведе от Египет със силна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, със знамения и с чудеса; 9 и ни въведе в това място, и ни даде тази земя, земя, където текат мляко и мед. 10 Затова, ето, донесох сега първите от плодовете на земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа, твоя Бог, и да се поклониш пред Господа, твоя Бог. 11 И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, във всичките блага, които Господ, твоят Бог, е дал на тебе и на дома ти.
12 Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш отделянето на всички десятъци на реколтата си и ги дадеш на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се наситят, 13 тогава да речеш пред Господа, твоя Бог: Изцяло изнесох от къщата си посветените десятъци и ги дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата според всички заповеди, които си ми заповядал; аз не съм престъпил ни една от заповедите Ти, нито съм ги забравил; 14 не съм ял от десятъците във време на жалейката си, нито съм ги прахосвал за нечисто нещо, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах гласа на Господа, моя Бог; сторих всичко, което си ми заповядал. 15 Погледни от святото Си жилище, от небето, и благослови народа Си Израил, и земята, която си ни дал, както си се клел на бащите ни, земя, където текат мляко и мед.

Нечистота в стана


16 Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези повеления и закони; затова пази ги и ги изпълнявай от цялото си сърце и от цялата си душа. 17 Днес ти си заявил, че Еова е твоят Бог и че ще ходиш в Неговите пътища, ще пазиш повеленията Му, заповедите Му и законите Му и ще слушаш Неговия глас; 18 а Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов собствен народ, както ти е обещал, за да спазваш всички Негови заповеди 19 и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за именитост и за слава, и за да сте народ свят на Господа, твоя Бог, както Той е говорил.
© Библейска лига - България

27

Олтарът на хълма Гевал


1 Тогава Мойсей с Израилевите старейшини заповяда на народа: Пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам. 2 И в деня, когато преминете през Йордан в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар 3 и напиши на тях всички думи на този закон, като преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, земя, където текат мед и мляко, както ти е обещал Господ, Бог на бащите ти. 4 Затова, като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и измажете ги с вар. 5 И там да издигнеш олтар на Господа, твоя Бог, олтар от камъни. Желязно сечиво да не вдигнеш върху тях; 6 да издигнеш олтара на Господа, твоя Бог, от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа, твоя Бог; 7 да принесеш и примирителни жертви, да ядеш там и да се веселиш пред Господа, твоя Бог. 8 А на камъните да напишеш много ясно всички думи на този закон.

Проклятия от хълма Гевал


9 Тогава Мойсей с левитските свещеници говори на целия Израил, като каза: Мълчи и слушай, Израилю; днес вие станахте народ на Господа, вашия Бог. 10 Затова, слушай гласа на Господа, твоя Бог, и изпълнявай заповедите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам.
11 И Мойсей заръча на народа в същия ден: 12 Когато преминете Йордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благословят народа: Симеон, Леви, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин; 13 и ето кои да застанат на хълма Гевал, за да прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим. 14 Тогава левитите да проговорят и с висок глас да кажат на всички Израилеви мъже:
15 Проклет да е онзи, който направи изваян или излян кумир, мерзост за Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И целият народ в отговор да каже: Амин!
16 Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И целият народ да каже: Амин!
17 Проклет, който премести междите на ближния си. И целият народ да каже: Амин!
18 Проклет, който отбие слепия от пътя. И целият народ да каже: Амин!
19 Проклет, който изопачи отсъденото за пришълеца, сирачето и вдовицата. И целият народ да каже: Амин!
20 Проклет, който легне с жената на баща си, защото поругава постелята на баща си. И целият народ да каже: Амин!
21 Проклет, който се съвъкупи с каквото и да е животно. И целият народ да каже: Амин!
22 Проклет, който легне със сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си. И целият народ да каже: Амин!
23 Проклет, който легне с тъща си. И целият народ да каже: Амин!
24 Проклет, който скришно удари ближния си. И целият народ да каже: Амин!
25 Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице. И целият народ да каже: Амин!
26 Проклет, който не подкрепя думите на този закон, като ги изпълнява. И целият народ да каже: Амин!
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

12

1Който обича поука обича знание,
а който мрази изобличение, е невеж.
2 Добрият човек намира благоволение пред Господа,
а коварния Той ще осъди.
3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие,
а коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си,
а онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведния са справедливи,
а кроежите на нечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие,
а устата на праведните ги избавят.
7 Нечестивите биват отхвърлени и ги няма,
а домът на праведните стои твърдо.
8 Човек бива похвален според разума си;
а опакият в сърце ще бъде презиран.
9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
от онзи, който се големее и няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на добитъка си,
а сърцата на нечестивите са немилостиви.
11 Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, е без разум.
12 Нечестивият търси плячка, каквато вземат злите,
а коренът на праведния дава плод.
13 Нечестивият пада в капана на греховните си устни;
а праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини
и според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 Пътят на безумния е прав в неговите очи,
а който е мъдър, слуша съвети.
16 Безумният показва явно досадата си,
а благоразумният скрива оскърблението.
17 Който диша истина, възвестява правда,
а лъжесвидетелят – измама.
18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
а езикът на мъдрите докарва здраве.
19 Устните, които говорят истина, ще се утвърдят завинаги,
а лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на онези, които кроят зло,
а радост имат тези, които съветват за мир.
21 Никакво зло няма да се случи на праведния,
а нечестивите ще се изпълнят със злини.
22 Лъжливите устни са мерзост пред Господа,
а онези, които постъпват вярно, са благоугодни Нему.
23 Благоразумният човек таи знанието си,
а сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 Ръката на трудолюбивите ще властва,
а ленивите ще бъдат под ангария.
25 Теготата смирява човешкото сърце,
а благата дума го развеселява.
26 Праведният посочва път на ближния си,
а пътят на нечестивите ги въвежда в заблуждение.
27Ленивият не пече лова си,
а трудолюбивият цени имота си.
28 В пътя на праведността има живот
и в пътеката ѝ няма смърт.
© Библейска лига - България

Псалми

19

1 За диригента. Давидов псалом.
Небесата прогласяват славата Божия,
и просторът възвестява делото на ръцете Му.
2 Ден след ден изливат слово;
и нощ след нощ изявяват знание.
3 Без говорене, без думи,
без да се чуе гласът им.
4 Тяхната вест е излязла по цялата земя
и думите им до краищата на вселената.
В тях Той постави шатър за слънцето,
5 което, излизащо като младоженец из стаята си,
се радва като юнак да измине пътя си.
6 То излиза от единия край на небето
и обикаля до другия му край;
от топлината му нищо не се укрива.
7 Законът Господен е съвършен, възвръща душата;
изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия;
8 повеленията Господни са прави, веселят сърцето;
заповедта Господня е светла, просвещава очите;
9 страхът от Господа е чист, пребъдва довека;
присъдите Господни са истинни и без изключение справедливи.
10 Желателни са повече от злато,
повече от изобилие чисто злато,
и по-сладки от мед и от капките на медена пита.
11 Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях;
в опазването им има голяма награда.
12 Кой съзнава своите прегрешения?
Очисти ме от тайните прегрешения.
13 Още и от гордост предпази слугата Си;
да не ме завладее; тогава ще бъда непорочен
и ще бъда чист от много престъпления.
14 Думите на устата ми и помислите на сърцето ми
нека бъдат угодни пред Тебе,
Господи, канара моя и избавителю мой.
© Библейска лига - България