План за четене на Библията

Тематичен / ден 107

Стар Завет

Второзаконие

33

Мойсей благославя Израилевите племена


1 И ето благословението, с което Божият човек Мойсей благослови израиляните преди смъртта си.
2 Рече: Господ дойде от Синай
и яви им се от Сеир;
осия от планината Паран
и дойде с десетки хиляди светии;
от десницата Му излезе огнен закон за тях.
3 Наистина, възлюби Той племената,
всичките Ти светии са в ръката Ти
и следваха стъпките Ти,
за да приемат думите Ти.
4 Закон заповяда нам Мойсей,
наследство на Якововото общество.
5 И той беше цар над Ешурун,
когато първенците на народа се събраха
заедно с Израилевите племена.
6 Да е жив Рувим и да не умре,
и да не бъдат мъжете му малочислени.
7 И ето какво каза Мойсей за Юда:
Чуй, Господи, гласа на Юда,
и доведи го при народа му!
С ръцете си да се защитава
и бъди му помощ срещу враговете му!
8 И за Леви каза:
Твоят Тумим и твоят Урим
да бъдат с онзи твой благочестив човек,
когото си изпитал в Маса
и с когото си се препирал при
водите на Мерива;
9 който казва за баща си и за майка си:
Аз на тях не гледам,
и братята си не признава,
нито познава своите чада,
защото те, левитите, съблюдаваха Твоето Слово
и опазиха Твоя завет.
10 Ще учат Яков на наредбите Ти
и Израил на закона Ти;
ще слагат тамян на олтара Ти
и всеизгаряния на олтара Ти.
11 Благослови, Господи, притежанията му
и бъди благосклонен към делата на ръцете му;
порази чреслата на онези, които въстават против него,
и на онези, които го мразят, за да не станат вече.
12 За Вениамин рече:
Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при Него,
Господ ще го закриля всеки ден
и той ще почива на раменете Му.
13 За Йосиф рече:
Благословена да бъде от Господа земята му
със скъпоценни небесни дарове,
с роса и с дарове от лежащата долу бездна,
14 със скъпоценни плодове от слънцето
и със скъпоценни плодове от месечината,
15 най-отбрани дарове от старите планини,
скъпоценности от вечните хълмове,
16 със скъпоценни дарове от земята
и с всичко, което има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в горящата къпина,
да слезе върху главата Йосифова,
на челото на онзи, който се отдели от братята си.
17 Великолепието му е като на първородно теле,
и рогата му като рогата на див вол;
с тях ще избоде племената до краищата на земята.
Те са Ефремовите десетки хиляди
и те са Манасиевите хиляди.
18 И на Завулон рече:
Весели се, Завулоне, в излизането си
и ти, Исахаре, в шатрите си.
19 Ще свикат племената на планината;
там ще принасят жертви с правда,
защото ще сучат изобилието на морето
и съкровищата, скрити в крайморския пясък.
20 И за Гад рече:
Благословен да бъде онзи, който разширява Гад.
Седи като лъвица и разкъсва мишца и глава.
21 Избра за себе си първия дял,
защото там се узна делът на управителя;
а дойде с първенците на народа,
и донесе правдата на Господа
и Неговите присъди за Израил.
22 И за Дан рече:
Дан е млад лъв,
който скача от Васан.
23 И за Нефталим рече:
О, Нефталиме, наситен с благоволение
и изпълнен с благословение Господне,
завладей ти запад и юг.
24 И за Асир рече:
Благословен да е с чада Асир;
нека бъде благоугоден на братята си
и да натопи крака си в масло.
25 Желязо и мед да бъдат обущата ти
и силата ти да бъде според дните ти.
26 Няма подобен на Ешуруновия Бог,
Който за помощ на тебе се носи на небесата
и на облаците във великолепието Си.
27 Вечният Бог е твое прибежище
и подпорка са ти вечните мишци;
ще изгони неприятеля пред тебе и ще рече: Изтреби!
28 Тогава Израил ще се засели сам в безопасност;
източникът Яковов ще бъде в земя, богата с жито и с вино,
и небесата му ще капят роса.
29 Блажен си ти, Израилю!
Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ
и меч за твоя победа?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
и ти ще стъпваш по височините им.
© Библейска лига - България

34

Смъртта на Мойсей


1 Тогава Мойсей се изкачи от Моавските полета на планината Нево, навръх Фасга, която е срещу Ерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан, 2 цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиевата земя, и цялата Юдова земя до западното море, 3 южната страна и околността на долината Ерихон, Града на палмите, до Сигор. 4 И Господ му каза: Тази е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исаак и на Яков, като рекох: На твоето потомство ще я дам. Аз ти позволих да я видиш с очите си, но през нея няма да минеш.
5 И тъй, Господният слуга Мойсей умря там, в Моавската земя, според казаното от Господа. 6 И Господ го погреба в долината на Моавската земя срещу Бет-Пеор; а до днес никой не знае къде е гробът му.
7 Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не се помрачиха, нито силата му намаля.
8 И израиляните плакаха за Мойсей тридесет дни в Моавските полета; така се изпълниха дните на плача и жалейката за Мойсей.
9 А Исус, Навиевият син, беше пълен с мъдър дух, защото Мойсей беше възложил ръцете си на него; а израиляните го слушаха и правеха, както Господ беше заповядал на Мойсей.
10 Не се издигна вече в Израил пророк като Мойсей, когото Господ познаваше лице с лице; 11 нито по всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя над Фараон, над всичките му слуги и над цялата му земя;
12 нито по мощната ръка и по страховитото дело, което Мойсей извърши пред очите на целия Израил.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

17

1 По-добре сух залък и с него мир,
отколкото къща, пълна с пиршества и с тях раздор.
2 Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам,
и ще вземе дял от наследството между братята.
3 Горнилото е за среброто и пещта – за златото,
а Господ изпитва сърцата.
4 Злосторникът слуша беззаконните устни,
а лъжецът дава ухо на лошия език.
5 Който се присмива на сиромаха, нанася позор на Създателя му;
който се радва на бедствия – няма да остане ненаказан.
6 Чадата на чадата са венец на старците;
и бащите са слава за чадата си.
7 Изрядна реч не подхожда на безумния:
колко по-малко – лъжливи устни на управника.
8 Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му;
накъдето и да се обърне, успява.
9 Който покрива грешки, търси любов,
а който напомня за тях разделя приятели.
10 Изобличението прави повече впечатление на благоразумния,
отколкото сто бича на безумния.
11 Злият човек търси само бунтове,
затова жесток пратеник ще се проводи против него.
12 По-добре да срещнеш мечка, лишена от малките си,
отколкото безумен човек в буйството му.
13 Който въздава зло за добро,
злото не ще се отдалечи от дома му.
14 Да започнеш разпра е като да отприщиш вода;
затова остави препирнята, преди да се е разпалила.
15 И който оправдава нечестивия, и който осъжда праведния –
и двамата са мерзост пред Господа.
16 Каква полза от пари в ръката на безумния, за да купи мъдрост,
като няма ум?
17 Приятел обича всякога
и е роден брат във време на нужда.
18 Човек без разум дава ръка
и става поръчител за ближния си.
19 Който обича препирни, обича престъпления;
и който строи високо вратата си, търси пагуба.
20 Който има коварно сърце, не намира добро;
и който има лъжлив език, изпада в нещастие.
21 Който ражда безумно чадо ще има скръб;
и бащата на глупавия няма радост.
22 Веселото сърце е благотворно лекарство,
а унилият дух изсушава костите.
23 Нечестивият приема подкуп на тъмно,
за да изкриви пътищата на правосъдието.
24 Мъдростта е пред лицето на разумния,
а очите на безумния са към краищата на земята.
25 Безумен син е тъга за баща си,
огорчение за тази, която го е родила.
26 Не е добре да се наказва невинен,
нито да се бият благородни за тяхната честност.
27 Който щади думите си, е разумен;
а хладнокръвният – благоразумен.
28 Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър,
и разумен, когато затваря устата си.
© Библейска лига - България