План за четене на Библията

Тематичен / ден 119

Стар Завет

Исус Навиев

23

Сбогуване на Исус с водачите


1 След много време, когато Господ беше успокоил Израил от всичките му околни неприятели, и Исус беше остарял и в напреднала възраст, 2 Исус свика цял Израил – старейшините им, началниците им, съдиите им и надзирателите им, и им каза: Аз остарях и съм в напреднала възраст; 3 а вие видяхте всичко, което Господ, вашият Бог, направи заради вас на всички тези народи; защото Господ, вашият Бог, Той е, Който воюва за вас. 4 Ето, разделих между вас с жребий в наследство на племената ви земята на тези останали народи и на всички народи, които погубих – от Йордан до голямото море към залез слънце. 5 И Господ, вашият Бог, Той ще ги прогони пред вас и ще ги изпъди пред очите ви; и вие ще завладеете земята им, както Господ, вашият Бог, ви е обещал. 6 Затова бъдете много храбри, да пазите и да изпълнявате всичко, което е написано в книгата на Мойсеевия закон, без да се отклонявате от него ни надясно, ни наляво, 7 за да не се смесвате с тези народи, които останаха помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им, нито да се кълнете в тях, нито да им служите, нито да им се кланяте; 8 а към Господа, вашия Бог, да се придържате, както правихте до днес. 9 Защото Господ е изгонил пред вас големи и силни народи; и до днес никой не можа да устои пред вас. 10 Един от вас е гонил хиляда, защото Сам Господ, вашият Бог, воюва за вас, както ви е обещал. 11 Затова, внимавайте да любите Господа, вашия Бог. 12 Иначе, ако се върнете някога назад и се свържете с остатъка от тези народи, с останалите между вас, и се сродите с тях, и се смесвате с тях, и те с вас, 13 да знаете добре, че Господ, вашият Бог, няма повече да гони пред очите ви тези народи; но те ще ви бъдат клопка и примка, бичове по ребрата ви и тръни в очите ви, докато изчезнете от тази добра земя, която Господ, вашият Бог, ви е дал. 14 И ето, днес аз тръгвам по пътя на целия свят; и вие знаете от цялото си сърце и от цялата си душа, че не е останало неизпълнено ни едно от всички добри неща, които Господ, вашият Бог, говори за вас; всички се сбъднаха за вас; ни едно от тях не е останало неизпълнено. 15 Но както се сбъднаха за вас всички добри неща, които Господ, вашият Бог, говори на вас, така Господ ще докара на вас всички зли неща, докато ви изтреби от тази добра земя, която Господ, вашият Бог, ви е дал, 16 когато престъпите завета на Господа, вашия Бог, който Той ви заповяда, и отидете да служите на други богове и да им се кланяте; тогава гневът на Господа ще пламне против вас и вие скоро ще изчезнете от добрата земя, която Той ви е дал.
© Библейска лига - България

24

Подновяване на завета в Сихем


1 След това Исус събра всичките Израилеви племена в Сихем, и свика старейшините на Израил, началниците им, съдиите им и надзирателите им; и те се представиха пред Господа.
2 И Исус каза на целия народ: Така говори Господ, Израилевият Бог: В старо време оттатък реката живееха предците ви: Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща, и служеха на други богове. 3 И Аз взех баща ви Авраам от онази страна на реката, водих го през цялата Ханаанска земя и умножих потомството му и му дадох Исаак; 4 а на Исаак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох хълмистата земя Сеир за притежание; а Яков и синовете му слязоха в Египет. 5 И пратих Мойсей и Аарон, и поразих Египет с мощни дела, които извърших сред него, и после ви изведох. 6 И като извеждах бащите ви от Египет, вие дойдохте до морето; и египтяните се втурнаха след бащите ви с колесници и коне до Червено море. 7 Тогава те извикаха към Господа и Той спусна мрак между вас и египтяните, и ги заля с морето, та ги покри; и очите ви видяха какво сторих в Египет; и вие живяхте в пустинята дълго време. 8 После ви доведох в земята на аморейците, които живееха оттатък Йордан, и те воюваха против вас; но Аз ги предадох в ръцете ви и вие завладяхте земята им, и Аз ги изтребих пред вас. 9 Тогава моавският цар Валак, Сепфоровият син, стана и воюва против Израил; и прати да повикат Валаам, Веоровия син, за да ви прокълне. 10 Но Аз не склоних да послушам Валаам и той даже ви благослови; и Аз ви избавих от ръката му. 11 И вие преминахте Йордан, та дойдохте в Ерихон; и воюваха против вас ерихонските мъже: аморейците, ферезейците, ханаанците, хетите, гергесейците, евейците и евусейците; и Аз ги предадох в ръцете ви. 12 И изпратих пред вас стършелите, които изгониха пред вас двамата аморейски царе – не с твоя меч, нито с твоя лък. 13 И дадох ви земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили.
14 И тъй, бойте се от Господа и служете Му с искреност и истина; отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви оттатък реката и в Египет, и служете на Господа. 15 Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес кому искате да служите – на боговете ли, на които са служили бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа. 16 И народът в отговор каза: Не дай, Боже, да оставим Господа, за да служим на други богове! 17 Защото Господ, нашият Бог, Той е, Който изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и Който извърши пред нас онези големи знамения, и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всички племена, сред които минахме. 18 И Господ изгони пред нас всички племена, дори аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, защото Той е нашият Бог.
19 Но Исус каза на народа: Не ще можете да служите на Господа, защото Той е Бог пресвят; Той е Бог ревнив; не ще прости престъпленията и греховете ви. 20 Защото, ако оставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне и ще ви стори зло, и ще ви изтреби, въпреки доброто, което ви е сторил. 21 А народът каза на Исус: Не, на Господа ще служим. 22 Тогава Исус каза на народа: Вие сте свидетели против себе си, че си избрахте Господа, за да Му служите. (И те казаха: Свидетели сме). 23 Сега отхвърлете чуждите богове, които са сред вас, и обърнете сърцето си към Господа, Израилевия Бог. 24 И народът каза на Исус: На Господа, нашия Бог, ще служим и Неговия глас ще слушаме.
25 И тъй, в същия ден Исус сключи завет с народа и им остави постановления и закон в Сихем. 26 И Исус написа тези думи в книгата на Божия закон; и взе голям камък, та го изправи там под дъба, който е близо до Господнето светилище. 27 И Исус каза на целия народ: Ето този камък ще ни бъде за свидетел, защото той чу всички думи, които Господ ни говори, и той ще ви бъде за свидетел, в случай че се откажете от вашия Бог.

Погребан в Обетованата земя


28 Тогава Исус разпусна людете, да отидат всеки в наследството си. 29 След това Господният слуга Исус, Навиевият син, умря на възраст сто и десет години. 30 И го погребаха в предела на наследството му в Тимнат-Серах, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гааш. 31 И Израил служи на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, и които знаеха всички дела, които Господ бе извършил за Израил. 32 И в Сихем погребаха Йосифовите кости, които израиляните изнесоха от Египет, в онази част на нивата, която Яков бе купил за сто сребърника от синовете на Хамор, Сихемовия баща; и тя стана наследство на Йосифовите потомци. 33 И Елеазар, Аароновият син, умря; и го погребаха на хълма на сина му Финехас, който му бе даден в хълмистата земя на Ефрем.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

29

1 Човек, който е често изобличаван, но закоравява врата си,
внезапно ще се съкруши, и не ще има за него изцеление.
2 Когато праведните са на власт, народът се радва,
а когато нечестивият началства, народът стене.
3 Който обича мъдростта, радва баща си,
а който дружи с блудници, разпилява имотаму.
4 Чрез правосъдието царят утвърждава земята си,
а който е жаден за подкупи, я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си,
простира мрежа пред нозете му.
6 Злосторникът се впримчва в своя грях,
а праведният пее и се радва.
7 Праведният го е грижа за съдбата на бедните,
а нечестивият не иска да я знае.
8 Присмивачите запалват града,
а мъдрите отклоняват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен,
глупецът се разярява и се надсмива;
и няма спокойствие.
10 Кръвопийците мъже мразят непорочния,
а праведните се грижат за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв,
а мъдрият го удържа и укротява.
12 Ако управителят слуша лъжливи думи,
то всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и потисник имат едно общо –
Господ дава светлина за очите и на двамата.
14 Когато цар съди вярно сиромасите,
престолът му ще бъде утвърден завинаги.
15 Тоягата и изобличението придават мъдрост;
а пренебрегнато дете позори майка си.
16 Умножават ли се нечестивите, избуява грехът,
но праведните ще видят падението им.
17 Наказвай сина си и той ще ти даде покой,
и ще донесе наслада на душата ти.
18 Където няма пророческо видение, народът е разюздан;
а който пази закона, е блажен.
19 Слугата не се поправя само с думи;
защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако някой глези слугата си от детинство,
накрая той ще му стане като син.
22 Гневлив човек възбужда препирни
и сприхав човек прави много прегрешения.
23 Гордостта на човека ще го снижи;
а смирението ще го въздигне.
24 Който е съдружник с крадец, мрази душата си –
той чува заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека поставя примка;
но който се уповава на Господа, ще е в безопасност.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя,
но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните;
и който ходи в прав път, е мерзост за нечестивите.
© Библейска лига - България

Псалми

115

1 Не нам, Господи, не нам,
но на Своето име дай слава,
заради милостта Си и заради истината Си.
2 Защо да рекат народите:
къде е сега техният Бог?
3 Нашият Бог е на небето;
прави всичко, което Му е угодно.
4 Техните идоли са сребро и злато,
направа на човешките ръце.
5 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
6 уши имат, но не чуват;
ноздри имат, но не миришат;
7 ръце имат, но не пипат;
нозе имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.
8 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който се уповава на тях.
9 Израиле, уповавай се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
10 Доме Ааронов, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
11 Вие, които се боите от Господа, уповавайте се на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.
12 Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
ще благослови Израилевия дом;
ще благослови Аароновия дом.
13 Ще благослови онези, които се боят от Господа,
и малки и големи.
14 Дано Господ ви умножава повече и повече –
вас и чадата ви.
15 Благословени сте вие от Господа,
Който е сътворил небето и земята.
16Небесата са небеса на Господа;
а земята Той даде на човешките чада.
17 Мъртвите не хвалят Господа,
нито онези, които слизат в мястото на мълчанието;
18 но ние ще благославяме Господа
отсега и довека. Алилуя.
© Библейска лига - България