План за четене на Библията

Тематичен / ден 123

Стар Завет

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

119

1 На еврейски, азбучен псалом.
Алеф
Блажени онези, които са непорочни в пътя,
които ходят в закона на Господа.
2 Блажени, които пазят изявленията Му
и Го търсят от все сърце;
3 които не вършат беззаконие,
ходят в пътищата Му.
4 Ти си ни заповядал да пазим грижливо заповедите Ти.
5 Дано се оправят пътищата ми,
за да пазя Твоите повеления!
6 Няма да се посрамя тогава,
когато почитам всичките Твои заповеди.
7 Ще Те славя с правдиво сърце,
когато науча справедливите Ти присъди.
8 Повеленията Ти ще пазя;
недей ме оставя съвсем.
Бет
9 Как ще очисти младежът пътя си?
Като внимава според Твоето слово.
10 От все сърце Те потърсих;
недей ме оставя да се отклоня от заповедите Ти.
11 В сърцето си опазих Твоето слово,
за да не Ти съгрешавам.
12 Благословен си, Господи;
научи ме на повеленията Си.
13 С устните си разказах
всичките присъди на устата Ти.
14 В пътя на Твоите изявления се радвах толкова,
колкото във всичкото богатство.
15 За правилата Ти ще размишлявам
и Твоите пътища ще зачитам.
16 В повеленията Ти ще се наслаждавам;
не ще забравя Твоето слово.
Гимел
17 Показвай щедрост към слугата Си, за да живея;
така ще пазя словото Ти.
18 Отвори очите ми,
за да видя чудесните неща в Твоя закон.
19 Пришълец съм аз на земята;
не скривай от мене заповедите Си.
20 Душата ми се изнурява от копнежа,
който имам винаги към Твоите закони.
21 Ти си изобличил горделивите;
проклети да са онези, които се отклоняват от Твоите заповеди.
22 Отдалечи от мене укор и презрение,
защото опазих Твоите изявления.
23 Даже първенците седнаха и говореха против мене;
но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.
24 Твоите изявления наистина са моя наслада
и мои съветници.
Далет
25 Душата ми прилепна за пръстта;
съживи ме според словото Си.
26 Изявих пътищата си и Ти си ме послушал;
научи ме на повеленията Си.
27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила
и ще размишлявам за Твоите чудесни дела.
28 Душата ми се топи от тъга;
укрепи ме според словото Си.
29 Отдалечи от мене пътя на лъжата
и благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.
30 Пътя на истината избрах;
Твоите заповеди поставих пред себе си.
31 Прилепих се към Твоите изявления;
Господи, да не ме посрамиш.
32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди,
когато разшириш сърцето ми.
Хе
33 Господи, научи ме пътя на Твоите повеления
и аз ще го пазя докрай.
34 Вразуми ме и ще държа закона Ти;
да, ще го пазя от все сърце.
35 Насочи ме в пътя на Твоите заповеди,
защото в него се наслаждавам.
36 Приклони сърцето ми към Твоите изявления,
а не към сребролюбие.
37 Отвърни очите ми да не гледат суета и съживи ме в пътищата Си.
38 Потвърди словото Си за слугата Си,
който благоговее пред Тебе.
39 Отвърни от мене укора, от който се боя,
защото Твоите заповеди са добри.
40 Ето, копнея за Твоите правила;
съживи ме чрез правдата Си.
Вав
41 Нека дойде върху мене Твоята милост, Господи,
Твоето спасение, според словото Ти.
42 Тогава ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява,
защото се уповавам на Твоето слово.
43 И не отнемай словото на истината от устата ми,
защото се надявах на Твоите наредби.
44 Така ще пазя Твоя закон постоянно,
за вечни векове;
45 и ще ходя свободно,
защото потърсих Твоите заповеди.
46 Ще говоря за изявленията Ти и пред царе,
и няма да се посрамя;
47 и ще се наслаждавам в Твоите заповеди,
които възлюбих;
48 също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих.
И ще размишлявам за повеленията Ти.
Заин
49 Спомни словото Си към Твоя слуга,
на което си ми дал да се уповавам.
50 Това е моята утеха в скръбта ми,
защото словото Ти ме съживи.
51 Горделивите ми се подсмиваха много;
но аз не се отклоних от Твоя закон.
52 Спомних си, Господи, за Твоите от старо време заповеди
и се утеших.
53 Горещо негодувание ме обзе заради нечестивите,
които оставят Твоя закон.
54 Твоите повеления ми станаха песен, където и да странствам.
55 Нощес си спомних Твоето име, Господи,
и опазих закона Ти.
56 Това е моето хваление,
че опазих Твоите заповеди.
Хет
57 Господи, Ти си мой дял;
обещах се, че ще пазя Твоите думи.
58 Потърсих благоволението Ти от все сърце;
смили се над мене според словото Си.
59 Размислих върху пътищата си
и обърнах нозете си към
Твоите изявления.
60 Побързах и не се забавих
да опазя Твоите заповеди.
61 Примките на нечестивите ме обвиха;
но аз не забравих Твоя закон.
62 Посреднощ ставам, за да Те славя
за Твоите справедливи присъди.
63 Аз съм другар на всички, които се боят от Тебе
и на онези, които пазят Твоите заповеди.
64 Господи, земята е пълна с Твоята милост;
научи ме на Твоите повеления.
Тет
65 Господи, Ти си сторил добро на слугата Си
според словото Си.
66 Научи ме на знание и добре да разсъждавам,
защото аз повярвах в Твоите заповеди.
67 Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах;
но сега пазя Твоето слово.
68 Ти си благ и правиш добро;
научи ме на Твоите повеления.
69 Горделивите изковаха лъжа против Мене;
но аз от все сърце ще пазя Твоите заповеди.
70 Тяхното сърце затлъстя от лой;
но аз се наслаждавам в закона Ти.
71 Добре ми стана, че бях наскърбен;
за да науча Твоите повеления.
72 Законът на Твоите уста е за мене по-желан
от хиляди късове злато и сребро.
Иод
73 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха;
вразуми ме, за да науча заповедите Ти.
74 Онези, които се боят от Тебе, ще се зарадват, като ме видят,
защото на словото Ти се уповах.
75 Зная, Господи, че Твоите присъди са праведни,
и че Ти справедливо си ме наказал.
76 Моля Ти се, нека ми бъде за утеха Твоята милост,
според словото Ти към Твоя слуга.
77 Нека дойде върху мене Твоята милост, за да живея;
защото Твоят закон е моя наслада.
78 Нека се посрамят горделивите, защото без причина ме угнетяват;
но аз ще размишлявам за Твоите правила.
79 Нека се обърнат към мене онези, които Ти се боят,
и които познават Твоите изявления.
80 Сърцето ми нека бъде непорочно в Твоите повеления,
за да не се посрамя.
Каф
81 Душата ми примира за Твоето спасение;
но аз се надявам на Твоето слово.
82 Очите ми чезнат заизпълнението на словото Ти,
като казвам: Кога ще ме утешиш?
83 Защото станах като мях на дим;
но пак не забравям Твоите повеления.
84 Колко са дните на Твоя слуга?
Кога ще извършиш съд над гонителите ми?
85 Горделивите изкопаха ями за мене,
като се противят на Твоя закон.
86 Всичките Твои заповеди са верни;
понеже човеците несправедливо ме гонят, Ти ми помогни.
87 Без малко щяха да ме изтрият от земята;
но аз не оставих Твоите заповеди.
88 Съживи ме според милостта Си;
така ще държа изявлението на Твоите уста.
Ламед
89 Господи, Твоето слово е утвърдено на небето довека.
90 Верността Ти пребъдва из род в род;
Ти си основал земята и тя стои.
91 Те и до днес стоят според Твоите наредби,
защото всичко на Тебе служи.
92 Ако Твоят закон не беше ми наслада,
то аз тогава бих загинал в оскърблението си.
93 Довека няма да забравя Твоите заповеди,
защото чрез тях си ме съживил.
94 Твой съм аз;
спаси ме,
защото потърсих Твоите заповеди.
95 Нечестивите ме чакаха, за да ме погубят;
но аз ще внимавам в Твоите изявления.
96 Видях предела на всяко съвършенство;
но Твоята заповед е безмерно широка.
Мем
97 Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.
98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
защото те са винаги с мене.
99 По-разумен съм от всичките си учители,
защото се поучавам от Твоите изявления.
100 По-разумен съм от старите,
защото опазих Твоите заповеди.
101 От всеки лош път въздържах нозете си,
за да пазя Твоето слово.
102 От Твоите заповеди не се отклоних,
защото Ти си ме научил.
103 Колко са сладки на вкус Твоите думи!
Да, по-сладки от мед в устата ми!
104 Чрез Твоите наредби станах разумен;
затова мразя всеки лъжлив път.
Нун
105 Твоето слово е светилник на нозете ми
и виделина на пътеката ми.
106 Заклех се и го потвърдих,
че ще спазвам праведните Твои присъди.
107 Много съм наскърбен;
Господи, съживи ме според словото Си.
108 Приеми, моля Ти се, Господи,
доброволните приноси на устата ми
и научи ме на заповедите Си.
109 Животът ми е постоянно в опасност;
но аз не забравям Твоя закон.
110 Нечестивите поставиха примка за мене;
но аз не се отклоних от Твоите наредби.
111 Възприех Твоите изявления за свое наследство довека,
защото те са радост за сърцето ми.
112 Приклоних сърцето си, за да върша повеленията Ти
винаги, и докрай.
Самех
113 Намразих двусмислените хора,
а Твоя закон възлюбих.
114 Ти си мой покров и мой щит;
на Твоето слово се надявам.
115 Отдалечете се от мене, вие злодейци,
защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.
116 Укрепвай ме според словото Си, за да живея;
и да не се засрамя в надеждата си.
117 Дръж ме и ще бъда в безопасност,
и ще зачитам винаги Твоите повеления.
118 Ти поваляш всички, които се отклоняват от Твоите повеления,
защото суетна е измамата им.
119 Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята;
затова възлюбих Твоите изявления.
120 Плътта ми трепери в страха ми от Тебе.
И от присъдите Ти се уплаших.
Аин
121 Извърших правосъдие и правда;
да не ме предадеш на угнетителите ми.
122 Стани поръчител на слугата Си за добро;
не оставяй горделивите да ме угнетяват.
123 Очите ми чезнат за спасението Ти и за Твоето праведно слово.
124 Постъпвай към слугата Си според милостта Си
и научи ме на повеленията Си.
125 Твой слуга съм аз;
вразуми ме
за да познавам Твоите изявления.
126 Време е да подейства Господ,
защото нарушиха закона Ти.
127 Понеже аз любя Твоите заповеди
повече от злато, даже от чисто злато,
128 понеже считам за прави всичките Твои заповеди относно всяко нещо,
затова мразя всеки лъжлив път.
Пе
129 Чудесни са Твоите изявления;
затова душата ми ги пази.
130 Разкриването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.
131 Отворих широко устата си и въздишах,
защото копнеех за Твоите заповеди.
132 Обърни се към мене и смили се над мене,
както постъпваш към онези, които обичат Твоето име.
133 Насочвай стъпките ми в словото Си
и не оставяй да ме завладее никое беззаконие.
134 Избави ме от човешки насилия;
така ще спазвам Твоите правила.
135 Осияй с лицето Си върху слугата Си
и научи ме на повеленията Си.
136 Водни потоци текат из очите ми,
понеже не се спазва Твоят закон.
Цаде
137 Праведен си Ти, Господи;
прави са и Твоите присъди.
138 Постановил си изявленията Си
с правда и превъзходна истина.
139 Моята ревност ме изяде,
защото противниците ми забравиха Твоите думи.
140 Твоето слово е твърде чисто,
затова слугата Ти го обича.
141 Нищожен съм и презрян,
обаче не забравям Твоите заповеди.
142 Твоята правда е вечна правда;
и законът Ти е истина.
143 Неволи и утеснения ме постигнаха;
обаче Твоите заповеди са моя наслада.
144 Твоите изявления са праведни довека;
вразуми ме и ще живея.
Коф
145 Извиках от все сърце:
Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.
146 Извиках към Тебе:
Спаси ме и ще пазя изявленията Ти.
147 Предварих зората с викането си;
на Твоето слово се уповавах.
148 Очите ми предварят нощните стражи,
за да размишлявам над Твоето слово.
149 Чуй гласа ми според милостта Си;
съживи ме, Господи, според заповедите Си.
150 Приближиха се онези, които следват лукавството
и са се отклонили от закона Ти.
151 Ти си близо, Господи;
и всичките Твои заповеди са истина.
152 Отдавна зная от Твоите изявления,
че Ти си ги утвърдил завинаги.
Реш
153 Виж скръбта ми и избави ме,
защото не съм забравил закона Ти.
154 Защити делото ми и изкупи ме;
съживи ме според словото Си.
155 Спасението е далеч от нечестивите,
защото те не търсят Твоите повеления.
156 Много са Твоите милосърдни дела, Господи;
съживи ме според заповедите Си.
157 Мнозина са моите гонители и противници;
но аз не се отклоних от изявленията Ти.
158 Като видях отстъпниците, погнусих се от тях,
защото не пазят Твоето слово.
159 Виж колко обичам аз Твоите правила;
съживи ме, Господи, според милостта Си.
160 Същността на Твоето слово е истина;
и Твоите праведни заповеди, до една, траят довека.
Шин
161 Първенците ме преследваха без причина;
но сърцето ми трепери от думите Ти.
162 Аз се радвам на Твоето слово,
както онзи, който получава голяма печалба.
163 Мразя лъжата и се гнуся от нея,
но закона Ти обичам.
164 Седем пъти на ден Те хваля
за Твоите праведни присъди.
165 Голям мир имат онези, които обичат Твоя закон
и нищо няма да ги спъне.
166 Надявам се на Твоето спасение, Господи,
и изпълнявам Твоите заповеди.
167 Душата ми опази Твоите изявления;
и аз ги любя твърде много.
168 Държах Твоите правила и Твоите изявления;
защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Тав
169 Нека стигне вика ми до Тебе, Господи;
вразуми ме според словото Си.
170 Нека стигне молбата ми до Тебе;
избави ме според словото Си.
171 Устните ми ще изливат хваление,
когато ме учиш на повеленията Си.
172 Езикът ми ще пее за словото Ти,
защото всичките Твои заповеди са правда.
173 Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне,
защото аз избрах Твоите заповеди.
174 Копнея за Твоето спасение, Господи;
и законът Ти е моя наслада.
175 Нека живее душата ми и ще Те хвали;
и нека ми помагат присъдите Ти.
176 Скитах се като изгубена овца;
потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.
© Библейска лига - България