План за четене на Библията

Тематичен / ден 235

Стар Завет

Ездра

9

Молитвата на Ездра относно смесените бракове


1 Като се свърши това, първенците дойдоха при мене и казаха: Израилевият народ и свещениците, и левитите, не са се отделили от людете на тези земи и спазват техните мерзости, мерзостите на ханаанците, хетите, ферезейците, евусейците, амонците, моавците, египтяните и аморейците. 2 Те са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, тъй че святият род се е смесил с людете на тези земи; дори ръката на първенците и на по-видните лица е била първа в това престъпление. 3 И като чух това нещо, раздрах дрехата си и мантията си, скубах космите от главата си и от брадата си, и седях смутен. 4 Тогава се събраха при мене всички, които трепереха от словата на Израилевия Бог поради престъплението на онези, които са били в плен; а аз седях смутен до принасянето на вечерната жертва.
5 А по време на вечерната жертва станах от унижението си и с раздраната си дреха и мантия превих колене, и като прострях ръцете си към Господа, моя Бог, рекох: 6 Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към Тебе, Боже мой; защото нашите беззакония се натрупаха над главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. 7 От дните на предците ни до днес ние сме били много виновни; и поради беззаконията ни, ние, царете ни и свещениците ни бяха предадени в ръката на другоземни царе, на меч, в плен, на разграбване и на посрамване на лицата ни, както е днес. 8 И сега от твърде скоро Господ, нашият Бог, показва милост към нас, за да се опази между нас остатък и за да бъдем закрепени в Неговото свято място, за да може нашият Бог да просвещава очите ни и да ни даде малко отдих в робството ни. 9 Защото сме роби; но и в робството ни нашият Бог не ни е оставил, а е благоволил да намерим милост пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му, и да ни даде ограда в Юда и в Ерусалим. 10 Но сега, Боже наш, какво да кажем след това? Защото оставихме заповедите, 11 които си дал чрез слугите Си пророците, като си казал: Земята, в която влизате, за да я владеете, е земя осквернена от гнусотиите и от мерзостите на жителите на тези земи, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си; 12 сега не давайте дъщерите си на синовете им и не взимайте техните дъщери за синовете си, и не търсете никога мира им или благата им; за да се укрепите и да ядете благата на тази земя, и да я оставите в наследство на потомците си завинаги. 13 И след всичко, което е дошло върху нас поради нашите лоши дела и поради голямото ни престъпление, виждайки, че Ти, Боже наш, си се въздържал да не ни накажеш според беззаконията ни, а си ни дал такова избавление, 14 трябва ли да нарушаваме пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато ни довършиш, та да не остане никакъв остатък и никой оцелял? 15 Господи, Боже Израилев, праведен си, защото ние сме оцелели до днес; ето, пред Тебе стоим с престъплението си! Защото поради него не можем да се изправим пред Тебе.
© Библейска лига - България

10

Хората изповядват греховете си


1 И докато се молеше Ездра и се изповядваше, плачейки, паднал пред Божия дом, събра се при него много голямо множество израиляни – мъже, жени и деца, защото народът плачеше много горчиво. 2 Тогава Сехания, Ехииловият син от Еламовите потомци, проговори и каза на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израил. 3 Сега нека сключим завет с нашия Бог да напуснем всички тези жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на онези, които треперят от заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона. 4 Стани; защото това е твое дело; ние сме с тебе; бъди храбър и действай. 5 Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха.
6 Тогава Ездра стана и тръгна от Божия дом за стаята на Йоанан, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на онези, които са били в плен. 7 И прогласиха по Юда и Ерусалим сред всички изгнаници да се съберат в Ерусалим; 8 и че ще бъде конфискуван целият имот на всеки, който не дойде до три дни, според решението на началниците и старейшините, а сам той ще бъде отлъчен от обществото на изгнаниците. 9 И така, за три дни се събраха всички Юдови и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветият месец на двадесетия ден от месеца; и целият народ, седейки в двора пред Божия дом, трепереше поради това нещо и от поройния дъжд. 10 Тогава свещеник Ездра стана и им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени и сте увеличили вината на Израил. 11 Сега изповядайте се на Господа, Бога на бащите си, и изпълнете волята Му. Отделете се от племената около вас и от вашите жени-чужденки. 12 Тогава цялото събрание отговори със силен глас: Както си казал, така трябва да направим. 13 Людете обаче са много и понеже времето е много дъждовито, не можем да стоим вън; при това, работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това нещо. 14 Затова нека нашите първенци надзирават тази работа за цялото общество; и нека всички от нашите градове, които са взели чужденки за жени да идват в определеното време заедно със старейшините и съдиите на всеки град, докато се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог. 15 Само Йонатан, Асаиловият син, и Яазия, Текуевият син, се заеха с тази работа, а Месулам и левитът Саватай им помагаха. 16 Затова завърналите се от плен постъпиха така: отделиха се свещеникът Ездра с някои началници на бащини домове, според бащините им домове, всички по име. И в първия ден от десетия месец те седнаха да изследват тази работа. 17 И до първия ден от първия месец свършиха с всичките мъже, които бяха взели за жени чужденки.

Мъже със смесени бракове


18 Сред потомците на свещениците следните бяха взели за жени чужденки: от потомците на Исус, Йоседековия син, и братята му: Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия. 19 (И подадоха ръцете си в обещание, че ще напуснат жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.)
20 От Имеровите потомци: Анани и Зевадия. 21 От Харимовите потомци: Маасия, Илия, Семая, Ехиил и Озия. 22 От Пасхоровите потомци: Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа. 23 От левитите: Йозавад, Семей, Келая (който е Келита), Петая, Юда и Елиезер. 24 От певците: Елиасив. От вратарите: Селум, Телем и Ури. 25 Сред другите израиляни: От Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Веная. 26 От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авди, Еримот и Илия. 27 От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза. 28 От Виваевите потомци: Йоанан, Анания, Завай и Атлай. 29 От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адая, Ясув, Сеал и Рамот. 30 От Фаат-Моавовите потомци: Адна, Хелал, Веная, Маасия, Матания, Веселеил, Бинуй и Манасия. 31 От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Малхия, Семая, Симеон, 32Вениамин, Малух и Самария. 33 От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей.
34 От Ваниевите потомци: Маадай, Амрам, Уил, 35 Веная, Ведея, Хелуй, 36 Вания, Меримот, Елиасив, 37 Матания, Матенай и Яасо. 38 От Ваниевите потомци: Бинуй, Семей, 39 Селемия, Натан, Адая, 40 Махнадевай, Сасай, Сарай, 41 Азареил, Селемия, Самария, 42 Селум, Амария и Йосиф. 43 От Невовите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Йоил и Веная. 44 Всички тези бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили чада.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

32

1 Давидов псалом. Поучение.
Блажен онзи, чието престъпление е простено,
чийто грях е покрит.
2 Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие
и в чийто дух няма измама.
3Когато мълчах, овехтяха костите ми от охкането ми всеки ден;
4 понеже ден и нощ ръката Ти тежеше върху мене,
влагата ми се обърна на лятна суша. (Села.)
5 Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих;
рекох: Ще изповядам на Господа престъпленията си;
и Ти прости вината на греха ми. (Села.)
6 Затова нека Ти се моли всеки благочестив
във време, когато можеш да се намериш;
наистина, когато големите води преливат,
те няма да стигнат до него.
7 Ти си прибежище мое;
Ти ще ме пазиш от скръб;
с песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села.)
8 Аз ще те вразумя и ще те науча
пътя, по който трябва да ходиш;
ще те съветвам,
като върху тебе ще бъде окото Ми.
9 Не бивайте като кон или като муле, които нямат разум;
а трябва да се обуздават с юзда и оглавник, иначе не биха се приближавали при Тебе.
10 Много ще бъдат скърбите на нечестивия;
но онзи, който се уповава на Господа,
милост ще го окръжи.
11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници,
и викайте с радост, всички, които сте с право сърце.
© Библейска лига - България