План за четене на Библията

Тематичен / ден 244

Стар Завет

Йов

22

1 Тогава Елифаз Теманеца в отговор каза:
2 Може ли човек да бъде полезен на Бога?
Ако е разумен, може да бъде полезен на себе си.
3 Ако ти си праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва?
И какво печели Той, ако правиш пътищата си непорочни?
4 Поради твоя ли страхот Него Той те изобличава
и влиза в съд с тебе?
5 Нечестието ти не е ли голямо?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото без причина си взимал залог от брата си
и си лишавал голите от дрехите им.
7 Не си напоявал с вода уморения
и си отказвал хляб на гладния.
8 А който беше як, той придобиваше земята;
и който беше почитан, той се заселваше в нея.
9 Вдовици си отпращал с празни ръце,
и мишците на сирачетата си прекършвал.
10 Затова примки те обикалят,
и страх внезапен те ужасява,
11 или тъмнина, та не виждаш,
и множество води те покриват.
12 Бог не е ли в небесните висини?
Сега гледай височината на звездите, колко са нависоко!
13 А ти казваш: Откъде ще знае Бог?
През мрака ли може да съди?
14 Облаци Го покриват и не вижда;
и ходи по свода небесен.
15 Нима ще държиш стария път,
по който са ходили беззаконниците?
16 Тези, които преждевременно бяха грабнати,
и чиято основа порой завлече,
17 които рекоха на Бога: Отдалечи се от нас,
и: Какво може Всемогъщият да стори за нас?
18 При все че Той напълни с блага домовете им.
Но далеч да бъде от мене съветът на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват;
и невинните им се присмиват, като казват:
20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас?
И не погълна ли огън останалите от тях?
21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир;
от това ще дойде добро за тебе.
22 Приеми закона от устата Му
и съхрани думите Му в сърцето си.
23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден;
и тъй, отдалечи беззаконието от шатрите си,
24 хвърли златото си в пръстта,
и офирското злато между камъните на потоците;
25 и Всемогъщият ще ти бъде злато,
и изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия
и ще въздигаш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш и Той ще те послуша;
и ти ще изпълниш оброците си.
28 И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено;
и светлина ще сияе по пътищата ти.
29 Когато те унижат,
тогава ще речеш: Има въздигане!
И Той ще спаси този, който има смирен поглед.
30 Дори онзи, който не е невинен, ще избави;
да, с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.
© Библейска лига - България

23

1 А Йов в отговор каза:
2 И днес оплакването ми е горчиво;
раната ми е по-тежка от въздишките ми.
3 Ах, да бих знаел къде да Го намеря!
Да бих се приближил до престола Му!
4 Изложил бих делото си пред Него
и напълнил бих устата си с доводи.
5 Узнал бих думите, с които Той би ми отговорил
и разбрал бих какво ще ми рече.
6 Щеше ли Той в голямата Си сила да се препира с мене?
Не; щеше да ме дари с внимание.
7 Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него;
и така, аз бих се освободил завинаги от Съдията си.
8 Обаче, ето, отивам напред, но няма Го,
и назад, но не Го виждам,
9 наляво, където работи, но не мога да Го видя;
крие се надясно и не Го виждам.
10 Знае обаче пътя ми; когато ме изпита,
ще изляза като злато.
11 Ногата ми се е държала здраво в Неговите стъпки;
опазил съм пътя Му, без да се отклоня.
12 От заповедта на устата Му не съм отстъпил;
съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.
13 Но Той е твърд и кой може да Го отклони?
И каквото Той пожелае, това прави.
14 Защото върши това, което е определено за мене;
и много такива неща има у Него.
15 Затова се смущавам при присъствието Му;
когато размишлявам, се боя от Него.
16 Защото сам Бог ме е обезсърчил
и Всемогъщият ме е смутил;
17 защото не бях погубен преди този мрак,
нито скри Той мрака от лицето ми.
© Библейска лига - България

24

1 Защо, ако времената не са скрити от Всемогъщия,
онези, които Го познават, не виждат дните Му за съд?
2 Едни преместват межди,
грабят стада и ги пасат;
3 откарват осела на сирачетата;
вземат в залог вола на вдовицата;
4 изтласкват бедните от пътя;
сиромасите на земята се крият заедно от тях.
5 Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си.
Подраняват да търсят храна;
пустинята им доставя храна за чадата им.
6 Жънат фуража в нивата;
и берат лозата на неправедника;
7 цяла нощ лежат голи без дрехи
и нямат завивка в студа;
8 измокрят се от планинските дъждове
и прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.
9 Други грабват сирачето от съседите
и вземат залог от сиромаха;
10 карат го да ходи гол, без дреха,
и отнемат снопите от гладните;
11 изстискват дървено масло в техните огради,
тъпчат линовете им, а остават жадни.
12 Умиращите охкат из града
и душата на ранените вика;
но пак това безумие Бог не гледа.
13 Други са от противниците на светлината;
не знаят пътищата ѝ
и не стоят в пътеките ѝ.
14 Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се,
а нощем е като крадец.
15 Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне,
като си казва: Око не ще ме види;
и прикрива лицето си.
16 В тъмнината разбиват къщи;
а денем вътре се затварят,
светлина не познават.
17 Защото за всички тях зората е като мрачната сянка;
понеже познават ужасите на мрачната сянка.
18 А те са като пяна по лицето на водата;
делът им е проклет на земята;
не се обръщат вече към пътя за лозята.
19 Както сушата и топлината поглъщат снежните води,
така и Шеол – грешните.
20 Майчината утроба ще ги забрави;
червеят ще има сладка гозба в тях;
няма вече да ги помнят;
и неправдата ще се строши като дърво.
21 Угнетяват неплодната, която не ражда;
и на вдовицата не правят добро,
22 повличат и мощните със силата си;
те стават и никой не е в безопасност за живота си.
23 Бог им дава безопасност и те се успокояват с нея;
но очите Му са върху пътищата им.
24 Въздигнаха се за малко, и ето, че ги няма!
Снишават се;
и както всички други си отиват,
и се отсичат, както главите на класовете.
25 И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец
и ще обърне в нищо думите ми?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Колосяни

2

1 Защото желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас, и заради онези, които са в Лаодикия, и заради онези, които не са ме виждали лично, 2 за да се утвърдят сърцата им и, сплотени в любов, да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познаят Божията [и на Отца] тайна, тоест Христа, 3 в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. 4 Това ви казвам, за да не ви измами някой с примамливи думи. 5 Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, и се радвам, като гледам порядъчността ви и постоянството на вашата вяра в Христа.

Свобода от човешките постановления чрез живот в Христос


6 И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и живейте в Него, 7 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи [в нея с] благодарност.
8 Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. 9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; 10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. 11 В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, а с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло; 12 погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ни престъпления; 14 и като заличи противния ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. 15 И като обезоръжи началствата и властите, изложи ги на явен показ, възтържествувайки над тях чрез кръста.
16 И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота; 17 които са сянка на онова, което ще дойде, а същността е Христова. 18 Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез престорено смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум, 19 а не държи главата – Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързано чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. 20 Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете в света, се подчинявате на постановления, като: 21 „Не се докосвай“, „Не вкусвай“, „Не пипай“ 22 (които всички се развалят от употреба), по човешки заповеди и учения? 23 Тези постановления наистина изглеждат мъдри в своеволно богослужение и престорено смирение, и нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи