План за четене на Библията

Тематичен / ден 245

Стар Завет

Йов

25

1 Тогава Билдад Шуахеца в отговор каза:
2 Власт и страхопочитание принадлежат на Него;
твори мир във висините Си.
3 Имат ли брой войнствата Му?
И върху кого не изгрява Неговата светлина?
4 И тъй, как може човек да е праведен пред Бога?
Или как може да е чист роденият от жена?
5 Ето, и самата луна не е светла,
и звездите не са чисти пред Него,
6 колко по-малко човекът, тази ларва,
и човешкият син, този червей!
© Библейска лига - България

26

1 А Йов в отговор каза:
2 Каква помощ си дал ти на немощния!
Как си подкрепил мишцата на слабия!
3 Как си съветвал онзи, който няма мъдрост!
И какъв здрав разум си изсипал!
4 Към кого си отправил думи?
И чий дух те е вдъхновявал?
5 Пред Него мъртвите треперят,
под водите и обитателите им.
6 Шеол е открит пред Него,
и Авадон няма покрив.
7 Простира севера над празния простор;
окачва земята на нищо.
8 Заключва водите в облаците Си;
но облак не се разтваря под тях.
9 Покрива лицето на престола Си,
като простира облака Си върху него.
10 Обиколил е водите с граница
чак до краищата на светлината и на тъмнината.
11 Небесните стълбове треперят,
смразени от смъмрянето Му.
12 Развълнува морето със силата Си;
и с разума Си поразява Рахав.
13 Чрез духа Си украсява небесата;
ръката Му пробожда бягащия змей.
14 Ето, тези са само краищата на пътищата Му;
и само слаб шепот ни дават да чуем за Него!
А гърма на силата Му кой може да разбере?
© Библейска лига - България

27

1 И продължи Йов речта си, като каза:
2 В живота на Бога, Който е отнел правото ми,
и на Всемогъщия, Който е огорчил душата ми,
3 заклевам се, че през всичкото време, докато има живот в мене,
и дъхът Божи е в ноздрите ми,
4 устните ми няма да изговорят неправда,
нито езикът ми ще продума измама.
5 Да не даде Бог да ви оправдая!
Докато издъхна, няма да отхвърля непорочността си от мене.
6 Правдата си ще държа и не ще я оставя;
докато съм жив, сърцето ми няма да ме изобличи.
7Неприятелят ми нека бъде като нечестивия,
и който въстава против мене – като беззаконния.
8 Защото каква е надеждата на нечестивия,
че ще спечели, когато изтръгне Бог душата му?
9 Ще послуша ли Бог вика му,
когато го сполети беда?
10 Ще се наслаждава ли във Всемогъщия?
Ще призовава ли Бога по всяко време?
11 Ще ви науча това, което е в Божията ръка;
каквото има у Всемогъщия, не искам да скрия.
12 Ето, вие всички сте видели това;
защо е тогава този безсмислен разговор?
13 Делът на нечестивия от Бога,
и наследството, което притеснителите
ще получат от Всемогъщия, е това:
14 ако се умножават чадата му, умножават се за меч;
и внуците му не ще се наситят с хляб.
15 Останалите от него, смърт ще ги погребе,
и вдовиците му няма да плачат.
16 Ако и да натрупа сребро много като пръст,
и приготви дрехи изобилно като кал,
17 и да приготви, пак праведните ще ги облекат,
и невинните ще си разделят среброто.
18 Построява къщата си както молеца,
и както пъдаря, който прави колиба.
19 Богат ляга, но няма да повтори;
веднъж отваря очите си и богатството му го няма.
20 Ужас го обхваща като потоп;
буря го грабва нощем;
21 източният вятър го вдига и той отива;
изтръгва го от мястото му.
22 Защото Бог ще стовари върху него беди и не ще го пожали;
той ще се опита да избяга от ръката Му.
23 Ще изпляскат с ръце против него
и ще му подсвирват така, че ще бяга от мястото си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Колосяни

3

Правила за свят живот


1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. 2 Мислете за горното, а не за земното; 3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. 4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
5 Затова умъртвете земните си части: блудство, нечистота, страст, зложелание и сребролюбие, което е идолопоклонство; 6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; 7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. 8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова от устата ви. 9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, 10 и сте се облекли в новия, който се подновява за придобиването на знание по образа на Този, Който го е създал; 11 където няма ни грък, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободен; но Христос е всичко и във всичко.
12 И тъй, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. 13 Претърпявайте си един друг и си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. 14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. 15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, на който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. 16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни, и духовни песни, като възпявате Бога с благодат в сърцата си. 17 И каквото и да вършите, на думи или на дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бога Отца.
18 Жени, покорявайте се на мъжете си, както подобава в Господа. 19 Мъже, любете жените си и не ги огорчавайте. 20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. 21 Бащи, не раздразняйте децата си, за да не се обезсърчават. 22 Слуги, покорявайте се във всичко на земните си господари, като работите не за очи, от човекоугодничество, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. 23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; 24 понеже знаете, че в награда ще получите от Господа наследството: защото слугувате на Господа Христа. 25 Който върши неправда, ще получи според неправдата си, и то без лицеприятие.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи