План за четене на Библията

Тематичен / ден 251

Стар Завет

Йов

36

1 И Елиу продължи и каза:
2 Потърпи ме малко и ще ти покажа;
защото имам още нещо да ти кажа за Бога.
3 Ще черпя знанието си отдалеч,
и ще отдам правда на Създателя си;
4 защото наистина думите ми няма да са лъжливи;
един, който е усъвършенстван в знание, стои пред тебе.
5 Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого,
мощен в сила и мъдрост.
6 Той не запазва живота на нечестивия,
а на сиромасите отдава правото.
7 Не отвръща очите Си от праведните,
но даже ги поставя с царе да седят на престол завинаги,
и те биват въздигани.
8 А във вериги ако са вързани,
стегнати в оковите на неволята,
9 тогава посочва делата им
и престъпленията им, че са се възгордели,
10 отваря ухото им за поука,
и заповядва да се отвърнат от беззаконието;
11 и ако послушат и служат на Него,
ще прекарат дните си в благополучие
и годините си във веселие;
12 но ако не послушат, ще загинат от меч
и ще умрат без мъдрост.
13 А нечестивите в сърцето си таят яд,
не викат към Бога за помощ, когато ги връзва;
14 те умират млади
и животът им угасва между блудниците.
15 Той избавя наскърбените чрез скръбта им
и чрез бедствие отваря ушите им.
16 И така би извел и тебе из утеснение
в широко място, където няма теснота;
и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина.
17 Но върху тебе пада съдът на нечестивия;
съдът и правосъдието те хващат.
18 Поради гнева Му, внимавай да не те отнесе с удара Си;
тогава и голям откуп не би те избавил.
19 Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие,
или цялото напрягане на силата ти?
20 Не пожелавай нощта,
когато людете изчезват от мястото си.
21 Внимавай! Не поглеждай беззаконието;
защото ти си предпочел това повече от наскърблението.
22 Ето, Бог е възвишен в силата Си;
кой е господар като Него?
23 Кой Му е предписал пътя Му?
Или кой може да Му рече: Извършил си беззаконие?
24 Помни да възвеличаваш Неговото дело,
което човеците възпяват,
25 в което всичките човеци се взират,
което човекът гледа отдалеч.
26 Ето, Бог е велик и ние не Го познаваме;
числото на годините Му е неизследимо.
27 Той привлича водните капки,
които таят в дъжд от парите,
28 които облаците изливат
и оросяват върху човеците.
29 Може ли даже някой да разбере как се разпростират облаците,
илисе произвеждат гърмежите на скинията Му?
30 Ето, простира светлината Си около Себе Си,
и се покрива с морските дъна.
31 (Понеже чрез тези неща съди народите;
дава храна изобилно.)
32 Покрива ръцете Си със светкавицата,
и заповядва ѝ къде да удари;
33 трясъкът ѝ известява за това,
и добитъкът – за пламъка, който възлиза.
© Библейска лига - България

37

1 Да! Поради това сърцето ми трепери
и се повдига от мястото си.
2 Слушайте внимателно гърма на гласа Му
и шума, който излиза от устата Му.
3 Праща го под цялото небе
и светкавицата Си до краищата на земята;
4 след нея реве глас,
гърми с гласа на величието Си,
и не ги възпира, щом се чуе гласът Му.
5 Бог гърми чудно с гласа Си,
върши велики дела, които не можем да разбираме;
6 защото казва на снега: Вали на земята, –
също и на проливния дъжд, и на поройните Си дъждове.
7 Слага печат върху ръката на всеки човек,
така че всичките човеци, които е създал, да разбират силата Му.
8 Тогава зверовете влизат в скривалищата
и остават в рововете си.
9 От юг иде буря,
от север – студ.
10 От духването Божие става лед
и широките води замръзват;
11 също гъстия облак Той натоварва с влага,
простира нашироко гръмотевичния Си облак,
12 които според Неговото наставление
се носят наоколо,
за да правят всичко, което им заповядва
по лицето на земното кълбо,
13 било за наказание или за земята Си,
или за милост, ги докарва.
14 Слушай това, Йове,
застани и размисли върху чудесните Божии дела.
15 Разбираш ли как им налага Бог волята Си
и прави светкавицата да свети от облака Му?
16 Разбираш ли как облаците увисват,
чудесните дела на Съвършения в знание?
17 Ти, чиито дрехи стават топли,
когато земята е в затишие поради южния вятър.
18 Можеш ли като Него да разпростреш небето,
което като отлято огледало е здраво?
19 Научи ни какво да Му кажем,
защото поради невежество ние не можем да наредим думите си.
20 Ще Му се извести ли, че желая да говоря,
като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат?
21 И сега човеците не могат да погледнат към светлината,
когато блести на небето, като е заминал вятърът и го е очистил,
22 и е дошло златозарно сияние от север;
а как ще погледнат на Бога, у Когото е скрита страшна слава!
23 Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила,
в правосъдие и преизобилна справедливост: Той няма да угнети.
24 Затова пред Него благоговеят човеците;
Той не зачита никого от високоумните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

5

Мир и радост


1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос; 2 посредством Когото ние чрез вяра придобихме и входа си в тази благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. 3 И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, 4 а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. 5 А надеждата не посрамя; защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. 6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, в определеното време Христос умря за нечестивите. 7 Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); 8 но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. 9 И сега, като се оправдахме чрез кръвта Му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез Него. 10 Защото, ако, когато бяхме неприятели с Бога, бяхме примирени с Него чрез смъртта на Сина Му, колко повече сега, като сме примирени с Него, ще се избавим чрез Неговия живот! 11 И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

Смърт чрез Адам, живот чрез Христос


12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха – смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха – 13 защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. 14 При все това от Адам до Мойсей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия. 15 Но дарът не е такъв, каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то колко повече Божията благодат и дарът, дошъл чрез благодатта на Единия човек, Исус Христос, се преумножи за мнозината! 16 И така, дарът не е катоосъждането поради съгрешението на един; защото съденето беше от един грях за осъждане, а дарът – от много прегрешения за оправдание. 17 Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос.
18 И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. 19Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Единия мнозината ще станат праведни. 20 А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а където се умножи грехът, преумножи се благодатта; 21 така че, както грехът бе царувал и докара смърт, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

29

1 Давидов псалом.
Отдайте на Господа, вие, синове на силните,
отдайте на Господа слава и могъщество.
2 Отдайте на Господа дължимата на името Му слава;
поклонете се на Господа в свята премяна.
3 Гласът Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
Господ гърми над големите води.
4 Гласът Господен е силен;
гласът Господен е величествен.
5 Гласът Господен троши кедри;
да, Господ троши ливанските кедри
6 и прави да скача като телец
Ливан, и Сирион – като млад еднорог.
7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци.
8 Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадеш.
9 Гласът Господен прави да раждат кошутите
и оголва лесовете;
а в храма Му всеки възгласява: Слава!
10 Господ седна Цар над Потопа;
да, Господ седи като Цар довека.
11 Господ ще даде сила на людете Си;
Господ ще благослови людете Си с мир.
© Библейска лига - България