План за четене на Библията

Тематичен / ден 255

Стар Завет

Осия

1

1 Господнето слово, което дойде към Осия, син на Беери, в дните на Юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоам, син на Йоас.

Жената и децата на Осия


2 Когато Господ започна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена и добий чада от блудство; защото земята извърши твърде много блудства, като се отклони от Господа. 3 И тъй, той отиде и взе Гомер, дъщеря на Девлаим, която зачена и му роди син. 4 И Господ му каза: Наречи го Езреел, защото още малко и ще отмъстя на дома на Иуй за кръвта, която проля в Езреел и ще сложа край на царството на Израилевия дом. 5 И в онзи ден ще строша Израилевия лък в долината Езреел. 6 И тя пак зачена и роди дъщеря. И Господ му каза: Наречи я Ло-Рухама, защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом и никак няма да им простя. 7 А към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спася чрез Господа, техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч или бой, с коне или конници. 8 А като отби Ло-Рухама, тя зачена и роди син. 9 И Господ каза: Наречи го Ло-Амми, защото вие не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог. 10 Но все пак броят на израиляните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте чада на живия Бог. 11 Тогава юдеите и израиляните ще се съберат заедно и ще си поставят един владетел и ще излязат от земята; защото велик ще бъде денят на Езреел.
© Библейска лига - България

2

1 И така, казвайте на братята си Амми и на сестрите си Рухама.

Наказанието и възстановяването на Израил


2 Съдете се с майка си, съдете се;
защото тя не Ми е жена
и Аз не съм ѝ мъж.
Нека да махне блудството от лицето си
и прелюбодейството от гърдите си.
3 Да не би да я съблека гола
и да я изложа както в деня, когато се е родила;
да не я направя като пустиня
и да не я обърна в суха земя,
и да не я уморя от жажда.
4 Даже на чадата ѝ няма да покажа милост,
понеже са чада от блудство.
5 Защото майка им блудства,
тази, която ги зачена, се опозори;
защото каза: Ще тръгна след любовниците си,
които дават хляба ми и водата ми,
вълната ми и лена ми, маслото ми и питиетата ми.
6 Затова ето, Аз ще препреча пътя ѝ с плет от тръни
и ще направя преграда пред нея,
за да не намери отново пътищата си.
7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне;
ще ги търси, но няма да ги намери.
Тогава ще каже: Ще отида и ще се върна при първия си мъж,
защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
8 Защото тя не знаеше, че Аз съм ѝ давал житото, виното и маслото,
и съм умножил среброто и златото ѝ,
което употребиха за Ваал.
9 Затова ще се върна и ще взема обратно житото Си на времето му
и виното Си – на определеното му време;
ще взема обратно вълната Си и лена Си,
които трябваше да покриват голотата ѝ.
10 И сега ще открия нечистотата ѝ пред очите на любовниците ѝ;
и никой няма да я избави от ръката Ми.
11 И ще прекратя цялото ѝ веселие –
тържествата ѝ, новолунията ѝ, съботите ѝ
и всичките ѝ определени празници.
12 Ще опустоша лозите ѝ и смокините ѝ,
за които казваше: Те са заплатата,
която ми дадоха любовниците ми.
Ще ги превърна в див лес
и полските животни ще ги ядат.
13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на Вааловите кумири,
когато им кадеше,
като се кичеше с обеците си и огърлиците си,
и ходеше след любовниците си,
а Мене забравяше – казва Господ –
14 Но ето, Аз ще я привлека
и като я заведа в пустинята, ще ѝ говоря по сърцето ѝ.
15 И още там ще ѝ дам ханаанските лозя
и долината Ахор за врата на надежда.
И там тя ще се отзове както в дните на младостта си
и както в деня, когато излезе от Египетската земя.
16 В онзи ден – казва Господ, –
ще Ме наричаш: Мъжо мой
и няма да Ме наричаш вече: Ваале мой.
17 Защото ще премахна имената на Вааловите кумири от устата ѝ;
и няма вече да се споменават по име.
18 В онзи ден ще сключа завет заради тях
с полските зверове,
с небесните птици
и със земните влечуги;
и като изтребя лък и меч, и война от земята,
ще ги населя в безопасност.
19 И ще те сгодя за Себе Си завинаги.
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съд,
в заветна любов и в милосърдие.
20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност
и ще познаеш Господа.
21 И в онзи ден ще отговоря – казва Господ, –
ще отговоря на небето
и то ще отговори на земята,
22 и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
и те ще отговорят на Езреел.
23 И ще я насея за Себе Си на земята,
и ще покажа милост към непомилваната.
И на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие,
а те ще кажат: Ти си мой Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

9

Божият върховен избор


1 Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелства с мене в Святия Дух, 2 че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си. 3 Защото бих желал сам аз да съм анатема от Христа заради моите братя, моите по плът роднини; 4 които са израиляни, на които принадлежат осиновението и славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията: 5 чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен довека. Амин. 6 Обаче това не значи, че е пропаднало Божието обещание; защото не всички които произлизат от Израил са Израил, 7 нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; но „в Исаак“ каза Бог: „ще се наименува твоето потомство.“ 8 Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието, се считат за потомство. 9 Защото това беше нещо обещано, понеже каза: „Ще дойда по това време, и Сара ще има син“. 10 И не само това, но и когато Ревека зачена от един, от нашия отец Исаак, 11 макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, 12 каза ѝ се: „По-големият ще слугува на по-малкия“; 13 както е писано: „Яков възлюбих, а Исав намразих.“
14 И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!
15 Защото казва на Мойсей: „Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля“. 16 И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, Който показва милост. 17 Защото Писанието казва на Фараона: „Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си и да се прочуе името Ми по целия свят“. 18 И тъй, към когото иска, Той показва милост, и когото иска, закоравява. 19 На това ти ще кажеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му? 20 Но, о, човече, ти кой си, че отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил? 21 Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част – съд за непочтена употреба? 22 И какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е понасял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погубване, 23 и е търпял, за да изяви богатството на славата Си над съдовете, предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава – 24 над нас, които призова, не само между юдеите, но и измежду езичниците? 25 Както и в Осия казва:
„Ще нарека Мой народ онези, които не бяха Мой народ,
и възлюбена онази, която не беше възлюбена“;
26 „и на същото място, където им се казва:
Не сте Мой народ,
там ще се нарекат чада на живия Бог“.
27 А Исая вика за Израил:
„Ако и да е числото на израиляните като морския пясък,
само остатък от тях ще се спаси;
28 защото Господ ще изпълни на земята казаното [по правда] от Него,
като го извърши и свърши скоро.“
29 И както Исая е казал в по-предишно място:
„Ако Господ на силите не бе ни оставил потомство,
като Содом бихме станали и на Гомор бихме се оприличили“.

Неверието на Израил


30 И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра; 31а Израил, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон. 32Защо? Затова, че не го търси чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се препънаха о Камъка, за препъване; 33както е писано:
„Ето, полагам в Сион Камък, о който да се препъват,
и Канара, в която да се съблазняват;
и който вярва в Него, не ще се посрами“.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи