План за четене на Библията

Тематичен / ден 262

Стар Завет

Захария

9

Присъда над враговете на Израил


1 Господнето слово, наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск (защото Господните очи са върху всичките човеци, както и върху всички Израилеви племена,) 2 още и над Хамат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.
3 Тир си съгради крепост
и натрупа сребро като пръст,
и чисто злато – като кал по пътищата.
4 Но ето, Господ ще го изтощи
и ще порази мощта му по морето;
и той ще бъде погълнат от огън.
5 Ашкелон ще види и ще се уплаши;
Газа също и ще се наскърби много;
и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше.
Царят ще бъде изтребен от Газа
и Ашкелон няма да се насели.
6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот;
и Аз ще прекратя гордостта на филистимците.
7 Ще отнема кръвта от устата им
и гнусотите измежду зъбите им;
и който остане, ще бъде и той за нашия Бог
и ще бъде като хилядник в Юда,
и Акарон – като Евусеца.
8 Около дома Си ще разположа станв защита против войска,
за да не премине някой или да се върне;
и никой насилник няма вече да ги прегазва,
защото сега очите ми са върху тях.

Сионовият цар идва


9 Радвай се много, Сионова дъще!
Възклицавай, Ерусалимска дъще!
Ето, твоят Цар иде при тебе:
Той е праведен и спасява,
кротък и възседнал на осел –
да, на осле, рожба на ослица.
10 Аз ще изтребя колесниците на Ефрем
и бойните коне на Ерусалим,
и ще се скърши бойният лък.
Той ще възвести мир на народите;
и владението Му ще бъде от море до море,
и от Ефрат до земните краища.
11 А колкото за тебе, Израилю,
поради кръвта на твоя завет с Мене,
Аз изведох затворниците ти
от безводния ров.
12 Върнете се в крепостта,
вие, обнадеждени затворници;
от днес възвестявам,
че ще ти въздавам двойно.
13 Защото ще изопна Юда за
Себе Си като лък,
ще сложа Ефрем като стрела;
и ще възбудя чадата ти, Сионе,
против твоите чада, Гърцийо,
и ще те направя като меч на силен мъж.

Господ ще се яви


14 Господ ще се яви над тях
и стрелата Му ще излезе като мълния.
И Господ Еова ще затръби
и ще върви с южни вихрушки.
15 Господ на силите ще ги защитава;
и те ще погълнат противниците,
и ще ги повалят с камъни от прашка,
и ще пият, ще шумят като от вино;
и ще се изпълнят като жертвени блюда,
като ъглите на олтара.
16 И Господ, техният Бог, ще ги избави
в онзи ден като Свой народ, зада бъдат Негово стадо;
понеже като камъни на корона
ще заблестят над земята Му.
17 Колко велика е заветната Му любов
и колко голяма красотата Му!
Житото ще направи юношите да цъфтят,
а младото вино – девиците.
© Библейска лига - България

10

Господ ще се погрижи за Юда


1 Искайте от Господа дъжд по времето на пролетния дъжд;
и Господ ще блесне със светкавици
и ще ви даде изобилен дъжд –
всекиму трева на полето.
2 Понеже идолите говореха празни приказки
и чародеите виждаха лъжливи видения,
разказваха неверни сънища
и утешаваха напразно,
затова народът се скита като стадо,
смущават се, защото няма пастир.
3 Гневът Ми пламна против пастирите
и ще накажа козлите;
защото Господ на силите посети стадото Си, Юдовия дом,
и ги направи като Своя великолепен кон в бой.
4 От него ще излезе крайъгълният камък,
от него – гвоздеят,
от него – бойният лък,
от него – всеки първенец.
5 Те ще бъдат като силни мъже, които в боя тъпчат против ниците в калта на пътищата.
И ще воюват, защото Господ е с тях,
и ще се посрамят яздещите на коне.
6 Аз ще укрепя Юдовия дом
и ще избавя Йосифовия дом,
и пак ще ги възвърна,
защото се смилих над тях;
и те ще бъдат, като че ли не съм ги отхвърлял,
защото Аз съм Господ, техният Бог,
и ще ги послушам.
7 Ефремците ще бъдат като силен мъж
и сърцето им ще се зарадва като от вино.
Дори чадата им ще видят това и ще се зарадват,
сърцето им ще се развесели в Господа.
8 Ще им свирна и ще ги събера;
защото Аз ги изкупих;
и ще се наплодят, както се бяха наплодили.
9 И при все че ги насеях сред племената,
те ще Ме помнят в далечни страни;
и както те, тъй и чадата им, ще живеят и ще се върнат.
10 Ще ги доведа пак от Египетската земя,
ще ги събера от Асирия
и ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан,
и няма да стигне място за тях.
11 Той ще прекоси морето на скърбите;
ще подчини надигналите се вълни
и всички дълбочини на Нил ще пресъхнат.
Гордостта на Асирия ще се повали
и скиптърът на Египет ще се отнеме.
12 Аз ще ги укрепя в Господа
и те ще ходят в името Му – казва Господ.
© Библейска лига - България

11

1 Отвори, Ливане, вратите си, за да изяде огън кедрите ти.
2 Ридай, кипарисе, защото падна кедърът,
защото и могъщите са покосени;
ридайте, васански дъбове,
защото непристъпният лес е изсечен.
3 Глас се чува от ридаещи пастири,
защото това, с което се славеха, се развали!
Глас на млади лъвове, които реват,
защото величието на Йордан помръкна.

Двама пастири


4 Така казва Господ, моят Бог:
Паси стадото, обречено на клане,
5 чиито купувачи ги колят,
и не считат себе си за виновни;
докато продавачите им казват:
Благословен Господ, защото забогатях!
Собствените им пастири не ги жалят.
6 Затова няма вече да пожаля жителите на тази земя – казва Господ; –
но, ето, ще предам всеки в ръката на ближния му
и в ръката на царя му;
и те ще опустошат земята
и Аз няма да ги избавя от ръката им.
7 И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! И си взех две тояги – едната нарекох Благост, а другата нарекох Съюз – и пасох стадото. 8 И изтребих трима пастири в един месец, понеже душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене.
9 После казах: Няма да ви паса; което умира, нека умира, и което загива, нека загива, а останалите нека ядат всяко месото на ближното си. 10 И като взех тоягата си Благост, счупих я, за да отменя завета, който бях сключил с всички племена. 11 И той бе отменен в същия ден, и така бедните от стадото, които гледаха на мене, познаха, че това бе Господнето слово. 12 Тогава им казах: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не – недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. 13 И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря – с хубава цена Ме оцениха! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря. 14 Тогава счупих и другата си тояга, Съюз, за да прекратя братството между Юда и Израил.
15 И Господ ми каза: Вземи си сега оръдията на безразсъден овчар.
16 Защото, ето, Аз ще въздигна пастир на земята,
който няма да се грижи за изгубените,
нито ще търси младите,
нито ще цели ранените,
нито ще пасе здравите,
но ще яде месото на угоените
и ще разсича копитата им.
17 Горко на безполезния пастир, който оставя стадото!
Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око!
Мишцата му съвсем ще изсъхне
и дясното му око съвсем ще се помрачи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

16

Лични поздрави


1 Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, 2 да я приемете в Господа, както прилича на светиите, и да ѝ помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене.
3 Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, 4 които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква. 5 Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христа. 6 Поздравете Мария, която се е трудила много за вас. 7 Поздравете Андроник и Юний, мои сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа. 8 Поздравете любезния ми в Господа Амплий. 9 Поздравете нашия съработник в Христа Урван и любезния ми Стах. 10 Поздравете одобрения за верен в Христа Апелий. Поздравете онези, които са от Аристовуловото семейство. 11 Поздравете роднината ми Иродион. Поздравете от Наркисовото семейство тези, които са в Господа. 12 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят за Господа. Поздравете любезната Персида, която е работила много за Господа. 13 Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя. 14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Хермий, Патрова, Херм и братята, които са с тях. 15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, и Олимпан, и всичките светии, които са с тях. 16 Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.
17 И моля ви се, братя, да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. 18 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своята си охота, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните. 19 Защото вашата послушност е известна на всички, затова аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри за доброто и прости за злото. 20 А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви.
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.
21 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей и сродниците ми Луций, Ясон и Сосипатър. 22 Аз, Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа. 23 Поздравява ви Гай, гостоприемникът мой и на цялата църква. Поздравява ви градският ковчежник Ераст и брат Кварт. [24 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин].
25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, 26 а сега се е явила и чрез пророческите Писания по заповедта на вечния Бог и е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата – 27 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа довека. Амин
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи