План за четене на Библията

Тематичен / ден 284

Стар Завет

Еремия

41

1 През седмия месец Исмаил, синът на Натания, Елисамовия син, от царския род, и някои от по-главните царски служители – десет мъже с него, дойдоха при Годолия, Ахикамовия син, в Масфа; и там ядоха заедно хляб в Масфа. 2 Тогава Исмаил, Натаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, станаха и поразиха с меч Годолия, сина на Ахикам, Сафановия син, когото вавилонският цар бе поставил над земята, и го убиха. 3 Исмаил порази и всички юдеи, които бяха с Годолия в Масфа, както и халдейските воини, които се намираха там.
4 А на втория ден, след като бе убил Годолия, когато още никой не знаеше за това, 5 осемдесет мъже с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телата си, пристигнаха с приноси и ливан в ръката си за да ги принесат на мястото на Господния дом. 6 Тогава Исмаил, Натаниевият син, излезе от Масфа да ги посрещне и като вървеше, плачеше; и когато ги срещна, рече им: Влезте при Годолия, Ахикамовия син. 7 И когато дойдоха всред града, Исмаил, Натаниевия син, ги закла; и той и мъжете които бяха с негоги хвърлиха в окопа. 8 Но от тях десет се намериха да кажат на Исмаил: Недей ни убива, защото имаме на полето скривалища с жито, ечемик, дървено масло и мед. Така се удържа и не ги закла с другите. 9 А окопът, в който Исмаил хвърли всички трупове на мъжете, които порази, покрай трупа на Годолия, беше същият онзи окоп, който цар Аса бе направил поради страх от Израилевия цар Вааса; и Исмаил, Натаниевият син, го напълни с убитите.
10 След това Исмаил плени всички люде, останали в Масфа – царските дъщери и всички, останали в Масфа, които началникът на телохранителите Навузарадан беше поверил на Годолия, Ахикамовия син; и Исмаил, Натаниевият син, като ги плени, тръгна да отиде при амонците.
11 А Йонан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, като чуха за цялото зло, което Исмаил, Натаниевият син, бе сторил, 12 взеха всичките си мъже и отидоха да се бият с Исмаил, Натаниевия син; и го намериха при големите води, които са в Гаваон. 13 И целият народ, който беше с Исмаил, като видя Йоанан, Кариевия син, и всички военачалници, които бяха с него, се зарадваха. 14 И тъй, целият народ, който Исмаил бе запленил от Масфа, се обърна, та се върна и отиде при Йоанан, Кариевия син. 15 А Исмаил, Натаниевият син, избяга от Йоанан с осем мъже и отиде при амонците.

Бягство в Египет


16 Тогава Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, които бяха с него, взеха от Масфа всички останали люде, които беше избавил от Исмаил, Натаниевия син, след като той бе поразил Годолия, Ахикамовия син, тоест военните мъже, жените, децата и скопците, които беше върнал от Гаваон, 17 и отидоха, та се спряха в Хамаамовия кервансарай, който е при Витлеем, на път за Египет, 18 за да избягат от халдейците. Те се уплашиха от тях, понеже Исмаил, Натаниевият син, беше убил Годолия, Ахикамовия син, когото вавилонският цар бе поставил управител над страната.
© Библейска лига - България

42

1 Тогава всички военачалници, и Йоанан, Кариевият син, и Езания, Осаевият син, и целият народ, от най-малък до най-голям, дойдоха 2 и казаха на пророк Еремия: Нека, моля, молбата ни бъде приета от тебе и се помоли за нас – за тези, които остават – на Господа, твоя Бог (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат), 3 да ни изяви Господ, твоят Бог, пътя, по който трябва да ходим и какво трябва да правим. 4 Тогава пророк Еремия им каза: Чух. Ето, ще се помоля на Господа, вашия Бог, според думите ви; и каквото ви отговори Господ, ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас. 5 Тогава те казаха на Еремия: Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всичките слова, с които Господ, твоят Бог те изпраща до нас. 6 Било добро или зло, ще послушаме гласа на Господа, нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на Господа, нашия Бог.
7 И след десет дни Господнето слово дойде към Еремия. 8 Тогава той повика Йоанан, Кариевия син, всички военачалници, които бяха с него, и целия народ – от най-малък до най-голям – и им рече: 9 Така казва Господ, Израилевият Бог, при Когото ме пратихте, за да представя молбата ви пред Него:
10 Ако останете да живеете в тази земя,
тогава ще ви съградя и няма да ви срина,
ще ви насадя и няма да ви изкореня;
защото се разкаях за злото, което ви сторих.
11 Не бойте се от вавилонския цар,
от когото се страхувате,
не бойте се от него – казва Господ, –
защото Аз съм с вас, за да ви спася
и да ви избавя от ръката му.
12 Ще ви покажа милост,
тъй че той да ви пожали
и да ви върне в земята ви.
13 Но ако кажете:
Не щем да живеем в тази земя,
и не послушате гласа на Господа, вашия Бог,
14 и речете: Не, но ще идем в Египетската земя,
където няма да видим война,
нито да чуем тръбен глас,
нито да огладнеем за хляб
и там ще живеем –
15 тогава слушайте словото
Господне, вие останали от Юда,
така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ако изцяло насочите лицата си да влезете в Египет
и отидете да живеете там,
16 тогава мечът, от който се боите,
ще ви застигне там, на Египетска земя,
и гладът, от който се страхувате,
ще ви преследва там, в Египет;
и там ще измрете.
17 Така ще стане и с всички мъже,
които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
за да живеят там;
те ще измрат от меч, от глад и от мор;
ни един от тях няма да остане или да избегне от злото,
което Аз ще докарам върху тях.
18 Защото така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Както гневът Ми и яростта Ми се изляха
върху ерусалимските жители,
така яростта Ми ще се излее върху вас,
когато влезете в Египет;
и ще бъдете за проклятие и за ужас,
за позор и за укор;
и няма да видите вече това място.
19 Господ е изрекъл за вас, о вие, остатък от Юда: Не отивайте в Египет! Знайте добре, че днес ви заявявам това. 20Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа, вашия Бог, и казахте: Помоли се за нас на Господа, нашия Бог, и извести ни всичко, което Господ, нашият Бог, ще рече и ще го сторим. 21Аз днес ви известих, но вие не послушахте гласа на Господа, вашия Бог, в нищо, за което ме прати при вас. 22И сега знайте добре, че ще измрете от меч, от глад и от мор на мястото, където желаете да отидете, за да живеете там.
© Библейска лига - България

43

1 Когато Еремия изговори на целия народ всички слова на Господа, техния Бог, всички тези слова, за които Господ, техният Бог, го бе пратил при тях, 2 тогава проговориха Азария, Осаевият син, Йоанан, Кариевият син, и всички горделиви мъже, като казаха на Еремия: Лъжливо говориш ти. Господ, нашият Бог, не те е пратил да речеш: Не отивайте в Египет да живеете там; 3 но Варух, Нириевият син, те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници във Вавилон. 4 И така, Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници, и целият народ не послушаха Господния глас да останат в Юдовата земя. 5 Но Йоанан, Кариевият син, и всички военачалници взеха всички останали от Юда, които се бяха върнали от всички народи, където бяха закарани, за да живеят в Юдовата земя – 6 мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки, когото началникът на телохранителите Навузарадан бе оставил при Годолия, син на Ахикам, Сафановия син, и пророк Еремия, и Варух, Нириевия син, – 7 та отидоха в Египетската земя (защото не послушаха Господния глас) и стигнаха до Тафнес.
8 Тогава Господнето слово дойде към Еремия в Тафнес: 9 Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на Юдовите мъже ги покрий с глина в тухлената настилка, която е при входа на Фараоновия дворец в Тафнес; и им кажи: 10 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог: Ето, ще пратя, та ще взема слугата Си, вавилонския цар Навуходоносор, и ще поставя престола му върху тези камъни, които покрих, и той ще разпъне царския си шатър върху тях. 11 Ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези, които са за смърт – на смърт, а онези, които са за плен – в плен, и които са за меч – под меч. 12 И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове, и той ще ги изгори, а тях ще отведе в плен; и ще се облече с Египетската земя както овчар облича дрехата си; и ще излезе оттам с мир. 13 Ще строши и обелиските, които са в капището на слънцето, което е в Египетската земя; и ще изгори с огън капищата на египетските богове.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

13

Заключителни наставления


1 Постоянствайте в брато любието. 2 Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели. 3 Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже сте и самите вие в тяло. 4 Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. 5 Не се впримчвайте в сребролюбието: задоволявайте се с онова, което имате, защото сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“; 6 така че дързостно казваме:
„Господ ми е помощник;
няма да се убоя;
какво ще ми стори човек?“
7 Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живот, подражавайте на вярата им.
8 Исус Христос е същият вчера, днес и довека. 9 Не се увличайте по разни чужди учения; защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са получили полза онези, които са се водили по тях. 10 Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат служещите в скинията. 11 Защото се изгарят вън от стана телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. 12 Затова и Исус, за да освети народа чрез Собствената Си кръв, пострада вън от градските порти. 13 И така, нека излизаме и ние при Него вън от стана, понасяйки позор за Него. 14 Защото тука нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. 15 Затова чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, тоест плод от устни, които изповядват Неговото име.
16 А не забравяйте да вършите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога. 17 Бъдете послушни и се покорявайте на вашите наставници (защото те бдят за душите ви като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишки; защото да бдят с въздишки, не би било полезно за вас.
18 Молете се за нас; защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да постъпваме във всичко честно. 19 А особено ви се моля да правите това, за да ви бъда по-скоро възвърнат.
20 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, 21 дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, на Когото да бъде слава във вечни векове. Амин.
22 И моля ви се, братя, да не ви бъде тежко това увещателно слово; защото накратко ви писах. 23 Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат, с когото, ако пристигне скоро, ще дойда да ви видя.
24 Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тези, които са от Италия.
25 Благодат да бъде с всички вас. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи