План за четене на Библията

Тематичен / ден 299

Стар Завет

Езекиил

4

Обсада на Ерусалим за знамение


1 И ти, сине човешки, вземи тухла, сложи я пред себе си и начертай на нея град Ерусалим. 2 И постави обсада против него: съгради укрепления против него и издигни насипи против него; разположи още стан против него и постави стеноломи против него отвред. 3 Вземи си и желязна плоча, сложи я като желязна стена между тебе и града и насочи лице против него, и той ще бъде обсаден; и ти го обсаждай. Това ще бъде знамение за Израилевия дом.
4 Тогава легни на лявата си страна и поеми върху себе си беззаконието на Израилевия дом – колкото дни лежиш на нея, ще носиш беззаконието им. 5 Защото Аз определих годините на беззаконието им според броя на дните – триста и деветдесет дни; толкова ще носиш беззаконието на Израилевия дом. 6 И като ги изпълниш, легни на дясната си страна и носи четиридесет дни беззаконието на Юдовия дом: определил съм ти по един ден за всяка година. 7 И насочи лицето си към обсадата на Ерусалим, и с гола мишца пророкувай против него. 8 И ето, Аз ще те вържа с въжета, за да не се обръщаш от едната страна на другата, докато не се свършат дните, през които ще го обсаждаш. 9 Вземи си пшеница и ечемик, боб и леща, просо и бяло жито, и като ги сложиш в един съд, направи си от тях хлябове; и колкото дни лежиш на страната си, триста и деветдесет дни, яж от тях. 10 И храната, която ще ядеш, да бъде с теглилка двадесет сикли на ден; от време на време да ядеш от нея. 11 Също и вода с мярка да пиеш, по една шеста от ин; от време на време. 12 Да ги ядеш като ечемичени пити и да ги печеш на човешки тор пред очите им. 13 И Господ рече: Така ще ядат израиляните омърсен хляба си сред народите, където ще ги прогоня. 14 Тогава аз рекох: Ах! Господи Еова, ето, душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си досега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми нечисто месо. 15 Тогава ми каза: Виж, давам ти говежди тор вместо човешки; с него опечи хляба си. 16 Рече ми още: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпората от хляб в Ерусалим; те ще ядат угрижени хляб под теглилка и смаяни ще пият вода под мярка, 17 защото хлябът и водата ще бъдат оскъдни; и те ще се гледат ужасени един друг и ще изтлеят в беззаконието си.
© Библейска лига - България

5

1 И ти, сине човешки, вземи си остър нож, тоест, вземи си бръснач и си обръсни главата и брадата; после вземи везни, та претегли и раздели космите. 2 Една трета от косата изгори в огън насред града, когато се изпълнят дните на обсадата; и една трета насечи с ножа около града, и една трета разпръсни по въздуха, а Аз ще изтегля меч след тях. 3 А от космите вземи няколко и ги вържи в полите си. 4 После и от тях вземи малко, хвърли ги в огъня и ги изгори, защото оттам ще лумне огън към целия Израилев дом.
5 Така казва Господ Еова:
Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите
и разни страни го обграждат.
6 А той се възбунтува против наредбите Ми по-нечестиво и от народите
и против повеленията Ми – повече от страните около него.
Защото отхвърлиха наредбите Ми
и не ходиха според повеленията Ми.
7 Затова така казва Господ Еова:
Понеже вие сте по-непокорни от народите, които са около вас,
и не ходихте според повеленията Ми,
и не спазвахте заповедите Ми,
нито следвахте даже наредбите
на народите, които са около вас.
8 Затова така казва Господ Еова:
Ето и Аз съм против тебе,
и ще извърша съд сред тебе пред очите на народите.
9 Заради всички твои омразни идоли
ще ти направя онова, което никога преди не съм правил,
нито ще направя някога.
10 Затова всред тебе бащи ще изядат чадата си
и чада ще изядат бащите си.
И Аз ще извърша съд над тебе
а всички останали от тебе ще разпръсна по всички ветрове.
11 Затова заклевам се в живота Си – казва Господ Еова, –
понеже ти оскверни светилището Ми
с всичките си омразни идоли
и с всичките си омразни дела,
затова ще се отдръпна;
окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя.
12 Една трета част от тебе ще измрат от мор
и ще бъдат довършени всред тебе от глад;
една трета част ще паднат от меч наоколо ти;
а една трета част Аз ще разпръсна по всички ветрове
и ще изтегля меч след тях.
13 Така ще се изчерпи гневът Ми
и Аз ще утоля яростта Си над тях,
и ще бъда удовлетворен;
и те ще познаят, че Аз, Господ, съм говорил в ревността Си,
когато изчерпя яростта Си против тях.
14 При това, пред всеки, който минава,
ще те превърна в пустиня и обект на присмех
сред народите около тебе.
15 И тъй, ти ще бъдеш за присмех и за подигравка,
за показ и за ужас
на народите около тебе,
когато извърша над тебе съд с гняв,
с ярост и яростно изобличение;
Аз, Господ говорих това.
16 Когато изпратя върху тях злите стрели на глада,
изтребителите, които ще изпратя, за да ви изтребят,
ще усиля още и глада у вас
и ще строша подпората ви от хляб.
17 Ще пратя върху вас и глад, и люти зверове,
и те ще те оставят без чада;
мор и кръв ще преминат през тебе
и Аз ще нанеса меч върху тебе.
Аз, Господ, изговорих това.
© Библейска лига - България

6

Пророчество против Израилевите планини


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Израилевите планини и пророкувай на тях, казвайки:
3 Планини Израилеви, слушайте словото на Господа Еова.
Така казва Господ Еова към планините и към хълмите,
към урвите и към долините:
Ето, Аз Самият ще нанеса меч срещу вас
и ще разруша високите ви места.
4 Жертвениците ви ще бъдат изоставени
и кумирите ви на слънцето ще се строшат;
и ще тръшна пред идолите ви избитите ви мъже.
5 И ще постеля труповете на израиляните пред идолите им,
и ще разпръсна костите ви
около жертвениците ви.
6 Навсякъде, където живеете, градовете ще бъдат опустошени
и високите места – срутени,
за да запустеят и да бъдат изоставени жертвениците ви,
идолите ви да се строшат и да изчезнат,
вашите кумири на слънцето да бъдат съсечени
и изделията ви – унищожени.
7 И избитите ще паднат сред вас,
и ще разберете, че Аз съм Господ.
8 Но Аз ще оставя остатък,
за да имате сред народите някои избягали от меча,
когато бъдете разпръснати по разните страни.
9 И онези от вас, които избягат,
ще Ме помнят между народите,
където ще бъдат заведени пленници,
как съм бил съкрушен поради блудното им сърце,
което се отклони от Мене,
и поради очите им, които блудстват сред идолите им;
и ще се отвращават от себе си
поради злините, които са вършили във всичките си мерзости.
10 И ще познаят, че Аз, Господ,
не съм казал напразно,
че ще им сторя това зло.
11 Така казва Господ Еова:
Плесни с ръката си
и тропни с ногата си, и речи:
Горко поради всички лоши мерзости на Израилевия дом!
Защото ще паднат от меч, от глад и от мор.
12 Далечният ще умре от мор
и ближният ще падне от меч,
а който остане и бъде обсаден, ще умре от глад;
така ще изчерпя яростта Си над тях.
13 И ще познаете, че Аз съм Господ,
когато убитите им легнат убити между идолите им,
около жертвениците им,
на всеки висок хълм,
по високите върхове на планините,
под всяко зелено дърво
и под всеки гъстолист дъб,
на мястото, където принасяха благоухание
на всичките си идоли.
14 И Аз ще простра ръката Си върху тях,
и ще направя земята пуста –
по-пуста от пустинята към Дивлат –
във всички места, където живеят;
и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

7

Свършекът дойде


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 А ти, сине човешки, слушай. Така казва Господ Еова към Израилевата земя:
Свършек! Свършекът дойде
за четирите краища на земята.
3 Свършекът сега е върху тебе
и Аз ще изпратя гнева Си върху тебе,
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
4 Окото Ми няма да те пожали,
няма да те пощадя;
но ще възвърна върху тебе постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
5 Така казва Господ, Бог Еова:
Зло, небивало зло, ето, иде;
6 свършек дойде, свършекът дойде,
дебнеше те;
ето, настъпи.
7 Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в тази земя;
времето дойде, денят наближи,
ден на смущение по планините, а не на възклицание.
8 Сега скоро ще излея върху тебе яростта Си
и ще изчерпя гнева Си върху тебе;
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости,
9 Окото Ми няма да те пожали
няма да те пощадя;
ще ти въздам според постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред тебе;
и ще познаете, че Аз, който ви поразявам, съм Господ.
10 Ето, денят, ето, иде!
Твоята присъда се яви!
Жезълът разцъфтя, гордостта напъпи!
11 Насилието порасна в жезъл на беззаконие;
нищо не ще остане от народа,
нищо от това множество –
нито от имота им,
нито нещо от великолепието им.
12 Времето дойде, денят наближи;
който купува, да не се радва;
и който продава, да не жали;
защото има гняв върху цялото това множество.
13 Защото продавачът няма да притежава наново продаденото от него,
ако и да е останал жив;
понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени,
нито ще утвърди някой себе си
чрез беззаконния си живот.
14 Затръбиха и приготвиха всичко,
но никой не отива на бой;
защото Моят гняв е върху цялото това множество.
15 Мечът е вън, а морът и гладът – вътре;
който е на нивата, ще умре от меч;
а който е в града, глад и мор ще го погълнат.
16 А онези от тях, които избягат, като се избавят,
ще бъдат по планините като гълъбите по долините –
всички плачещи, всеки за беззаконието си.
17 Всички ръце ще отслабват
и всички колена ще станат като вода.
18 Ще се препашат с вретище
и ужас ще ги покрие;
срам ще има по лицата на всички
и плешивост – по главите на всички тях.
19 Среброто си ще хвърлят по улиците
и златото им ще им бъде като нечисто нещо;
среброто и златото им не ще могат да ги избавят
в деня на гнева Господен;
няма да наситят душите им, нито да напълнят стомасите им,
защото в тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.
20 Защото от славните си украшения, с които се гордееха,
те направиха образите на своите мерзости,
на омразните си идоли;
затова Аз ги обръщам в нещо нечисто за тях.
21Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка
и на нечестивите на земята – за корист;
и те ще го омърсят.
22 И ще отвърна лицето Си от тях,
и те ще омърсят светилището Ми,
и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи вериги;
защото земята е пълна с кървави престъпления
и градът е пълен с насилие.
24 Аз ще докарам най-злите от народите,
за да завладеят къщите им;
ще направя да престане и гордостта на силните;
и святите им места ще се омърсят.
25 Погибел иде;
ще потърсят мир, но не ще има.
26 Бедствие след бедствие ще идва
и слух след слух ще пристига;
тогава ще поискат видение от пророк,
но не ще има поучение от свещеника
и съвет от старейшините.
27 Царят ще жалее,
първенецът ще се облече в отчаяние
и ръцете на народа на страната ще отслабнат.
Ще постъпя с тях според постъпките им
и според заслугите им ще ги съдя;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Галатяни

2

Павел е приет от апостолите


1 После, след четиринадесет години, пак пристигнах в Ерусалим с Варнава, като взех със себе си и Тит. 2 (А пристигнах по откровение.) И изложих пред братята благовестието, което проповядвам между езичниците, но насаме пред по-именитите от тях, да не би да тичам или да съм тичал напразно. 3 Но даже Тит, който бе с мене, макар и грък, не бе принуден да се обреже. 4 Колкото до лъжебратята, които бяха се промъкнали сред нас да дебнат свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят, 5 на тях нито за час не отстъпихме да им се покорим, за да пребъде с вас истината на благовестието. 6 А тези, които се считаха за нещо (каквито и да са били, на мене е все едно; Бог не гледа на лицето на човека) – тези, именитите, не прибавиха нищо повече към моетоучение; 7 а напротив, когато видяха, че на мене беше поверено да проповядвам благовестието между необрязаните, както на Петър между обрязаните, 8 (защото Който действа в Петър за апостолство между обрязаните, действа и в мене за апостолство между езичниците) 9 и когато познаха дадената ми благодат, то Яков, Кифа и Йоан, които се считаха за стълбове, дадоха десници на общуване на мене и на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те – между обрязаните. 10 Искаха само да помним сиромасите – което и ревностно желаех да върша.

Павел се възпротивява на Петър


11 А когато Кифа дойде в Антиохия, аз лично му се възпротивих, защото беше се провинил. 12 Понеже, преди да дойдат някои от Яков, той ядеше заедно с езичниците; а когато дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. 13 И заедно с него лицемерстваха и другите юдеи, така че и Варнава се увлече от лицемерството им. 14 Но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, казах на Кифа пред всичките: Ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите?
15 Ние, които сме по природа юдеи, а не грешници от езичниците, 16 като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът. 17 Но ако, искайки да се оправдаем в Христа, сами се оказахме грешни, нима Христос е служител на греха? Да не бъде! 18 Защото, ако градя наново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник. 19 Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. 20 Сразпях се с Христа, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 21 Не отхвърлям Божията благодат, защото, ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял без причина!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи