План за четене на Библията

Тематичен / ден 306

Стар Завет

Езекиил

21

Вавилон, мечът на Господа


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Ерусалим и проповядвай против святите места. Пророкувай против Израилевата земя 3 и кажи на Израилевата земя: Така казва Господ: Ето, Аз съм против тебе и като изтегля меча Си от ножницата, ще отсека от тебе и праведния, и нечестивия. 4 И понеже ще отсека от тебе и праведния, и нечестивия, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка твар от юг до север; 5 и всяка твар ще познае, че Аз, Господ, съм изтеглил меча Си от ножницата му; няма да се върне вече. 6 Затова ти, сине човешки, въздъхни. Със съкрушено сърце и с огорчение въздъхни пред тях. 7 И когато те попитат: Защо въздишаш? – кажи: Поради известието, че иде; всяко сърце ще се стопи, всички ръце ще отслабнат, всеки дух ще примре и всички колена ще станат като вода; ето, иде и ще се сбъдне – казва Господ Еова.
8 И Господнето слово дойде към мене: 9 Сине човешки, пророкувай: Така казва Господ: Речи: Меч! Меч се остри, още се излъсква; 10 остри се, за да извърши голямо клане; излъсква се, за да лъщи. Можем ли да се веселим? Това е на сина Ми жезълът, който презира всяко дърво.
11 Даден е определен да се излъска, за да се държи в ръка; мечът е наострен и излъскан, за да се даде в ръката на погубителя. 12 Викай и ридай, сине човешки, защото той е върху Моя народ, върху всички Израилеви първенци; ужас нападна Моя народ поради меча; затова плесни се по бедрата. 13 Защото има изпитание; и какво ако този, който презира жезъла, не съществува вече? – казва Господ Еова. 14 Ти, сине човешки, пророкувай и плесни с ръце; и нека мечът удари втори път, и трети път. Това е меч за клане – за велико клане, който ще ги обсади отвред. 15 Така че сърцата ще се стопят, а падналите ще бъдат безчет. Аз поставих меча за клане по всичките им порти. Уви! Той е приготвен, за да блести, наточен, за да коли. 16 Стегни се, мечо, нападни надясно, после наляво, накъдето и да се обърне острието ти. 17 И Аз ще плесна с ръце и ще удовлетворя гнева Си. Аз, Господ изговорих това.
18 Господнето слово дойде пак към мене: 19 Сине човешки, определи два пътя, по които да мине мечът на вавилонския цар; и двата да излизат от една земя; и направи показалец, направи го където пътят се отклонява за града. 20 Определи път, за да мине мечът в Рава на амонците и в укрепения Ерусалим в Юда. 21 Защото вавилонският цар се спря при разклона, където започват двата пътя, за да гадае: разтърси стрелите, допита се до своите идоли, прегледа черния дроб. 22 В десницата му е жребият за Ерусалим, за да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане, да се издигне боен вик, да се поставят стеноломи срещу портите, да се издигнат насипи, да се съградят крепости. 23 Но това ще им се види като лъжовно гадание, на онези, които положиха клетви, обаче той ще им напомни беззаконието, за да се хванат.
24 Затова така казва Господ Еова: Понеже вие сами напомняте вашето беззаконие, като правите явни вашите престъпления и изявявате вашите грехове във всичките си дела, и сами напомняте за това, ще бъдете хванати. 25 О, богохулен и нечестив, княже Израилев, чийто ден е настъпил, когато на беззаконието ще се сложи край, 26 така казва Господ Еова: Снеми митрата и свали короната; тя няма вече да бъде каквато е била. Унизеният ще се въздигне, въздигнатият ще се унизи. 27 Аз ще я катурна, катурна, катурна и тя няма да се възвърне, докато не дойде онзи, комуто принадлежи; и на него ще я дам.
28 И ти, сине човешки, пророкувай, като речеш: Така казва Господ Еова за амонците и за тяхното оскърбление. Кажи: Меч, меч е изтеглен, излъскан, за да коли, и святкащ, за да изтреби, 29 докато виждат за тебе суетни видения и лъжливо гадаят за тебе, за да бъдеш прострян върху врата на смъртно ранените нечестивци, чиито ден е настъпил и на чието беззаконие е сложен край. 30 Върни го в ножницата му. На мястото, където си бил създаден, в родната ти земя, ще те съдя. 31 Ще излея негодуванието Си върху тебе, с огнения Си гняв ще духна върху тебе и ще те предам в ръцете на люде свирепи, които умеят да погубват. 32 Ще станеш гориво за огън; кръвта ти ще се пролее в земята ти; не ще има вече спомен за тебе; защото Аз, Господ, изговорих това.
© Библейска лига - България

22

Греховете на Ерусалим


1 Господнето слово дойде към мене: 2 А ти, сине човешки, ще осъдиш ли, ще осъдиш ли кръвопролитния град? Тогава направи го да познае всичките си мерзости. 3 И тъй, кажи: Така казва Господ Еова: О, граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и правиш кумири за своето осъждение, за да се оскверняваш! 4 Ти стана виновен за кръвта, която си пролял, и си се осквернил с кумирите, които си направил; направил си да наближи краят на дните ти, и краят на годините ти е дошъл. Затова ще те направя за присмех на народите и за поругание на всичките страни. 5 Ближните и далечните от тебе ще ти се присмиват, о, граде, прочут с мерзост и пълен с размирие. 6 Ето, Израилевите първенци са в тебе, за да проливат кръв, всеки според силата си. 7 В тебе презират баща и майка; сред тебе постъпват насилствено към чужденеца; в тебе угнетяват сираче и вдовица. 8 Презират святите Ми вещи и оскверняват съботите Ми. 9 В тебе има мъже клеветници, които проливат кръв; в тебе са онези, които ядат по планините; сред тебе вършат разврат. 10 В тебе са осквернявали бащината си постеля; в тебе обезчестяват жена по време на нечистотата ѝ. 11 В тебе един върши гнусота с жената на ближния си; друг осквернява нечестиво снаха си; а друг в тебе обезчестява сестра си – дъщеря на родния си баща. 12 В тебе мъже взимат подкупи, за да проливат кръв; ти вземаш лихва и придобивка, и с насилие се обогатяваш от ближните си; а Мене си забравил – казва Господ Еова. 13 Ето, затова плеснах с ръце поради безчестната печалба, която си събрал, и поради кръвта, която бе сред тебе. 14 Ще издържи ли сърцето ти, ще имат ли сила ръцете ти в дните, когато Аз ще се разправя с тебе? Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. 15 Ще те разпръсна между народите и ще те разсея по страните, та ще изчистя от тебе като с огън нечистотата ти. 16 И ще бъдеш омърсен в себе си пред народите; и ще познаеш, че Аз съм Господ.
17 И Господнето слово дойде към мене: 18 Сине човешки, Израилевият дом Ми стана шлак; те всички са мед и калай, желязо и олово сред горнилото; те са шлак от сребро. 19 Затова така казва Господ Еова: Понеже вие всички станахте шлак, ето, затова ще ви събера сред Ерусалим. 20 Както събират сред горнилото среброто и медта, желязото, оловото и калая, за да раздухат огъня върху тях, та да ги стопят, така в гнева Си и в яростта Си ще ви събера, и ще ви сложа там, за да ви разтопя. 21 Да! Ще ви събера и с огнения Си гняв ще духна върху вас и ще се разтопите сред него. 22 Както се топи среброто сред горнилото, така ще се разтопите вие сред него и ще познаете, че Аз, Господ, излях яростта Си върху вас.
23 И Господнето слово дойде към мене: 24 Сине човешки, кажи ѝ: Ти си земя, която не се е очистила и върху която не е валяло дъжд в деня на негодуванието. 25 Сред нея има заговор на пророците ѝ; те поглъщат души като лъв, който реве и граби лова; взимат съкровища и скъпоценни вещи; множат броя на вдовиците в нея. 26 Свещениците ѝ престъпват закона Ми и оскверняваха святите Ми вещи; не правят разлика между свято и скверно, нито показват на хората различието между нечисто и чисто; и крият очите си от съботите Ми, така че Аз съм осквернен сред тях. 27 Първенците сред нея са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо. 28 А пророците ѝ всичко замазват с вар, виждат за тях суетни видения и пророкуват лъжи, казвайки: Така казва Господ Еова, когато Господ не е говорил. 29 Народът на тази земя прибягва до притеснение и граби насилствено, да, угнетява сиромаха и немощния и притеснява чужденеца несправедливо. 30 И като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене заради страната, за да не я разоря, не намерих. 31 Затова излях негодуванието си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

1

1 Павел, апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда – 2 до Тимотей, истинско мое чадо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

Предупреждение срещу лъжливите учители на закона


3 Както те молих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение, 4 нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така прави. 5 А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, добра съвест и нелицемерна вяра; 6 относно които неща някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие, 7 и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят. 8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, 9 като знае това, че законът е установен не за праведния, а за беззаконниците и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, 10 за блудниците, извратените, търгуващите с роби, лъжците, клетвопрестъпниците и за всичко друго, което е противно на здравото учение 11 според славното благовестие на блажения Бог, което ми беше поверено.

Благодатта на Господа за Павел


12 Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен, и ме постави в служение, 13 при все че бях по-рано хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж сторих това в неверие; 14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. 15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. 16 Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, всичкото Си дълготърпение, за пример на онези, които повярват в Него за вечен живот. 17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
18 Тази заръка ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях като добър воин, 19 имайки вяра и чиста съвест, която някои отхвърлиха и отпаднаха от вярата; 20 от тях са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

5

1 За диригента на духови инструменти. Давидов псалом.
Послушай, Господи, думите ми;
внимавай на размишлението ми,
2 слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой;
защото на Тебе се моля.
3 Господи, на ранина ще чуеш гласа ми;
на ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам.
4 Защото Ти не си Бог, Който се наслаждава на беззаконие;
нечистият няма да живее при Тебе,
5 нито ще устоят горделивите пред Твоите очи.
Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;
6 ще изтребиш онези, които говорят лъжа.
Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.
7 Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти;
с благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм.
8 Господи, води ме в правдата Си поради неприятелите ми,
направи пътя Си ясен пред мене.
9 Защото истина няма в устата на ни един от тях,
сърцето им е същинско нечестие,
гроб отворен е гърлото им;
с езика си ласкаят.
10 Имай ги за виновни, Боже; нека паднат в това, което сами са скроили;
изрини ги поради многото им престъпления,
защото са се повдигали против Тебе.
11 Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;
винаги ще се радват, защото Ти си им покровител;
и ще ликуват в Тебе онези, които любят Твоето име.
12 Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния,
ще го покриеш с благоволение като с щит.
© Библейска лига - България