План за четене на Библията

Тематичен / ден 307

Стар Завет

Езекиил

23

Две сестри, блудници


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка. 3 Те блудстваха през младостта си в Египет; там се отдадоха на блудство: там натискаха гърдите им, и там стискаха девичите им гърди. 4 Имената им бяха Оола на по-голямата и Оолива на сестра ѝ. И те бяха Мои, и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.
5 Но докато беше Моя, Оола блудстваше и лудееше за любовниците си – съседите си асирийците, 6 синьо облечени управители и началници, всички привлекателни младежи, конници, яхнали коне. 7 И тя извърши блудствата си с тях, с всички най-отбрани между асирийците, и се оскверни с идолите на всеки, по когото лудееше. 8 И тя не остави блудството си, научено от Египет; защото в младостта ѝ лягаха с нея, стискаха девичите ѝ гърди и изливаха върху нея своята сласт. 9 Затова я предадох в ръцете на любовниците ѝ, в ръцете на асирийците, по които лудееше. 10 Те откриваха голотата ѝ; откараха синовете и дъщерите ѝ, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съд над нея.
11 Сестра ѝ Оолива видя това, даже в сластта и в блудствата си беше по-покварена от сестра си. 12 Тя залудя по съседите си, асирийците, по богато облечени управители и началници, по конници, яхнали коне, все привлекателни младежи. 13 И видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха по един път. 14 Тя даже умножи блудствата си, защото щом видя мъже, изрисувани на стената, изрисувани с цинобър фигури на халдейци, 15 опасани с пояси около кръста, с шарени гъжви на главите, и всички князе наглед, прилични на вавилонци родом от Халдейската земя, 16 и щом ги видя, тя залудя по тях и изпрати посланици при тях в Халдея. 17 И вавилонците дойдоха при нея в любовното ложе и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата ѝ се отврати от тях. 18 Така тя явно се предаде на блудства и откри голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, точно както се бе отвратила от сестра ѝ. 19 При все това, тя блудстваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудстваше в Египетската земя. 20 И залудя по своите любовници, чиято плът е като плът магарешка и похотта им – като похот на коне. 21 Така ти ламтеше за невъздържаността на младостта си, когато в Египет стискаха ненките ти и галеха младите ти гърди.
22 Затова Ооливо, така казва Господ Еова: Ето, Аз ще вдигна против тебе любовниците ти, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против тебе отвсякъде – 23 вавилонците и всички халдейци, Фекод и Сое, и Кое, и с тях всички асирийци – все привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички яхнали коне. 24 Те ще дойдат против тебе с оръжия и с колесници, с коли и с много племена, и ще се опълчат против тебе от всяка страна с ризници, щитове и шлемове, и Аз ще им поверя съд, и те ще те съдят според своя съд. 25 И ще насоча против тебе ревността Си, и те ще постъпят с тебе яростно; ще отрежат носа ти и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от меч; те ще хванат синовете ти и дъщерите ти; и останалите от тях сред тебе ще бъдат поядени от огън. 26 Ще съблекат и дрехите ти и ще отнемат лъскавите ти накити. 27 Така ще направя да престане твоят разврат и блудството ти, научено от Египетската земя; ти няма вече да повдигнеш очи към тях, нито ще си спомниш повече за Египет. 28 Защото така казва Господ Еова: Ето, ще те предам в ръката на онези, които мразиш, в ръката на онези, от които се е отвратила душата ти. 29 Те ще постъпят с омраза към тебе и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие, както развратът ти, тъй и блудствата ти. 30 Това ще ти причиня, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им. 31 Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша. 32 Така казва Господ Еова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече, отколкото можеш да понесеш.
33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на гибел и на запустение, с чашата на сестра си Самария. 34 Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш чирепките ѝ и ще разкъсаш гърдите си. Защото Аз го изрекох, казва Господ Еова. 35 Затова – така казва Господ Еова: Понеже си Ме забравила и си Ме отхвърлила зад гърба си, затова понеси и последствията от разврата и блудствата си.
36 И Господ ми рече: Сине човешки, ще съдиш ли Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им, – 37 че прелюбодействаха, че има кръв по ръцете им, да, че прелюбодействаха с идолите си, и че, за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън чадата, които Ми родиха. 38 Още и това Ми сториха: в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми. 39 Защото когато бяха заклали чадата си на идолите си, в същия ден влизаха в светилището Ми и го омърсиха. Така правеха в дома Ми. 40 И още пратихте за мъже да дойдат отдалеч, проводихте до тях пратеник и когато дойдоха, за тях се окъпа, изрисува очите си и се украси с накити. 41 Седна на великолепна постелка, с трапеза, приготвена пред нея, и на нея положи Моя тамян и Моето масло. 42 И се чуваха гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието се въвеждаха пияници от пустинята; и те слагаха гривни по ръцете им и красиви венци на главите им. 43 Тогава рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея! 44 И те влизаха при нея, както влизаха при блудница; така влизаха при тези невъздържани жени – Оола и Оолива. 45 Но праведни мъже ще ги съдят, както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци и има кръв по ръцете им. 46 Така казва Господ Еова: Ще доведа множество против тях и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени. 47 Множеството ще ги убие с камъни и ще ги съсече със сабите си; ще избият синовете им и дъщерите, и ще изгорят къщите им с огън. 48 Така ще направя да престане развратът по земята, за да се научат всичките жени да не вършат разврат като вашия. 49 И ще въздадат върху ви развратните ви дела; и ще понесете последствията за греховете, извършени с вашите идоли, и ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
© Библейска лига - България

24

Котелът


1 А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, запиши си името на този ден, на този същия ден; защото в този същия ден вавилонският цар се доближи до Ерусалим. 3 И произнеси притча към бунтовния дом, като им речеш: Така казва Господ Еова: Сложи котела, сложи, налей и вода в него. 4 Събери късовете в него, всеки добър къс – бут и плешка; напълни го с отбрани кости; 5 Вземи отбраните на стадото, наклади и кости под него; направи го да заври добре, и костите в него да уврат.
6 Защото така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него, и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърля жребий за тях. 7 Защото кръвта му е сред него; той я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст. 8 Аз изложих на гол камък кръвта ѝ, за да не се покрие, и да възбудя ярост, та да извърши въздаяние. 9 Затова, така казва Господ Еова: Горко на кръвопролитния град! Защото Аз ще направя още по-голяма огнената грамада. 10 Натрупай дървата, наклади огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека изгорят костите. 11 Тогава сложи котела празен върху въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.
12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.
13 Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат, няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху тебе яростта Си. 14 Аз, Господ, го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдят – казва Господ Еова.

Жената на Езекиил умира


15 И Господнето слово дойде към мене: 16 Сине човешки, ето, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти. 17 Въздишай, но не с глас, да не жалееш за мъртви; завий гъжвата на главата си и обуй обущата на нозете си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите. 18 И тъй, говорих на народа заранта, а вечерта жена ми умря; и сутринта сторих както ми бе заповядано. 19 Тогава народът ми рече: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш? 20 Тогава им казах: Господнето слово дойде към мене: 21 Говори на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желателното на очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете, и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч. 22 И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и хляба на жалеещите няма да ядете; 23 гъжвите ви ще бъдат на главите ви, и обущата – на нозете ви; няма да жалеете, нито да плачете; но ще се стопите заради греховете си и ще охкате един към друг. 24 Така Езекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ Еова.
25 А колкото за тебе, сине човешки, в онзи ден, когато отнема силата им, славата им, на която се радват, желанието на очите им и милите на душите им, синовете им и дъщерите им – 26 в онзи ден не ще ли дойде при тебе онзи, който избяга, за да извести това в ушите ти? 27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избяга, ще говориш и няма да бъдеш вече безмълвен; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

2

Наставления за поклонението


1 И тъй, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, 2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. 3 Това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител, 4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, 6 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички; 7 за което аз бях поставен вестител и апостол (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и в истината.
8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и съмнение. 9 Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи, 10 а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието. 11 Жената да се учи мълчаливо с пълно покорство. 12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. 13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. 14 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. 15 Но пак тя ще се спаси чрез раждането на деца, ако те пребъдват във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи