План за четене на Библията

Тематичен / ден 309

Стар Завет

Езекиил

27

Плач за Тир


1 И Господнето слово дойде пак към мене: 2 И ти, сине човешки, викни, заплачи за Тир и кажи на Тир: 3 О, ти, който си разположен на морските двери, който търгуваш с народите от много острови, така казва Господ Еова: О, Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. 4 Пределите ти са сред моретата; онези, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти. 5 Направиха всичките дъски на корабите ти от сенирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачти. 6 Направиха веслата ти от васански дъбове; направиха палубата ти от слонова кост и бук от Китимските острови. 7 От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса бяха сенниците ти. 8 Жителите на Сидон и Арвад бяха твои гребци; мъдреците ти, Тире, бяха твои кормчии. 9 Стареите от Гевал и вещите му люде насмоляваха в тебе корабите ти; всичките морски кораби и моряците им идваха отдалеч, за да въртят търговията ти. 10 Персийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници, твоите военни мъже; в тебе очакваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие. 11 Арвадските мъже с войската ти бяха около стените ти, а гамадците – на кулите ти; окачваха щитовете си по стените ти наоколо; те направиха съвършена хубостта ти. 12 Тарсис търгуваше с тебе с изобилие от всякакво богатство; сребро, желязо, калай и олово разменяха за твоите стоки. 13 Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове. 14 Онези от дома Тогарма разменяха за стоките ти коне, военни коне и мулета. 15 Деданските мъже търгуваха с тебе; търговията на много острови бе в ръката ти; докарваха ти в размяна слонова кост и абанос. 16 Сирия търгуваше с тебе поради многото ти изделия; даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини. 17 Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, сухари и мед, масло и балсам. 18 Дамаск търгуваше с тебе поради многото ти изделия с изобилие от всякакво богатство – с хелвоинско вино и с бяла вълна. 19 Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Изработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха между стоките ти. 20 Дедан търгуваше с тебе със скъпи платове за колесници. 21 Арабия и всичките кедарски първенци правеха с тебе размяна и търгуваха с тебе с агнета, овце и козли. 22 Търговците на Шева и на Раама търгуваха с тебе и даваха за стоките ти всякакво изрядно благоухание, всякакви скъпоценни камъни и злато. 23 Харан, Хане и Еден, търговците на Шева, Асур и Хилмад търгуваха с тебе. 24 Тези търгуваха с тебе с отбрани стоки, с дрехи от синя и везана изработка, и с богати облекла в сандъци, направени от кедър и добре обвързани. Тези бяха между търговците ти. 25 Тарсиските кораби превозваха стоките ти; и ти стана богат и твърде славен сред моретата.
26 Твоите гребци те заведоха в големи води; но източният вятър те разби сред моретата. 27 Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всички военни мъже, които са в тебе, с цялото множество, което е сред тебе, ще паднат в моретата в деня на погибелта ти. 28 Околностите ще се потресат от писъка на твоите кормчии. 29 И всички гребци, моряци и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята 30 и ще извикат с глас над тебе, ще писнат горко, ще посипят с пепел главите си и ще се валят из пепелта; 31 ще оплешивеят съвсем заради тебе, ще се опашат с вретище и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание. 32 И в риданието си ще викнат, ще заплачат за тебе, и като плачат за тебе, ще нареждат: Кой е като Тир, който загина сред морето? 33 Когато стоките ти излизаха по моретата, ти насищаше много племена; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе. 34 А когато бъдеш разбит от морето във водната бездна, стоките ти и цялото множество сред тебе ще потъне. 35 Всички жители на островите ще се смаят от тебе и царете им ужасно ще се уплашат; лицата им ще побледнеят от страх. 36 Търговците на другите народи ще подсвирват поради тебе за ужас ще станеш и не ще те има довека.
© Библейска лига - България

28

Пророчество против тирския княз


1 И пак Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на тирския княз: Така казва Господ Еова: Понеже се е надигнало сърцето ти и си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище сред моретата; пък ти си човек, а не Бог, макар и да си мислиш, че си мъдър като Бог; 3 (ето, ти си по-мъдър от Даниил; никаква тайна не се укрива от тебе; 4 с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, придобил си злато и сребро в съкровищниците си; 5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговия, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти). 6 Затова така казва Господ Еова: Понеже си мислиш, че си мъдър като Бог, 7 Аз ще докарам против тебе чужденци, най-страшните между народите; и ще изтеглят мечовете си против красотата на твоята мъдрост, и ще помрачат блясъка ти; 8 ще те смъкнат в ямата; и ще умреш, както умират убитите, сред моретата. 9 Тогава ще кажеш ли пред онзи, който те убива – Аз съм Бог? Но ти си човек, а не Бог, в ръката на онзи, който те убива. 10 Ще умреш от ръката на чужденците, както умират необрязаните; защото Аз изговорих това – казва Господ Еова. 11 И Господнето слово дойде към мене: 12 Сине човешки, викни, заплачи за тирския цар и му кажи: Така казва Господ Еова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. 13 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; с рубин, топаз, диамант, хризолит, оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и със злато; направата на тъ-панчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. 14 Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш, защото Аз те поставих така. Ти беше на Божия свят хълм; ти ходеше сред огнените камъни. 15 Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери нечестивост в тебе. 16 От много голямата ти търговия те те изпълниха с насилие и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих изсред огнените камъни, засеняващи херувиме! 17 Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. 18 Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез нечестивата си търговия. Затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. 19 Всички, които те познават между племената, ще се смаят от тебе; за ужас ще станеш и не ще те има довека.

Пророчество против Сидон


20 И Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, насочи лицето си против Сидон и пророкувай против него, като речеш: 22 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще придобия слава сред тебе. И когато извърша съд в него и се осветя чрез него, тогава те ще познаят, че Аз съм Господ. 23 Аз ще изпратя в него мор и кръв по улиците му; и убитите ще паднат сред него от меч, дошъл срещу него отвред; и ще познаят, че Аз съм Господ. 24 И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха. Тогава те ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
25 Така казва Господ Еова: Когато събера Израилевия дом от племената, сред които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Яков. 26 Ще живеят в нея безопасно, да! Ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят безопасно, когато извърша съд над всички около тях, които са им напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

4

Наставления към Тимотей


1 А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения, 2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, 3 които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарност от онези, които вярват и познават истината. 4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарност; 5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. 7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. 8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. 9 Това слово е вярно и заслужава пълно приемане; 10 понеже за това се трудим и се борим, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите. 11 Това заръчвай и учи. 12 Никой да не презира твоята младост; но бъди за вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота. 13 Докато дойда, посвети се на четенето, на увещаването и на поучаването. 14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. 15 В това бъди прилежен, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. 16 Внимавай за себе си и за поучението си, постоянствай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи