План за четене на Библията

Тематичен / ден 310

Стар Завет

Езекиил

29

Пророчество против Египет
1 В десетата година в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар Фараон и пророкувай против него и против цял Египет. 3 Говори и кажи: Така казва Господ Еова: Ето, аз съм против тебе, Фараоне, египетски царю, ти, огромно чудовище, което лежиш сред реките си, което си рекло: Реката е моя; аз я направих за себе си. 4 Но Аз ще забия въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всички риби в реките ти, прилепнали по люспите ти. 5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всички риби в реките ти; ще паднеш на откритото поле; не ще те съберат, нито приберат; ще те дам на земните зверове и на небесните птици за храна. 6 И всички египетски жители ще познаят, че Аз съм Господ, защото бяха тръстикова подпора за Израилевия дом. 7 Когато те взеха в ръка, ти се счупи, и промуши раменете им; когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и нарани чреслата им. 8 Затова така казва Господ Еова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек, и животно. 9 И Египетската земя ще бъде опустошена и пуста; и ще познаят, че Аз съм Господ, защото ти каза: Реката е моя; аз я направих. 10 Затова ето, Аз съм против тебе и против реките ти; и ще обърна Египетската земя в пустиня на пустините от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия. 11 Човешки крак не ще мине през нея, нито крак на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена четиридесет години. 12 И ще обърна Египетската земя на пустиня сред опустошените страни, и градовете ѝ сред опустошените градове ще бъдат пусти четиридесет години; и ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните.
13 Но така казва Господ Еова: На края на четиридесетте години ще събера египтяните от племената, сред които бяха разпръснати; 14 и ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство. 15 Ще бъде най-униженото царство от царствата и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги смаля, за да не владеят вече над народите. 16 И Египет не ще бъде вече упование на Израилевия дом, а ще му напомня беззаконието, когато погледнат към него за помощ; и ще познаят, че Аз съм Господ Еова.
17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор вкара войската си в тежка битка против Тир, така че всички глави оплешивяха и всички рамена се охлузиха; но ни той, нито войската му получи заплата за труда, който положи против Тир. 19 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз давам Египетската земя на вавилонския цар Навуходоносор; и той ще вземе богатството ѝ, ще я ограби и плячкоса; и това ще бъде заплатата на войската му. 20 Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи; понеже се трудиха за Мене – казва Господ Еова.
21 В онзи ден ще направя да израсте рог на Израилевия дом и ще ти дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

30

Плач за Египет


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ Еова: Ридайте! О, ден злочест! 3 Защото е близо денят, близо е денят Господен – облачен ден; ще дойде часът на езичниците. 4 Меч ще дойде върху Египет и голямо мъчение ще има в Етиопия, когато в Египет падат убитите, и богатството му бъде откарано и основите му – сринати. 5 Етиопци, левийци, лидийци и всички разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от меч.
6 Така казва Господ: Ще паднат и онези, които подпират Египет и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч – казва Господ Еова. – 7 И те ще бъдат опустошени сред опустошените земи и градовете му ще бъдат сред разорените градове. 8 И ще познаят, че Аз съм Господ, когато запаля огън в Египет и бъдат смазани всички, които му помагат. 9 В онзи ден вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопци; и голямо мъчение ще ги нападне, както в деня на Египет, защото, ето, той иде. 10 Така казва Господ Еова: Аз ще сложа край на египетското богатство чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор. 11 Той и неговата армия – най-страшните сред народите – ще бъдат доведени, за да опустошат земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще напълнят земята с убити. 12 Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; ще запустя земята и всичко, каквото има в нея чрез ръката на чужденци. Аз, Господ изрекох това. 13 Така казва Господ Еова: Ще погубя и кумирите и ще премахна идолите от Мемфис; не ще има повече властник от Египетската земя и ще вселя страх в Египетската земя. 14 Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис и ще извърша съд в Но. 15 Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще унищожа богатството на Но. 16 И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо мъчение, Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници сред бял ден. 17 Младежите на Он и на Пивесет ще паднат от меч; а останалите ще отидат в плен. 18 И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомота на Египет и гордата му сила ще престане в него; а него облак ще го покрие и дъщерите му ще отидат в плен. 19 Така ще извърша съд над Египет и те ще познаят, че Аз съм Господ.
20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 21 Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и ето, тя не е превързана, за да бъде излекувана и не е обвита в превръзки, за да получи сила да държи меч. 22 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараон и ще строша двете му мишци – и здравата и онази, която вече беше строшена; и ще направя мечът да падне от ръката му. 23 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните. 24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа меча Си в ръката му; а мишците на Фараон ще строша и той ще охка пред него, както охка смъртно ранен човек. 25 Мишците обаче на вавилонския цар ще укрепя, а Фараоновите мишци ще отпаднат. И те ще познаят, че Аз съм Господ, когато сложа меча Си в ръката на вавилонския цар и той я простре върху Египетската земя. 26 И ще разсея египтяните сред народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

31

Кедър в Ливан


1 И в единадесетата година, в третия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, кажи на египетския цар Фараон и на тълпите му: На кого си се уподобил ти във величието си? 3 Ето, асириецът бе кедър в Ливан, с хубави клони, с дебела сянка и с висок ръст; върхът му – сред гъстите корони. 4 Водите го хранеха, бездната го извисяваше; с ручеите си, които течаха; и изпращаше потоците си до всички дървета в полето. 5 Затова снагата му се издигна над всички дървета в полето, вейките му се умножиха и като растеше, клоните му се разпростряха поради изобилните води. 6 Всички небесни птици виеха гнезда по вейките му; и всички полски животни раждаха под клоните му; а под сянката му живееха всички големи народи. 7 Така бе красив по големината си и по дължината на клоните си, защото корените му бяха при много води. 8 Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; кипарисите не можеха да се мерят с клоните му, и кестените – с вейките му; никакво дърво в Божията градина не можеше да се мери с него по красота. 9 Направих го красив с многото му клони; тъй че всички едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха.
10 Затова така казва Господ Еова: Понеже се е издигнал високо и понеже е вдигнал върха си сред гъстите корони, и сърцето му се надигна поради височината му, 11 затова Аз го предадох в ръката на силния от народите, да се разправи с него; изпъдих го поради нечестивостта му. 12 Чужденци, най-страшните сред народите, го отсякоха и го оставиха; вейките му са пръснати по планините и по всички долини, и клоните му са скършени край всичките потоци на земята; и всички народи на земята излязоха от сянката му и го оставиха. 13 Върху падналия му ствол ще си почиват всички небесни птици, и върху клоните му ще бъдат всички животни от полето. 14 Това беше, за да не се големее с ръста си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си сред гъстите корони, и за да не се възвиси нито едно дърво от всички, които се поят с вода, защото те всички са предадени на смърт в най-дълбоките места на света, сред човешките синове, заедно с онези, които слизат в ямата.
15 Така казва Господ Еова: В деня, когато той слезе в шеол, накарах да тъжат за него, заради него затворих бездната; направих да престанат реките ѝ, така че големите води секнаха; накарах Ливан да жалее за него и всички дървета на полето повяхнаха за него. 16 Направих народите да потреперят при шума от падането му, когато го свалих в шеол с онези, които слизат в ямата. Тогава всички едемски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всички, които се поят с вода, се утешиха в най-дълбоките места на света. 17 И те, и онези, които бяха негова мишца, които живееха под сянката му сред народите, слязоха в шеол с него, при убитите от меч.
18 На кого си се уподобил така по слава и по величие между едемските дървета? При все това ще бъдеш свален с всички други едемски дървета в най-дълбоките места на света; ще лежиш сред необрязаните, с убитите от меч. Тъй ще стане с Фараон и цялото му множество, казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

5

Съвет относно вдовиците, презвитерите и робите


1 Стар човек не укорявай, а увещавай го като баща, по-младите – като братя, 2 старите жени – като майки, по-младите – като сестри, със съвършена чистота.
3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. 4 А ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога. 5 А истинската вдовица, която е останала сама, се надява на Бога и постоянства в молби и в молитви нощем и денем; 6 но онази, която живее сладострастно, жива е умряла. 7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни. 8 А ако някой не се грижи за своите, и особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от неверник е по-лош. 9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена, 10 известна с добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странници, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е отдавала на всякакви добри дела. 11 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват, 12 та падат под осъждение, защото са се отметнали от първото си убеждение. 13 А при това, те навикват да стоят без работа, да ходят от къща в къща и не само да бъдат без работа, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори. 14 По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да въртят къща, да не дават никакъв повод на противника да хули; 15 защото някои вече са се отклонили след Сатана. 16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека си ги приглеждат, та църквата да не се обременява, за да може да приглежда истинските вдовици. 17 Презвитерите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и поучението; 18 защото Писанието казва: „Да не връзваш устата на вола, когато вършее“; и: „Работникът заслужава заплатата си“. 19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако не е подкрепено от двама или трима свидетели. 20 Изобличавай пред всички онези, които съгрешават, за да ги е страх и другите. 21 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да спазваш тези заповеди без предубеждение, и нищо да не вършиш с пристрастие.
22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист. 23 Не пий вечесамо вода, но употребявай малко вино поради стомаха си и честите си боледувания. 24 Греховете на някои човеци са явни отпреди и ги изпреварват на съда; а на някои идват след тях. 25 Така и добрите дела на някои са явни; и онези, които не са, не могат да се укрият завинаги.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи