План за четене на Библията

Тематичен / ден 312

Стар Завет

Езекиил

34

Пастири и овце


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и им речи: Така казва Господ Еова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадото? 3 Вие ядете тлъстината, обличате се във вълната и колите угоените; но не пасете стадото. 4 Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и строгост властвахте над тях. 5 Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир и като се разпръснаха, станаха плячка на всички полски зверове. 6 Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм. Овцете Ми бяха разпръснати по целия свят и нямаше кой да ги потърси или подири. 7 Затова слушайте, пастири, Господнето слово: 8 Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна за всички полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, а пасяха себе си, вместо Моето стадо, 9 затова слушайте, пастири, Господнето слово: 10 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им. Ще ги направя да не пасат вече стадото; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя стадото Си от устата им, за да не им бъде за храна. 11 Защото така казва Господ Еова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. 12 Както пастирят дири стадото си в деня, когато е всред разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. 13 Ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса по Израилевите хълми близо до потоците и по всички населени места в тяхната земя. 14 Ще ги паса в добро пасбище и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълми; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълми. 15 Сам Аз ще паса овцете Си и ще ги успокоя – казва Господ Еова. 16 Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.
17 А колкото за вас, паство Мое – така говори Господ Еова: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овни и козли. 18 Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си останалата част от пасбището си? Малко ли ви е дето пиете бистра вода, та мътите с нозете си останалата? 19 А овцете Ми пасат утъпканото от вашите нозе и пият вода, размътена с вашите нозе?
20 Затова така им казва Господ Еова: Ето, Аз сам ще съдя между угоена овца и мършава овца. 21 Понеже тласкате с хълбока си и с рамената си, и бодете с рогата си всички болни, докато ги разпръснете надалеч, 22 затова Аз ще избавя Моето стадо, та не ще бъде вече за плячка; и ще съдя между овца и овца. 23 И ще поставя над тях един Пастир, слугата си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. 24 Аз, Господ, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид – княз сред тях. Аз, Господ, изговорих това. 25 И като сключа с тях завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята, така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите. 26 Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде. 27 Полските дървета ще дават плода си и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм Господ, когато строша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на онези, които са ги поробили. 28 Те не ще бъдат вече плячка за народите и земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят в безопасност, и не ще има кой да ги плаши. 29 И ще превърна земята им в плодородна градина и те няма вече да гинат от глад в земята, нито ще понасят хули от народите. 30 И ще познаят, че Аз, Господ, техният Бог, съм с тях и че те, Израилевият дом, са Моят народ – казва Господ Еова. – 31 И вие, човеци, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми и Аз съм вашият Бог – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Юда

1

1 Юда, слуга на Исуса Христа, а брат на Яков, до призваните, осветени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа: 2 Милост, мир и любов да ви се умножат.

Грехът и осъждението на безбожниците


3 Любезни, макар да имах голямо желание да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. 4 Защото сред вас са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение, нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос. 5 А искам да ви напомня (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от Египетската земя, после погуби онези, които не повярваха; 6 и че ангели, които не запазиха подобаващото им положение, а напуснаха собственото си жилище, Той ги държи под мрак във вечни окови за съда на великия ден; 7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпадаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън. 8 При все това, по същия начин и тези с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. 9 А архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Мой-сеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри. 10 Тия обаче хулят всичко, което не знаят; а което знаят по природа, както животните без разум, в това развращават себе си. 11 Горко им! Защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовото заблуждение и погиват в Кореевото упорство. 12 Те са подводни скали, когато пируват с вас без страх в дружелюбните ви гощавки, и пасат сами себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; 13свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които мракът на тъмнината се пази навеки. 14 За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии 15 да извърши съд над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. 16 Те са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.

Призив за устояване


17 Но вие, любезни, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, 18как ви казваха, че в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите си нечестиви страсти. 19 Те са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа. 20 А вие, любезни, като назидавате себе си на вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, 21 пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. 22 И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви; 23 други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към трети показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

Възхвала на Бога


24 А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, 25на Единствения Бог, наш Спасител чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи