План за четене на Библията

Тематичен / ден 313

Стар Завет

Езекиил

35

Пророчество против Едом
1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си против хълма Сиир и пророкувай против него, като му речеш: 3 Така казва Господ Еова: Ето, хълме Сиир, Аз съм против тебе; ще простра ръката Си против тебе и ще те направя пуст и необитаем. 4 Ще разоря градовете ти и ще те обезлюдя, и ще познаеш, че Аз съм Господ. 5 Понеже си хранил непрекъсната омраза и си пролял кръвта на израиляните със силата на меча по време на бедствието им, когато беззаконието им е стигнало до края си, 6 затова, заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – ще те предам на кръв и кръв ще те преследва; понеже не си намразил кръвта, то кръв ще те преследва. 7 Аз ще направя хълма Сиир безлюден и пуст; и ще изтребя от него и онзи, който отива, и онзи, който се връща. 8 Ще напълня планините му с убитите му: по хълмовете ти, по долините ти и по всичките ти реки ще паднат убитите от меч. 9 Ще те обезлюдя навеки и градовете ти няма да се населят; и ще познаете, че Аз съм Господ. 10 Понеже си рекъл: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои и ние ще ги владеем, макар и да е бил Господ там, 11 затова, заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – ще постъпя според гнева и според завистта, която си показал поради омразата си към тях; и ще им стане познат, когато те съдя. 12 И ти ще познаеш, че Аз, Господ, чух всички хули, които си произнесъл против Израилевите планини, като си рекъл: Те запустяха; нам са дадени за храна. 13 И с устата си говорихте високомерно против Мене и казахте много думи против Мене; Аз чух. 14 Така казва Господ Еова: Когато се весели цялата земя, Аз ще те обезлюдя. 15 Както ти се веселеше, когато запустя наследството на Израилевия дом, така ще направя на тебе; ще се обезлюдиш, хълме Сиир – ти и цял Едом, да! И ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Авдия

1

1 Авдиевото видение:
Така казва Господ Еова за Едом:
Чухме известие от Господа
и вестител бе изпратен при народите да каже:
Станете и да се вдигнем против него на бой.
2 Ето, направих те малък между народите;
ти си много презрян.
3 Измамила те е гордостта на твоето сърце,
тебе, който живееш в цепнатините на канарите,
тебе, чието жилище енависоко,
който казваш в сърцето си:
Кой ще ме свали на земята?
4 Ако и да се издигнеш като орел
и поставиш гнездото си между звездите,
и оттам ще те сваля – казва Господ. –
5 Ако дойдат крадци при тебе
или разбойници през нощта,
(О, как бе изтребен ти!)
няма ли да заграбятсамо колкото им е достатъчно?
Ако гроздоберци дойдат при тебе,
няма ли да оставят баберки?
6 Но как е претърсен Исав,
как са открити скритите му съкровища!
7 Всички твои съюзници
те изпратиха чак до границата;
човеците, които бяха в мир с тебе, те измамиха;
тези, които ядат хляба ти,
са сложили капан под тебе,
а няма разум, за да се схване това.
8 В онзи ден – казва Господ –
няма ли да погубя мъдрите от Едом
и благоразумните по Исавовия хълм?
9 И твоите военни мъже,
Темане, ще се уплашат,
за да се изтреби с клане всеки
човек от Исавовите хълмове.
10 Поради насилието, което ти извърши над брат си Яков,
срам ще те покрие;
и ще бъдеш изтребен завинаги.
11 В деня, когато ти стоеше настрана,
в деня, когато чужденци отведоха в плен войската му,
и чужденци, като влязоха в портите му,
хвърлиха жребий за Ерусалим,
тогава и ти беше като един от тях.
12 Не трябваше да злорадстваш
в деня на брат си,
в деня на бедствието му;
нито да се радваш на юдеите в деня на тяхната гибел
и да говориш надменно в деня на угнетението им.
13 Не трябваше да влизаш през портите на Моя народ
в деня на бедствието му;
да, не трябваше да гледаш злощастието им
в деня на бедствието им,
нито да сложиш ръка на имота им
в деня на бедствието им;
14 нито да чакаш по кръстопътищата,
за да изтребваш бежанците му,
нито да предаваш останалите от него
в деня на угнетението им.
15 Защото денят Господен е близо за всички народи.
Както си направил, така ще бъде направено и на тебе;
постъпките ти ще се върнат върху главата ти.
16 Защото както вие, намиращи се на святия Ми хълм, пиехте от гнева Ми,
така непрестанно ще пият всички народи.
Да! Ще пият и ще поглъщат,
и ще бъдат, като че ли не са били.
17 А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите
и той ще бъде свят;
и Якововият дом ще владее отново своето наследство.
18 Якововият дом ще бъде огън
и Йосифовият дом – пламък,
а Исавовият дом – слама;
и те ще я запалят и ще я изгорят,
тъй че никой няма да остане от Исавовия дом,
защото Господ изговори това.
19 Жителите от юг ще владеят Исавовия хълм,
и онези от поляните – земята на филистимците,
те ще владеят и Ефремовите ниви и Самарийските ниви;
а Вениамин ще владее Галаад.
20 И тази пленена войска на израиляните
ще владее земята на ханаанците до Сарепта;
и пленените ерусалимски
жители, които са в Сефарад,
ще владеят южните градове;
21 и избавители ще дойдат на хълма Сион,
за да съдят Исавовия хълм,
и царството ще бъде на Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

4

1 За диригента на струнни инструменти. Давидов псалом.
Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми;
когато бях в утеснение, Ти ми даде простор;
смили се над мене и послушай молитвата ми.
2 Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие?
Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села.)
3 Но знайте, че Господ е отделил за Себе Си благочестивия;
Господ ще слуша, когато викам към Него.
4 Треперете и не съгрешавайте;
размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете. (Села.)
5 Принасяйте жертви на правда
и надявайте се на Господа.
6 Мнозина казват: Кой ще ни покаже доброто?
Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си.
7 Вложил си в сърцето ми радост,
по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
8 Спокойно ще легна и ще спя,
защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.
© Библейска лига - България