План за четене на Библията

Тематичен / ден 326

Стар Завет

Амос

3

Свидетели извикват срещу Израил


1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израиляни – против целия род, който изведох от Египетската земя:
2 Само вас избрах измежду всички родове на земята;
затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3 Ще ходят ли двама заедно,
освен по съгласие?
4 Ще реве ли лъвът в леса, ако няма лов?
Ще издава ли глас младият лъв от леговището си,
ако не е хванал нещо?
5 Може ли птица да попадне в клопка на земята,
където няма примка за нея?
Вдига ли се примка от земята,
без да се е хванало нещо?
6 Може ли да засвири тръба в град
и народът да не се уплаши?
Може ли бедствие да сполети град
и да не го е причинил Господ?
7 Наистина Господ Еова не прави нищо,
без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.
8 Лъвът изрева – кой не ще се уплаши?
Господ Еова изговори – кой не ще пророкува?
9 Прогласете в палатите на Азот
и в палатите на Египетската земя,
речете: Съберете се по планините на Самария
и вижте големите метежи сред нея и какви насилия има вътре в нея.
10 Защото – казва Господ, –
онези, които трупат в палатите си плячка от насилие и грабеж,
не знаят да вършат право.
11 Затова така казва Господ Еова:
Неприятел ще окръжава земята ти
и ще смъкне от тебе силата ти,
и палатите ти ще бъдат разграбени.
12 Така казва Господ:
Както овчарят изтръгва от лъвските уста
два пищяла или част от ухо,
така ще бъдат изтръгнати израиляните,
които в Самария седят в ъгъла на канапе
и на копринени възглавници, на постелка.
13 Слушайте и предупредете Якововия дом – казва Господ Еова, Бог на силите,
14че в деня, когато накажа Израил за престъпленията му,
ще накажа и жертвениците на Ветил;
и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени и ще паднат на земята.
15 Още ще поразя зимния дом заедно с летния дом,
домовете от слонова кост ще бъдат съсипани
и на големите домове ще се сложи край – казва Господ.
© Библейска лига - България

4

Израил не се обръща към Бога


1 Слушайте това слово, васански телци,
които сте на Самарийската планина,
които насилвате сиромасите,
които угнетявате немотните,
които казвате на господарите си: Донесете, за да пием.
2 Господ Еова се закле в святостта Си;
че ето, идат върху вас дни,
когато ще ви уловят с въдици
и останалите от вас – с рибарски куки.
3 И ще излезете през проломите,
всяка от вас направо пред себе си,
и ще бъдете хвърлени на Хармон – казва Господ.
4 Елате във Ветил и вършете нечестие;
в Галгал, и прибавете на нечестието си,
и донасяйте жертвите си всяка сутрин,
десятъците си – през три дни,
5 чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва;
прогласете доброволни приноси и известете ги,
защото така обичате, израиляни – казва Господ Еова. –
6 А от Моя страна, Аз ви дадох чистота на зъбите по всичките ви градове
и оскъдност от хляб по всичките ви места,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
7 При това Аз удържах от вас и дъжда,
когато оставаха още три месеца до жетва;
дадох дъжд на един град,
а на друг град не дадох дъжд;
едно място се напои,
а мястото, над което не валя дъжд, изсъхна.
8 Така по два-три града, като се скитаха,
стекоха се в един град да пият вода
и не можаха да се наситят;
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
9 Поразих ви с изсушителен вятър и мана;
гъсеница изпояде многото ви градини и лозя,
многото ви смокини и маслини;
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
10 Пратих върху вас мор, както в Египет;
поразих с меч юношите ви,
като плених и конете ви;
докарах смрад в становете ви до ноздрите ви,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
11 Разорих градове между вас,
както Бог разори Содом и Гомор;
и вие станахте като главня, изтръгната от огъня,
но пак не се обърнахте към Мене – казва Господ. –
12 Затова така ще постъпя с тебе, Израилю;
и понеже ще постъпя така с тебе,
приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.
13 Защото ето Онзи, Който образува планините
и създава вятъра,
и явява на човека каква е мисълта му,
Който обръща зората на тъмнина
и стъпва върху земните височини –
Неговото име е Еова, Бог на силите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

13

Изпращането на Варнава и Савел


1 А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод, и Савел. 2 И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух каза: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал. 3 Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.

В Кипър


4 И така, те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия, и оттам отплуваха за Кипър. 5 И когато бяха в Саламин, проповядваха Божието слово в юдейските синагоги; и имаха Йоан за свой прислужник. 6 И като преминаха целия остров до Пафос, намериха някой си магьосник, лъжепророк, юдеин, на име Варисус, 7 който беше с управителя Сергий Павел, един разумен човек. Този последният повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието слово. 8 Но магьосникът Елима (защото така се превежда името му) им се противеше и стараеше се да отвърне управителя от вярата. 9 Но Савел, който е същият Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и рече: 10 О, ти, пълен с всякакви лукавщини и с всякакво коварство, сине дяволски, враже на всичко, което е право, няма ли да престанеш да извращаваш правите пътища на Господа? 11 И сега ето, Господнята ръка е върху тебе; ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. И начаса падна на него помрачаване и тъмнина; и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка. 12 Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господнето учение.

В Кипър


13 А Павел и дружината му, като отплуваха от Пафос, дойдоха в Перга Памфилийска; а Йоан се отдели от тях и се върна в Ерусалим. 14 А те заминаха от Перга и стигнаха в Антиохия Писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. 15 И след прочитането на закона и пророците началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за людете, кажете. 16 И Павел стана, помаха с ръка, и каза: Израиляни и вие, които се боите от Бога, слушайте! 17 Бог на този израилски народ избра бащите ни и възвиси народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе от нея. 18 И около четиридесет години ги водеше и хранеше в пустинята. 19 И като изтреби седем народа в Ханаанската земя, раздели им тяхната земя да им бъде наследство за около четиристотин и петдесет години. 20 След това им даваше съдии до пророка Самуил. 21 После поискаха цар; и Бог им даде Саул, Кишовия син, мъж от Вениаминовото племе, за четиридесет години. 22 И него като махна, издигна им за цар Давид, за когото свидетелства, казвайки: „Намерих Давид, Есеевия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни всичката ми воля.“ 23 От неговото потомство Бог според обещанието Си въздигна на Израил Спасител, Исуса, 24 след като Йоан, преди неговото идване, беше проповядвал кръщението на покаяние на целия израилски народ. 25 И като свършваше пътя си, Йоан казваше: Според както мислите, кой съм аз? Не съм Онзи, Когото очаквате; но ето, иде след мене Един, на Когото не съм достоен да развържа обувката на нозете. 26 Братя, потомци от Авраамовия род, и които измежду вас се боят от Бога, на нас се изпрати вестта за това спасение. 27 Защото ерусалимските жители и техните началници не Го познаха и, без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха ги, като Го осъдиха. 28 Без да намерят в Него нещо достойно за смърт, пак изискаха от Пилат да бъде убит. 29 И когато изпълниха всичко, което бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха Го в гроб. 30 Но Бог Го възкреси от мъртвите. 31 И Той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха възлезли с Него от Галилея в Ерусалим, които сега са свидетели за Него пред людете. 32 И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, 33че Бог го изпълни над техните чада, като възкреси Исуса; както е писано и във втория Псалом:
„Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих.“
34 А че го е възкресил от мъртвите, никога вече да не се връща в изтлението, казва така:
„Ще ви дам верните милости, обещани на Давид.“
35 Защото и в друг Псалом казва: „Няма да оставиш Светеца Си да види изтление“. 36 Обаче Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и беше положен при бащите си, и видя изтление. 37 А Този, Когото Бог възкреси, не видя изтление. 38 И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас опрощение на греховете 39 и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Мойсеевия закон. 40 Затова внимавайте да не би да ви постигне казаното от пророците:
41 „Погледнете, презрители, учудете се и се погубете!
Защото Аз ще извърша едно дело във вашите дни,
дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой“.
42 Когато си излизаха [от юдейската синагога, езичниците] ги молеха да им се проповядват тези думи и следващата събота. 43 И когато се разпусна събранието, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава; които, като разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянстват в Божията благодат.
44 В следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово. 45 А юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулеха. 46 Но Павел и Варнава говориха дързостно и казаха: Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение; но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците. 47 Защото така ни заповяда Господ, казвайки:
„Поставих Те за светлина на народите,
за да бъдеш за спасение до края на земята.“
48 И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. 49 И Господнето учение се разпространяваше по цялата тази страна. 50 А юдеите подбудиха набожните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонение против Павел и Варнава, изпъдиха ги от пределите си. 51 А те отърсиха против тях праха от нозете си и дойдоха в Икония. 52 А учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи