План за четене на Библията

Тематичен / ден 327

Стар Завет

Амос

5

Плач и призив за покаяние


1 Слушайте това слово, плача, който Аз започвам за вас, доме Израилев:
2 Падна Израилевата девица,
няма да стане вече;
хвърлена е на земята си,
няма кой да я вдигне.
3 Защото така казва Господ Еова:
Градът, от който излизаха хиляда за Израилевия дом, ще остане само със сто;
и онзи, от който излизаха сто, ще остане само с десет.
4 Защото така казва Господ за Израилевия дом:
Потърсете Мене и ще живеете;
5 но не търсете Ветил,
нито влизайте в Галгал, нито
заминавайте за Вирсавее;
защото Галгал непременно ще отиде в плен
и Ветил ще стане на нищо.
6 Потърсете Господа и ще живеете;
да не би да избухне като огън в Йосифовия дом
и да го пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.
7 Вие, които обръщате правосъдието в пелин,
и хвърляте наземи правдата,
8 Потърсете Този, Който създаде Плеядите и Орион,
Който обръща мрачната сянка в зора
и помрачава деня, та става нощ,
Този, Който виква морските води
и ги излива по лицето на земята (Еова е името Му).
9 Този, Който нанася внезапна гибел върху силните,
тъй щото гибел достига в крепостите.
10 Те мразят този, който изобличава при портата,
и се гнусят от онзи, който говори справедливо.
11 И понеже вие угнетявате сиромаха
и изтръгвате от него платки жито,
затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни,
няма да живеете в тях,
ако и да сте насадили хубави лозя,
няма да пиете виното им.
12 Защото зная колко много са вашите престъпления
и колко огромни са вашите грехове;
вие угнетявате праведния, приемате подкупи
и изопачавате правото на сиромасите при портата.
13 По тази причина разумният млъква в такова време,
защото е зло време.
14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете;
Тогава Господ, Бог на силите, ще бъде с вас, както вие казвате.
15 Мразете злото, обичайте доброто
и установявайте правосъдие при портата.
Може би Господ, Бог на силите, да се смили над останалите от Йосиф.
16 Затова така казва Еова, Бог на силите, Господ:
Ридание ще има по всичките площади
и по всички улици ще казват: Горко! Горко!
Ще повикат земеделеца да жалее
и изкусните оплаквачки да ридаят;
17 и по всичките лозя ще има ридание,
защото Аз ще мина сред тебе – казва Господ.

Денят Господен


18 Горко на онези, които желаят деня Господен!
За какво ви е той?
Денят Господен е тъмнина, а не виделина.
19 Както, ако бяга човек от лъв
и го срещне мечка,
или, като влезе в къщи, опре ръката си о стената
и змия го ухапе.
20 Не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина?
Дори мрак, без никаква светлина?
21 Мразя, презирам празниците ви
и няма да благоволя в тържествените ви събрания.
22 Даже ако Ми принесете всеизгарянията и жертвите си,
няма да ги приема,
нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.
23 Махни от Мене шума на песните си,
защото не ща да слушам свирнята на псалтирите ти.
24 Но нека тече правосъдието като вода
и правдата като поток, който не пресъхва.
25 Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и приноси
четиридесет години в пустинята?
26 Напротив – носехте скинията Молохова
и звездата на вашия бог Ремфан, идолите, които направихте за себе си.
27 Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск –
казва Господ, чието име е Бог на силите.
© Библейска лига - България

6

Горко на охолните


1 Горко на охолните в Сион
и на живеещите безгрижно в
Самарийската планина,
на бележитите мъже от главния сред народите,
при които идва Израилевият дом!
2 Идете в Халне и вижте;
и оттам идете в големия Хамат;
тогава слезте в Гет Филистимски.
Те по-щастливи ли са от тези царства?
Или техният предел по-голям ли е от вашия предел?
3 Вие, които отдалечавате от себе си злия ден
и приближавате седалището на насилието;
4 които лежите на постелки от слонова кост,
простирате се на леглата си
и ядете агнета от стадото
и телци от обора;
5 които пеете празни песни по звука на псалтира
и си изнамирате музикални инструменти като Давид;
6които пиете вино с цели паници
и се мажете с изрядни масла,
а за бедствието на Йосиф не скърбите.
7 По тази причина те ще отидат сега в плен
с първите, които ще бъдат пленени;
и шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят.

Господ се гнуси от гордостта на Израил


8 Господ Еова се закле в Себе Си и казва Господ, Бог на силите:
Аз се гнуся от надменността на Яков
и мразя палатите му;
затова, ще предам града и всичко, което е в него.
9 И десет човека ако останат в една къща,
те един по един ще измрат.
10 И ако някой роднина, който трябва да изгори телата,
дойде да ги изнесе от къщата и попита онзи, който още се крие там:
Има ли някой с тебе? – и онзи отговори: Няма –
тогава ще рече: Мълчи! –
защото не бива да споменаваме името Господне.
11 Защото, ето, Господ е заповядал
и голямата къща ще бъде поразена с проломи,
а малката къща – с пукнатини.
12 Могат ли конете да тичат по скала?
Може ли някой да оре там с волове?
Но вие обърнахте правосъдието в жлъчка
и плода на правдата в пелин –
13 вие, които се радвате на Ло-Девар
и казвате: Не придобихме ли Карнаим със своята собствена сила?
14 Но ето, Аз ще повдигна народ против вас, доме Израилев –
казва Господ, Бог на силите –
и те ще ви притесняват
от прохода на Хамат до потока в пустинята.
© Библейска лига - България

7

Скакалци, огън и отвес


1 Това е, което Господ Еова ми показа: Ето, той образува скакалци, когато започна да никне в гората реколта; и ето, беше втората реколта след царевата коситба. 2 И когато те изядоха тревата на земята, тогава извиках:
Господи Еова, бъди милостив, моля Ти се!
Как ще устои Яков? Той е толкова малък!
3 Господ се разкая за това:
Няма да се случи – казва Господ.
4 Това е, което Господ Еова ми показа: Ето, Господ Еова зовеше за съд чрез огън; и огънят изпояде голямата бездна, и щеше да изпояде и Израилевия дял. 5Тогава извиках:
Господи Еова, спри, моля Ти се!
Как ще устои Яков? Той е толкова малък!
6Господ се разкая за това:
И това няма да се случи – каза Господ Еова.
7 Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена, съградена с отвес, като държеше отвес в ръката Си. 8 И Господ ми рече: Какво виждаш, Амосе?
И казах: Отвес. Тогава Господ каза:
Ето, Аз ще сложа отвес сред Моя народ Израил;
занапред няма вече да го щадя.
9 Високите Исаакови места ще запустеят
и Израилевите светилища ще се съсипят;
и Аз ще стана с меч против Еровоамовия дом.

Амос и Амасия


10 Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Еровоам да кажат: Амос направи заговор против тебе сред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи. 11Защото Амос така е казал: Еровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си. 12После Амасия каза на Амос: О, ти гледачо, върви, бягай в Юдовата земя, там яж хляб и там пророкувай; 13а във Ветил повече да не пророкуваш, защото е царево светилище и е царски дворец. 14Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях пастир и берях черници. 15И Господ ме взе от стадото и Господ ми рече: Иди, пророкувай на Моя народ Израил. 16Сега слушай Господнето слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и да не се отрони от тебе дума против Исааковия дом. 17Затова така казва Господ:
Жена ти ще бъде блудница в града,
синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч
и земята ти ще се раздели с въже,
а сам ти ще умреш в нечиста земя
и Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

14

В Икония


1 А в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярва голямо множество юдеи и гърци. 2 А непокорните на Божието учение юдеи подбудиха и раздразниха душите на езичниците против братята. 3 Но те пак преседяха там доста време и дързостно говореха за Господа, Който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като даваше да се вършат знамения и чудеса чрез техните ръце. 4 И множеството в града се раздвои; едни бяха с юдеите, а други с апостолите. 5 И когато се породи стремеж у езичниците и юдеите, с началниците им, да ги опозорят и да ги убият с камъни, 6 те се научиха и избягаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в околните им места, 7 и там проповядваха благовестието.

В Листра и Дервия


8 А в Листра седеше някой си човек, немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. 9 Той слушаше Павел, като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, 10 рече със силен глас: Стани прав на нозете си! И той скочи и ходеше. 11 А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по ликаонски: Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас. 12 И наричаха Варнава Юпитер, а Павел Меркурий, понеже той беше главният говорител. 13 И жрецът при Юпитеровото капище, което беше пред града, приведе юнци и донесе венци на портите, и заедно с народа се канеше да принесе жертва. 14 Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха всред народа и извикаха, казвайки: 15 О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме ви да се обърнете от тези суети към живия Бог, Който е създал небето, земята, морето, и всичко, което има в тях; 16 Който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища, 17 ако и да не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове и родовити времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. 18 И като казваха това, те едвам възпряха множеството да не им принася жертва.
19 Между това, дойдоха юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха народа; и те биха Павел с камъни, и го извлякоха вън от града, като мислеха, че е умрял. 20 А когато учениците още стояха около него, той стана и влезе в града; и на утринта отиде с Варнава в Дервия.

Завръщане в Антиохия Сирийска


21 И след като проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици, върнаха се в Листра, Икония и Антиохия, 22 и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. 23 И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали. 24 И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия; 25 и възвестиха учението в Перга, и слязоха в Аталия. 26 Оттам отплуваха за Антиохия, откъдето бяха препоръчани на Божията благодат за делото, което сега бяха извършили. 27 И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което беше извършил Бог чрез тях, и как беше отворил за езичниците врата, за да повярват. 28 И там преседяха доста време с учениците.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи