План за четене на Библията

Тематичен / ден 343

Стар Завет

Михей

5

Обещаният владетел


1 Събери се в полкове, ти дъще на полкове;
обсада е наложена против нас;
с жезъл ще удрят по страната съдията Израилев.
2 А ти, Витлеем-Ефраат, ако и да си малък сред Юдовите родове,
от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил,
Чийто произход е от началото, от вечността.
3 Затова Той ще ги изостави
до времето, когато раждащата ще роди;
тогава ще се върнат при израиляните останалите от братята им.
4 И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня,
чрез великото име на Господа, Своя Бог;
и те ще живеят в сигурност,
защото тогава Той ще бъдевелик до краищата на земята.

Избавление и опустошение


5 И Той ще бъде Мир.
Когато дойде асириецът в земята ни
и когато стъпи в палатите ни,
ще вдигнем против него седем пастири и осем князе,
6 които ще опустошат Асирийската земя с меч
и земята на Нимрод при портите ѝ;
и Той ще ни избави от асириеца,
когато дойде в земята ни
и когато стъпи вътре в границата ни.
7 И останалите от Яков ще бъдат сред многото народи
като роса от Господа,
като леки дъждове по тревата,
които не зависят от човека,
нито се осланят на синовете човешки.
8 И останалите от Яков ще бъдат сред народите,
сред многото племена,
като лъв сред горските животни,
като млад лъв сред стада овце,
който, като минава, тъпче и разкъсва,
без да има кой да избавя.
9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти
и ще се изтребят всичките ти неприятели.
10 В онзи ден – казва Господ –
ще изтребя конете ти изсред тебе
и ще погубя колесниците ти;
11 ще изтребя и градовете на твоята земя
и ще съборя всичките ти крепости;
12 ще изтребя чародеянията от ръката ти
и не ще имаш вече предвещатели;
13 ще изтребя идолите ти
и кумирите ти изсред тебе
и не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;
14 ще изкореня ашерите ти изсред тебе
и ще съсипя градовете ти;
15 и ще извърша въздаяние с гняв и с ярост
върху народите, които не Ме послушаха.
© Библейска лига - България

6

Господният съд над Израил


1 Слушайте сега какво казва Господ:
Стани – ми казва Той – защити своето дело пред планините
и нека чуят хълмовете гласа ти, като им кажеш:
2 Планини, и вие, твърди основи на земята,
слушайте спора Господен;
защото Господ има спор с народа Си
и ще се съди с Израил.
3 Народе Мой, какво ти сторих?
И с какво те обремених?
Отговори Ми.
4 Аз те изведох от Египетската земя,
избавих те от дома на робството
и пратих пред тебе Мойсей, Аарон и Мариам.
5 Народе Мой, спомни си сега какво възнамеряваше моавският цар Валак
и какво му отговори Валаам, Веоровият син;
спомни си всичко станало между Ситим и Галгал,
за да познаеш справедливите дела Господни.
6 С какво да дойда пред Господа
и да се поклоня пред Всевишния Бог?
Да дойда ли пред Него с всеизгаряния,
с едногодишни телци?
7 Ще благоволи ли Господ в хиляди овни
или в десетки хиляди реки от масло?
Да дам ли първородния си за прегрешението си,
плода на утробата си – за греха на душата си?
8 Той ти е показал, човече, кое е добро;
и какво иска Господ от тебе,
освен да вършиш праведното, да обичаш милост
и да ходиш смирено със своя Бог.

Вината и наказанието на Израил


9 Гласът Господен вика към града
и мъдрият човек се бои от името Ти:
Слушайте жезъла и Онзи, Който го е определил.
10 Не намират ли се още съкровищата, спечелени с нечестие,
в дома на нечестивия,
и омразната недостатъчна мярка?
11 Да оправдая ли града, където има неверни везни
и торба с лъжливи грамове?
12 Защото богаташите му са пълни с насилие,
жителите му лъжат
и езикът в устата им е измамлив.
13 Затова и Аз, като те поразих с люта рана,
ще те опустоша поради греховете ти.
14 Ще ядеш, но няма да се насищаш
и глад ще има в тебе;
ще прибираш стоките си, но не ще ги опазиш,
а каквото опазиш, ще го предам на меч.
15 Ще сееш, но няма да жънеш,
ще изстискваш маслини,
но няма да се мажеш с масло,
ще изстискваш и гроздовата беритба,
но няма да пиеш вино.
16 Защото се спазват
повеленията на Омри
и всичките дела на Ахавовия дом,
постъпвате по техните съвети.
Затова ще те предам на погибел
и жителите ти – на присмех;
и вие ще носите укора, произнесен против народа Ми.
© Библейска лига - България

7

Горко на Израил


1 Горко ми!
Защото съм като последно бране летни плодове,
като пабирък след гроздобер;
няма грозд за ядене,
нито първозряла смокиня, каквато душата ми желае.
2 Благочестивият се изгуби от страната
и няма ни един праведник между човеците;
всички причакват за кръв,
лови всеки брат си с примка.
3 Ръцете им се простират да вършат зло;
първенецът иска подаръци, съдията взема подкуп,
големецът изказва желанието си –
така те заедно тъкат работата.
4 Най-добрият между тях е като трън,
най-праведният е по-бодлив от трънен плет;
денят, предсказан от пазачите ти, тоест наказанието ти настана.
Сега ще изпаднат в недоумение.
5 Не се доверявайте на другар,
не се уповавайте на близък приятел,
пази се да отваряш уста пред онази, която лежи в обятията ти;
6 защото син презира баща,
дъщеря се вдига против майка си,
снаха – против свекърва си,
неприятели на човека са домашните му.
7 Но аз ще погледна към Господа,
ще чакам Бога на спасението си;
моят Бог ще ме послуша.

Израил ще се въздигне


8 Не злорадствай над мене, неприятелко моя!
Ако падна, ще стана;
ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.
9 Ще нося гнева на Господа,
защото съгреших пред Него,
докато отсъди делото ми
и извърши съд над мене:
ще ме изведе на видело,
и ще видя правдата Му.
10 Тогава и неприятелката ми ще я види
и срам ще покрие онази, която ми каза:
Къде е Господ, твоят Бог?
Очите ми ще я видят;
сега тя ще бъде тъпкана като калта по улиците.
11 Иде ден, когато ще се съградят стените ти!
В същия ден ще се премахне постановено.
12 В същия ден ще дойдат при тебе от Асирия
и от египетските градове,
и от Египет до Ефрат,
от море до море и от планина до планина.
13 При все това земята ще запустее
поради вината на жителите ѝ,
поради плода на делата им.

Молитва и хвала


14 Паси народа Си с жезъла Си,
стадото – Твоето наследство,
което живее уединено в леса сред Кармил;
нека пасат във Васан и в Галаад както в древните дни.
15 Ще му покажа чудесни неща,
както в дните на излизането ти от Египетската земя.
16Народите, като видят това, ще се засрамят
лишени при цялата си мощ;
ще сложат ръка на устата си,
ушите им ще оглушеят.
17 Ще лижат пръстта като змии,
като земни червеи ще излизат треперещи от дупките си;
ще идват със страх при Господа, нашия Бог,
и ще се уплашат поради Тебе.
18 Кой е Бог като Тебе,
Който прощава беззаконие
и не се взира в прегрешението
на останалите от наследството Си?
Не таи гнева Си завинаги,
защото Му е угодно да показва милост.
19 Отново Той ще се смили над нас,
ще стъпче беззаконията ни;
Ти ще хвърлиш всичките ни грехове в морските дълбочини.
20 Ще покажеш вярност към Яков
и милост към Авраам,
както си се клел на бащите ни през древните дни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

2

До църквата в Ефес


1 До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва Онзи, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника: 2Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги намерил лъжливи; 3и имаш твърдост, и за Моето име си издържал и не си се уморил. 4Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. 5И тъй, спомни си откъде си паднал и покай се, и действай според първите си дела; и ако ли не, ще дойда при тебе [скоро] и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. 6Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя. 7Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [сред] Божия рай.

До църквата в Смирна


8 До ангела на Смирненската църква пиши: Това казва Първият и Последният, Който стана мъртъв и оживя: 9Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинско сборище. 10Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще страдате десет дни. Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота. 11Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

До църквата в Пергам


12 До ангела на Пергамската църква пиши: Това казва Този, Който държи двуострия меч: 13Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не се отрече от вярата в Мене даже в дните, когато убиха Моя верен свидетел Антипа между вас, където живее Сатана. 14Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред Израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват. 15Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на онези, учението на николаитите. 16Затова, покай се; и ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях, с меча, който излиза от устата Ми. 17Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава.

До църквата в Тиатир


18 До ангела на Тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед: 19Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти и че последните ти дела са повече от първите. 20Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. 21И дадох ѝ време да се покае, но тя не иска да се покае за блудството си. 22Ето, ще я хвърля наболнично легло, а онези, които прелюбодействат с нея, ще потопя в голяма скръб, ако не се покаят за своите дела. 23И чадата ѝ ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. 24А на вас, останалите в Тиатир, които не поддържат това учение, и които не са познали дълбините (както те ги наричат) на Сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; 25но дръжте онова, което имате, докато дойда. 26И на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над народите 27(и той
„Ще ги управлява с железен жезъл;
те ще се строшат като грънчарски съдове“),
както и Аз получих власт от Отца Си. 28И ще му дам зорницата. 29Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

130

1 Песен на възкачванията.
Из дълбочините викам към Тебе, Господи.
2 Господи, послушай гласа ми;
нека бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми.
3 Ако би забелязвал беззаконията, Господи,
то кой, Господи, би могъл да устои?
4 При Тебе обаче има прощение,
за да Ти се боят.
5 Чакам Господа, душата ми чака
и на словото Му се уповавам.
6 Душата ми очаква Господа
повече от онези, които очакват зората,
да, повече от очакващите зората!
7 Нека се надява Израил на Господа;
защото у Господа е милостта
и у Него е пълното изкупление;
8 и Той ще изкупи Израил
от всичките му беззакония.
© Библейска лига - България