План за четене на Библията

Тематичен / ден 347

Стар Завет

Исая

10

1 Горко на тези, които създават несправедливи закони,
и на тези, които издават потиснически решения,
2 за да лишат сиромасите от правосъдие,
и да ограбят правата на слабите от Моя народ,
така че вдовиците да им станат плячка
и да съблекат сирачетата!
3 И какво ще направите в деня на наказанието,
когато опустошението дойде отдалеч?
Към кого ще прибегнете за помощ?
Къде ще оставите вашето богатство?
4 Нищо не им остава, освен да се наведат между пленниците
и да паднат сред убитите.
При все това гневът Му не се е отвърнал,
но ръката Му е още простряна.

Божията присъда против Асирия


5 Горко на Асириеца – жезъл на гнева Ми,
в чиято ръка е Моето негодувание!
6 Ще го изпратя срещу един нечестив народ,
ще му дам заръка против народа, който Ме гневи,
за да граби и да плячкосва,
и да ги тъпче като калта по пътищата.
7 Обаче не е намерението му да направи така,
нито мисли така сърцето му;
в сърцето му е да съсипе и да изтреби много народи.
8 Той казва: Всичките Ми князе не са ли царе?
9 Халне не е ли както Кархемиш?
Хамат не е ли както Арфад?
Самария не е ли както Дамаск?
10 Както ръката Ми е стигнала царствата на идолите,
чиито изваяни идоли бяха повече от ерусалимските и самарийските,
11 няма ли да постъпя с Ерусалим и с неговите кумири,
както постъпих със Самария и с нейните идоли?
12 Затова когато свърши Господ цялото Си дело
против хълма Сион и Ерусалим, Той ще каже:
Ще накажа асирийския цар заради надменното му сърце
и високомерните му погледи.
13 Защото той казва:
Със силата на своята ръка извърших това
и с мъдростта си, понеже съм разумен.
Преместих границите на народите,
разграбих съкровищата им
и като силен свалих техните царе.
14 Както човек простира ръка към гнездо,
така Аз прострях ръката Си към богатството на племената;
както човек събира оставени яйца, така аз събрах всички страни;
никой не поклати крило, никой не отвори уста, да изцвърчи.
15 Ще се гордее ли секирата пред онзи, който сече с нея?
Ще се големее ли трионът пред онзи, който го движи?
Като че жезълът би поклатил онзи, който го вдига,
или тоягата би размахала онзи, който не е дърво!
16 Затова Господ, Господ на силите,
ще прати на здравеняците му немощ;
и между първенците му ще се запали пожар,
като пожар от огън.
17 Светлината на Израил ще стане огън,
и Святият му – пламък;
и ще изгори и пояде тръните му и глога му в един ден;
18 ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле,
и душа, и тяло;
и ще бъде както, когато изнемощее болен.
19 А останалите дървета от леса му ще са толкова малко,
че да може дете да ги опише.

Останалите от Израил


20 И в оня ден останалите от Израил и избавените от Якововия дом
няма вече да се облягат на този, който ги порази,
а ще се облягат с истина на Господа, Святия Израилев.
21 Остатакът, остатакът от Яков,
ще се обърне към Могъщия Бог.
22 Защото, ако и да е народът ти, Израилю, като морския пясък,
само остатък от него ще се върне.
Взето е решение за погибел, препълнено с Божията правда.
23 Защото Господ, Господ на силите ще извърши,
според решението, погибел на цялата страна.
24 Затова така казва Господ, Господ на силите:
Народе Мой, който живееш в Сион,
да не се боите от Асириеца,
ако и да ви удари с жезъл,
и вдигне тоягата си против вас,
както я издигна Египет.
25 Много скоро, Моят гняв срещу вас ще престане
и яростта Мище се обърне за тяхна погибел.
26 И Господ на силите ще подбуди против тях бич,
както в съсичането на Мадиам при канарата Ореб;
и Той ще издигне жезъла Си над морето,
както го възвиси над Египет.
27 И в оня ден товарът им ще се вдигне от плещите ти
и хомотът им – от врата ти;
и хомотът ще се строши поради помазанието ти.
28 Те идват в Гаят, минават през Мигрон,
в Михмас разтварят вещите си,
29 минават през прохода, за да нощуват в Гава;
Рама трепери, Гавая Саулова се разбягва.
30 Извикай с висок глас, Галимова дъще!
Слушай, Лаише! И ти, бедни Анатоте!
31 Мадмена е бежанец;
жителите на Гебим се събират за бяг.
32 И като престоят само днес в Ноб,
ще помахат с ръка към хълма на Сионовата дъщеря,
към хълма на Ерусалим.
33 Ето, Господ, Еова на силите
ще окастри хубавите клончета със страшна сила.
Високо израсналите дървета ще бъдат отсечени,
и издигнатите ще се снишат.
34 Ще изсече с желязо горските гъсталаци
и Ливан ще падне пред Могъщия.
© Библейска лига - България

11

Есеевата фиданка


1 И ще израсте пръчка от Есеевия пън,
и фиданка от корените му ще носи плод;
2 и Духът Господен ще почива на Него –
дух на мъдрост и разум,
дух на съвет и на сила,
дух на знание и на страх от Господа;
3 и Той ще се наслаждава в страха от Господа.
Той няма да съди според каквото вижда с очите Си,
нито ще решава според каквото чува с ушите Си,
4 но с праведност ще съди сиромасите
и със справедливост ще решава за смирените по земята;
ще порази земята с жезъла на устата Си
и с дишането на устните Си ще умъртви нечестивия.
5 Праведността ще бъде пояс на кръста Му
и истината – пояс на хълбока Му.
6 Вълкът ще живее с агнето,
рисът ще си почива с ярето,
телето, лъвчето и едногодишните угоени животни ще бъдат заедно,
и малко дете ще ги води.
7 Кравата ще пасе с мечката;
малките им ще си почиват задружно;
и лъвът ще яде слама като вола.
8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида
и отбитото дете ще слага ръка в гнездото на ехидна.
9 Те не ще нараняват, нито ще погубват в цялата Ми свята планина,
защото земята ще се изпълни със знание за Господа,
както водите покриват дъното на морето.
10 И в оня ден към Есеевия корен,
който ще стои като знаме на народите;
към Него ще се стичат племената
и мястото на Неговия покой ще бъде славно.
11 И в оня ден Господ за втори път
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,
които са оцелели от Асирия, от Долен Египет,
от Патрос, от Етиопия, от Елам,
от Сенаар, от Хамат и от морските острови.
12 И ще издигне знаме за народите,
и ще събере изгонените от Израил,
и ще събере в едно разпръснатите на Юда
от четирите края на земята.
13 И Ефремовата завист ще изчезне,
и Юдовите врагове ще бъдат отсечени;
Ефрем няма да завижда на Юда
и Юда няма да притеснява Ефрем,
14 но ще налетят върху рамената на филистимците на запад;
заедно ще оберат и жителите на изток;
ще прострат ръка върху Едом и Моав;
и амонците ще им се покорят.
15 И Господ ще пресуши залива на Египетското море;
и със зноен вятър ще простре ръката Си над Ефрат,
и ще го раздели на седем потока,
та ще направи да го пресичат с обуща.
16 И ще има друм от Асирия за останалите от народа Му,
които са оцелели,
както беше за Израил
в деня, когато излезе от Египетската земя.
© Библейска лига - България

12

Славословия


1 В оня ден ти ще речеш: Господи, ще те славословя,
защото макар и да ми се беше разгневил,
гневът Ти се отвърна и ти ме утеши.
2 Ето, Бог наистина ми е спасение;
ще се уповавам и няма да се боя,
защото Господ Еова е моя сила и песен
и Той стана мое спасение.
3 Затова с веселие ще черпите вода
от изворите на спасението.
4 И в оня ден ще речете: Славословете Господа,
възгласете името Му, изявете сред племената делата Му,
напомнете, че е възвишено Неговото име.
5 Пейте на Господа, защото извърши велики дела;
нека това се знае по цялата земя.
6 Викай и възклицавай, Сионска жителко,
защото Святият Израилев е велик сред тебе.
© Библейска лига - България

13

Пророчество против Вавилон


1 Пророчество за Вавилон, което изрече Исая, Амосовият син:
2 Вдигнете знаме на гола планина,
извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка,
за да влязат през вратите на благородните.
3 Аз заповядах на посветените Си,
повиках още и силните Си, за да изпълнят волята на гнева Ми –
да, онези, които се радват на Моето величие.
4 Голям шум е по планините, като шум от многолюден народ!
Врява сред царствата на събрани народи!
Господ на силите е свикал войнството Си за бой.
5 Те идат от далечна страна,
от небесните краища –
Господ и оръжията на яростта Му,
за да погубят цялата земя.
6 Ридайте, защото денят Господен е близо;
ще дойде като погибел от Всемогъщия.
7 Затова всички ръце ще отслабнат,
и сърцето на всеки човек ще се стопи.
8 Ще ги обземе ужас;
болка и скръб ще ги обземат;
ще се гърчат като жена, която ражда.
Те ще се гледат ужасени един друг –
лицата им ще бъдат в пламък.
9 Ето! Денят Господен иде –
лют, с ярост и пламенен гняв –
за да опустоши земята
и да изтреби от нея грешните.
10 Небесните звезди и съзвездия не ще покажат светлината си;
слънцето ще потъмнее при изгряването си
и луната не ще сияе със светлината си.
11 Аз ще накажа света за злината му
и нечестивите – за греховете им;
ще сложа край на високомерието на гордите
и ще смиря високоумието на безмилостните.
12 Ще направя човека по-скъп от чисто злато,
да, хората по-скъпи от офирско злато!
13 Затова ще разклатя небесата
и земята ще разтърся, за да се премести от мястото си
при яростта на Господа на силите
в деня на пламналия Му гняв.
14 Като подгонена сърна,
като овце без пастир
ще се връща всеки при народа си,
ще бяга всеки към земята си.
15 Всеки пленен ще бъде пронизан;
и всички заловени ще паднат от меч.
16 Младенците им ще бъдат смазани пред очите им;
къщите им ще бъдат ограбени и жените им – изнасилени.
17 Ето, ще подбудя против тях мидяните,
които не ценят среброто
и не ламтят за злато.
18 Техните лъкове ще поразят юношите,
и не ще се смилят над плода на утробата,
окото им няма да пощади децата.
19 И Вавилон, скъпоценният камък на царствата,
славата на халдейската гордост,
ще бъде разрушен от Бога, както Содом и Гомор.
20 Никога няма да се насели,
нито ще бъде обитаван из род в род;
арабите няма да разпъват шатрите си там,
нито овчари ще пладнуват там със стадата си.
21 Но пустинни зверове ще обитават там,
чакали ще изпълват къщите им;
бухали ще живеят там
и диви кози ще скачат там.
22 Хиени ще вият в крепостите им,
и чакали – в богатите им палати.
Времето му идва скоро
и дните му не ще се продължат.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

6

Печатите


1 И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: Ела и виж! 2И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се венец, и той излезе като победител, за да победи.
3 И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Ела и виж! 4И излезе друг кон, огненочервен; и на яздещия на него се даде да отнеме мира от земята, та човеците да се избиват един друг; и даде му се голям меч.
5 И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Ела и виж! И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше теглилка в ръката си. 6И чух нещо като глас сред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динарий, и три хиникса ечемик за динарий; а дървеното масло и виното не повреждай.
7 И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Ела и виж! 8И видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше Смърт, и Адът вървеше след него; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвяват с меч, с глад, с мор и със земните зверове.
9 И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха. 10И те викаха с висок глас, казвайки: Докога, Господарю Святи и Истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? 11И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и каза им се да си почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях.
12 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като вретище от козина, и цялата луна стана като кръв; 13небесните звезди паднаха на земята, както смокинята, разлюляна от силен вятър, мята незрелите си смокини; 14небето се дръпна и се нави като свитък; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 15И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 16и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето; 17защото е дошъл великият ден на Техния гняв; и кой може да устои?

Псалми и Притчи