План за четене на Библията

Тематичен / ден 348

Стар Завет

Исая

14

1 Защото Господ ще се смили над Яков
и пак ще избере Израил,
и ще ги настани в земята им;
и чужденци ще се присъединят към тях,
и ще се прилепят към Якововия дом.
2 Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им.
И Израилевият дом ще ги наследи
за слуги и слугини в земята Господня.
Те ще пленят пленителите си и ще владеят над притеснителите си.
3 И в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти,
от неволята ти и от жестоката работа,
в която ти бе поробен,
4 ще подемеш тази победна песен против вавилонския цар, и ще кажеш:
Как изчезна насилникът – престана тиранията!
5 Господ строши тоягата на нечестивите,
скиптъра на владетелите,
6 който яростно поразяваше племената с непрестанни удари,
който властваше с гняв над народите,
с преследване, което никой не прекратяваше.
7 Цялата земя е успокоена и утихнала;
възклицават с песни;
8 дори кипарисите и ливанските кедри
се радват за тебе, казвайки:
Сега, откакто си повален, дървар не излиза против нас.
9 Шеол отдолу се раздвижи заради тебе,
за да те посрещне, когато дойдеш;
заради тебе събуди мъртвите, всички земни първенци,
вдигна от престола им всички царе на народите.
10 Те всички ще ти рекат:
И ти ли отслабна като нас? Стана ли равен на нас?
11 Великолепието и шумът на твоите псалтири се снишиха до шеол;
червеи се протягат под тебе и червеи те покриват.
12 Как падна от небето, ти Деннице, сине на зората!
Отсечен до земята – ти, който поваляше народите!
13 А ти казваше в сърцето си: Ще възляза на небесата,
ще възвиша престола си над Божиите звезди
и ще седна на планината в събранието на боговете,
в най-крайните страни на Севера.
14 Ще възляза над облачните висини,
ще бъда подобен на Всевишния.
15 Обаче ти ще се снишиш до шеол,
до най-долните дълбочини на бездната.
16 Онези, които те видят, ще се взрат в тебе,
ще те разгледат и ще питат:
Този ли е човекът, който разтърсваше земята,
който разклащаше царствата,
17 който опустоши света,
който съсипа градовете му
и не пускаше затворниците си да се върнат по домовете си?
18 Всички царе на народите почиват в слава – всеки в своята гробница,
19 а ти си отхвърлен от гроба си като презрян филиз,
като дреха на убити, на прободени от меч, на слизащи сред камъните на бездната.
Като потъпкан под нозе труп
20 ти не ще се съединиш с тях в погребение,
защото си погубил земята си и си избил своя народ.
Родът на нечестивите никога не ще се споменава отново.
21 Пригответе клане за чадата му
заради беззаконието на бащите им;
за да не станат и да завладеят земята,
и да покрият лицето на света с градовете си.
22 Аз ще се надигна против тях – казва Господ на силите, –
и ще излича от Вавилон името му и всичко останало –
и син, и внук – казва Господ. –
23 И ще го обърна в място за ежове и във водни локви;
и ще го помета с метлата на гибелта – казва Господ на силите.

Пророчество против Асирия


24 Господ на силите се закле, казвайки:
Както намислих, така ще бъде
и както реших, така ще стане.
25 Аз ще съкруша Асириеца в земята Ми
и ще го стъпча на планините Ми.
Тогава хомотът му ще се вдигне от Моя народ,
и товарът му ще се снеме от плещите им.
26 Това е решението, взето за цялата земя,
и тази е ръката, която се простира над всички народи.
27 Защото Господ на силите взе решение, и кой ще го осуети?
Ръката Му е простряна и кой ще я върне назад?

Пророчество против Филистимската земя


28 В годината, в която умря цар Ахаз, дойде следното пророчество: –
29 Не се радвай, цяла Филистимска земьо,
загдето се строши тоягата, която те порази;
понеже от корена на змията ще излезе ехидна
и плодът ѝ ще бъде огнен хвъркат змей.
30 Първородните на сиромаха ще намерят храна
и немотните ще почиват в безопасност,
а твоя корен с глад ще уморя
и останалите от тебе ще бъдат убити.
31 Ридайте, порти! Реви от болка, граде!
Ще се раздробиш ти, Филистимска земьо!
Защото от север иде дим
и в редовете му няма ни един изморен.
32 Тогава какъв отговор ще бъде даден на посланиците на народа ни? –
Това, че Господ е утвърдил основите на Сион
и там ще прибягват наскърбените от народа Му.
© Библейска лига - България

15

Пророчество против Моав


1 Пророчество за Моав:
Ар Моавски е погубен, през нощта е разорен!
Кир Моавски е погубен, през нощта е разорен!
2 Той възлиза към Баит и Девон, към високите си места, за да плаче;
Моав ридае над Нево и Медева.
Всяка негова глава е обръсната,
всяка брада – отрязана.
3 По улиците те се опасват с вретища;
по покривите и по площадите
всички ридаят, потънали в плач.
4 И Есевон плаче, и Елеала;
гласът им се чува чак до Яса.
Затова въоръжените моавски мъже ридаят;
душата на всеки трепери.
5 Сърцето ми ридае за Моав;
благородните му бягат до Сигор, до Еглат-Шелишия.
Възлизат с плач по пътя за Луит,
по пътя към Хоронаим оплакват изтреблението си.
6 Водите на Нимрим са пресъхнали
и тревата е изсъхнала, моравата – изчезнала,
няма нищо зелено.
7 Затова богатството, което бяха събрали,
и онова, което бяха скътали,
те отнасят отвъд долината на върбите.
8 Техният плач оглася всички предели на Моав,
тяхното ридание стига чак до Еглаим,
техният вопъл – чак до Беер-Елим.
9 Водите на Димон са пълни с кръв,
но Аз ще докарам още злини върху Димон,
лъвове – върху оцелелите от Моав
и върху останалите на земята.
© Библейска лига - България

16

1 Пращайте агнетата за княза на земята
от Села през пустинята
до хълма на Сионовата дъщеря.
2 Подобно на скитаща се птица,
изпъдена от гнездото си,
ще бъдат моавските дъщери при бродовете на Арнон.
3 Дай ни съвет, извърши правосъдие;
по пладне направи сянката си като нощ.
Скрий изпъдените, не издавай скитащите се.
4 Моите бегълци нека се приютят при тебе, Моаве;
бъди им заслон от разорителя.
Защото грабителят ще изчезне, разорителят ще престане,
потисниците ще се изтребят от земята.
5 И с любов ще се утвърди престол;
и на него ще седи, с истина, в Давидовия шатър,
онзи, който съди и търси правосъдие, и бърза да върши правда.
6 Чували сме за гордостта на Моав (той е много горд),
за високоумието му, за гордостта му и яростта му,
но лъжливите му самохвалства са суетни.
7 Затова Моав ще възридае за Моав –
всички ще възридаят.
Оплаквайте и скърбете за питите със стафиди на Кир-Аресет.
8 Нивята на Есевон и лозята на Севма са посърнали;
господарите на народите счупиха отбраните му лози,
които се простираха до Язир и се извиваха към пустинята;
клоните им се разпростираха и отиваха чак до морето.
9 Затова, както Язир плаче, и аз плача за лозята на Севма.
Ще те измокря със сълзите си, Есевоне и Елеало.
Няма вече радост по време на гроздобера ти и по време на жетвата ти.
10 Отнето е веселието и радостта от плодоносното поле,
няма в лозята ти песни, нито радостни гласове;
няма кой да тъпче в линовете и да изстисква виното,
защото Аз сложих край на веселбите.
11 Затова сърцето ми оплаква като арфа Моав,
душата ми – Кир-Аресет.
12 И когато Моав, уморен от високите си места,
се яви и влезе в капището си да се помоли,
той няма да сполучи.
13 Това е словото, което Господ вече беше изрекъл относно Моав.
14 А сега Господ говори:
За три години, както наемник ги отброява,
славата на Моав ще изпадне в презрение
с цялото му голямо множество,
а остатакът ще бъде много малък и незначителен.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

7

144 000 подпечатани


1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. 2И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: 3Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. 4И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израиляните: 5от Юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе – дванадесет хиляди; от Гадовото племе – дванадесет хиляди; 6от Асировото племе – дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от Манасиевото племе – дванадесет хиляди; 7от Симеоновото племе – дванадесет хиляди; от Левиевото племе – дванадесет хиляди; от Исахаровото племе – дванадесет хиляди; 8от Завулоновото племе – дванадесет хиляди; от Йосифовото племе – дванадесет хиляди; от Вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.

Голямото множество в бели дрехи


9 След това видях, и ето – голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си, 10и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето! 11И всички ангели стояха около престола, старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: 12Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове! Амин. 13Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? 14И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. 15Затова са пред престола на Бога и Му служат ден и нощ в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. 16Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; 17защото Агнето, Което е сред престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с жива вода; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи