План за четене на Библията

Тематичен / ден 349

Стар Завет

Исая

17

Пророчество против Дамаск


1 Пророчество за Дамаск:
Ето, Дамаск не ще бъде вече град,
а ще бъде грамада развалини.
2 Градовете на Ароир ще бъдат напуснати;
те ще служат за стада,
които ще лежат и не ще има кой да ги плаши.
3 Крепостта ще изчезне от Ефрем и царската сила от Дамаск;
и с останалите от Сирия ще бъде същото като със славата на израиляните –
казва Господ на силите.
4 И в оня ден славата на Яков ще се смали
и тлъстината на месата му ще измършавее.
5 И ще бъде както когато жетварят хване стръковете жито
и жъне класовете с мишцата си;
да, ще бъде както когато събира някой класове в Рафаимската долина.
6 Но ще останат малко паберки,
както при отърсването на маслината –
две-три зърна на върха на по-високите клони,
четири-пет на по-крайните клончета на някое плодно дърво –
казва Господ, Израилевият Бог.
7 В оня ден човеците ще погледнат към Създателя си
и очите им ще се обърнат към Святия Израилев.
8 Те не ще гледат към жертвениците – дело на ръцете им,
нито ще се взират в онова, което са изработили пръстите им,
нито в ашерите, нито в кумирите на слънцето.
9 В оня ден укрепените им градове
ще бъдат като изоставените места в гората и на планинския връх,
които бяха оставени заради израиляните;
и всичко ще бъде пусто.
10 Защото си забравил Бога, твоя Спасител,
и не помниш Канарата, твоята сила,
затова, макар да си насадил приятни градини
и да отглеждаш чужди лози;
11 макар че в деня, когато ги насади, загради ги с плет,
и се грижеше те да растат, и посаденото рано да цъфне,
жетвата ще бъде оскъдна в деня на скръб
и на неизцелима печал.
12 О! Шум от много народи, които бучат като бученето на бурно море!
О, рев на племената –
реват като прииждащ порой!
13 Ще реват народите като прииждащи води;
но Бог ще ги смъмри, те ще бягат далеч,
гонени пред вятъра като плява по хълмовете,
като въртящ се прах пред вихрушка.
14 Привечер, ето, изведнъж ужас!
И преди да съмне, ги няма!
Това е делът на тези, които ни обират,
и съдбата на онези, които ни грабят.
© Библейска лига - България

18

Пророчество против земята отвъд етиопските реки
1 Горко на земята с трептящи крила
отвъд етиопските реки,
2 която изпраща посланици през морето,
с рогозени ладии по водите, като казва:
Идете, вие бързи пратеници, при народ висок и силен,
при народ страшен отначало до днес,
народ, едър и всепотъпкващ,
чиято земя е разделена от реки!
3 Всички вие, жители на света, и вие, обитатели на земята,
когато се издигне знаме на планините, ще го видите;
и когато засвири тръбата, ще я чуете.
4 Защото така ми рече Господ:
Ще бъда безмълвен и от обиталището Си ще гледам
като палеща жега по пладне,
като росен облак в жетвен пек.
5 Защото преди беритбата, когато лозето прецъфти,
и от цвета незрялото грозде узрее,
Той ще изреже клончетата с косер
и ще ги махне, ще окастри издънките.
6 Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици
и за земните зверове;
птиците ще се хранят с тях цяло лято,
дивите зверове – цяла зима.
7 В онова време, на мястото, където е името на Господа на силите, на Сионския хълм,
ще бъде донесен подарък на Господа на силите
от народ висок и силен,
от народ страшен отначало до днес,
от народ, едър и всепотъпкващ,
чиято земя е разделена от реки.
© Библейска лига - България

19

Пророчество за Египет


1 Пророчество за Египет:
Ето, Господ язди на лек облак
и идва към Египет;
египетските идоли треперят от присъствието Му
и сърцето на Египет се стапя в него.
2 Аз ще вдигна египтянин против египтянин;
брат ще се бие против брата си,
ближен – против ближния си,
град против град, царство против царство.
3 И духът на Египет ще изнемогне в него;
и ще осуетя намеренията му;
и ще се допитват те до идолите и магьосниците си,
до запитвачите на зли духове и гадателите.
4 И ще предам египтяните в ръката на жесток господар;
и свиреп цар ще ги владее –
казва Господ, Еова на силите.
5 И водите ще изчезнат от морето,
Нил ще пресекне и ще пресъхне;
6 реките ще смърдят
и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат,
и рогозът и тръстиката ще повехнат.
7 Ливадите при Нил, по бреговете на Нил,
и всичко посято край Нил
ще изсъхне, ще се разпилее и ще се изгуби.
8 Рибарите също ще охкат,
всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят.
И онези, които мятат мрежи във водата, ще жалеят.
9 Също и онези, които работят тънък лен
и които тъкат висон, ще загубят надежда.
10 И всички, които правят дрехи, ще се обезсърчат,
и всички надничари ще се оскърбят духом.
11 Първенците на Танис са крайно безумни;
съветът на мъдрите Фараонови съветници стана глупешки.
Как може да казвате на Фараона:
Аз съм син на мъдри, син на древни царе?
12 Тогава, къде са твоите мъдреци сега?
Нека ти се открият и нека дадат да се разбере
какво е решил Господ на силите за Египет.
13 Първенците на Танис обезумяха,
първенците на Мемфис се заблудиха,
и онези, които са опора на племената му, измамиха Египет.
14 Господ вля в тях дух на извращение
и те заблудиха Египет във всичките му дела,
както пиян полита в бълването си.
15 И не ще има дело, което главата или опашката,
палмовият клон или тръстиката, да може да извърши.
16 В оня ден египтяните ще бъдат като жени –
ще треперят и ще се боят
от замахването на ръката на Всемогъщия Господ,
с която Той замахва срещу тях.
17 И Юдовата земя ще стане ужас за египтяните;
всеки, който си припомни за нея, ще се ужасява
поради решението на Господа на силите,
което взе против тях.
18 В оня ден ще има пет града в Египетската земя,
които ще говорят ханаанския език
и ще се кълнат в Господа на силите.
Единият ще се нарича град Херес.
19 В оня ден ще има олтар на Господа
сред Египетската земя
и стълб на Господа при границата ѝ.
20 И той ще бъде за знамение и свидетелство
на Господа на силите в Египетската земя.
Защото те ще извикат към Господа
поради притеснителите,
и Той ще им изпрати спасител и поборник,
който ще ги избави.
21 И Господ ще стане познат на Египет;
и египтяните ще познаят Господа в оня ден.
Да! Ще се покланят, принасящи жертва и принос,
и ще направят оброк пред Господа, който ще изпълнят.
22 И Господ ще удари Египет с тояга,
а като удари, ще ги изцели.
Защото те ще се обърнат към Господа
и Той ще ги чуе, и ще ги изцели.
23 В оня ден ще има друм от Египет за Асирия;
и асирийците ще идват в Египет,
и египтяните – в Асирия,
и египтяните с асирийците ще служат на Господа.
24 В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия –
трето благословение на земята;
25 защото Господ на силите ще ги благослови, като рече:
Благословен да бъде Египет, Мой народ,
и Асирия – дело на ръцете Ми,
и Израил – Мое наследство.
© Библейска лига - България

20

Пророчество против Египет и Етиопия


1 В годината, в която Тартан дойде в Азот, когато го изпрати асирийският цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе, 2 в същото време Господ говори чрез Амосовия син Исая, като каза: Иди, разпаши вретището от кръста си и събуй обущата си от нозете. И той направи така, и ходеше гол и бос.
3 Тогава рече Господ: Както слугата Ми Исая е ходил гол и бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия, 4 така асирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопците в заточение, млади и стари, голи, боси и с голи задници, за срам на Египет. 5 Тогава ще се ужасят и засрамят поради Етиопия, на която се уповаваха и Египет, с който се хвалеха. 6 И в оня ден жителите на тази крайбрежна страна ще кажат: Ето, какво се случи на онези, на които се осланяхме, на онези, към които прибягнахме за помощ, за да се избавим от асирийския цар! Как тогава ще се избавим?
© Библейска лига - България

21

Пророчество против Вавилон


1 Пророчество за крайморската пустиня:
Както южните вихрушки, които стремително летят,
така иде нашественик от пустинята, от страшната земя.
2 Тежко видение ми се откри:
Изменникът крои вероломства, грабителят граби.
Възлизай, Еламе;
обсаждай, Мидийска земьо.
Ще сложа край на всичките ѝ стенания.
3 Затова хълбоците ми са пълни с болка;
болки ме обзеха като жена, когато ражда;
залитам от това, което чувам.
Зашеметен съм от това, което виждам.
4 Сърцето ми се разколебава, треперя от страх;
дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.
5 Приготвят трапезата, разстилат покривките – ядат, пият!
Ставайте, военачалници! Излъсквайте щитовете!
6 Защото Господ ми каза така:
Иди, постави страж,
та нека възвестява, каквото види.
7 Когато види конници по двама,
ездачи на осли и ездачи на камили,
тогава да бъде нащрек, много нащрек.
8 И после стражата извика като лъв:
Господи, стоя в стражарницата ден след ден;
всяка нощ оставам на стража –
9 и ето! Идат мъже, конници по двама!
И той, проговаряйки, рече: Падна, падна Вавилон
и всички изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!
10 О, народе мой, сине, овършан на гумното ми,
открих ви онова, което чух от Господа на силите, Израилевия Бог.

Пророчество против Едом


11 Пророчество за Едом:
Някой вика към мене от Сеир:
Страж, колко остава от нощта?
Страж, колко остава от нощта?
12 Стражът казва: Утрото иде, но още е нощ.
Ако искате да питате, питайте; елате пак, елате.

Пророчество против Арабия


13 Пророчество за Арабия:
О, дедански кервани, които нощувате в гъсталаците на Арабия,
жители на Темайската земя,
14 донесете вода за жадния;
донесете хляб на бежанците.
15 Те бягат от мечовете,
от оголен меч, от опънат лък
и от огъня на битката.
16 Защото Господ ми рече така:
До една година, както наемник ги брои,
ще изчезне цялата слава на Кедар.
17 Оцелелите от стрелците,
силните мъже на кедарците, ще бъдат малко.
Защото Господ, Израилевият Бог, го е казал.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

8

Седмият печат и златната кадилница


1 И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около половин час. 2И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби.
3 И друг ангел дойде, та застана при олтара, държейки златна кадилница; и на него се даде много тамян, за да го прибави към молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. 4И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. 5И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли огъня на земята; и настанаха гърмежи и гласове, светкавици и трус.

Тръбите


6И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.
7 Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета от земята изгоря, също и една трета от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.
8 И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето; и една трета от морето стана на кръв, 9и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета от корабите бе унищожена.
10 И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като факел, и падна върху една трета от реките и върху водните извори. 11А името на звездата е Пелин; и една трета от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
12 И като затръби четвъртият ангел, една трета от слънцето и една трета от луната, и една трета от звездите бе поразена, та да потъмнее една трета от тях, и една трета от деня да не свети, така и една трета от нощта.
13 И видях, и чух един орел, който летеше всред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят!
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи