План за четене на Библията

Тематичен / ден 352

Стар Завет

Исая

29

Горко на Давидовия град


1 Горко на Ариил, на град Ариил, където Давид се засели!
Прибавете година на година,
празниците нека се изреждат в кръга си!
2 Още ще притесня Аз Ариил
и ще има в него тъга и скръб,
и той ще Ми бъде наистина като огнище Божие.
3 И ще поставя стан околовръст против тебе,
ще те обсадя с насипи
и ще издигна кули против тебе.
4 И ти ще бъдеш повален, ще говориш от земята;
речта ти ще бъде мънкане от пръстта.
И гласът ти от земята ще бъде както на запитвач на зли духове,
и речта ти ще бъде шепот от пръстта.
5 А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах
и множеството на насилниците ти – като дребна плява, която се отвява.
Внезапно, в един миг,
6 Господ на силите ще дойде
с гръм, с трус и с голям шум,
с буря и вихрушка, и с поглъщащ огнен пламък.
7 И множеството на всички народи,
които воюват против Ариил,
да, всички, които воюват против него и против крепостите му,
и онези, които го притесняват,
ще бъдат като сън, като нощно видение.
8 И както когато гладният сънува ясно, че яде,
но, като се събуди, душата му е празна;
както когато жадният сънува ясно, че пие,
но, като се събуди, ето той е примрял и душата му е неутолена,
така ще бъде с множеството на всички народи,
които воюват против Сионския хълм.
9 Стойте смаяни и се чудете,
заслепете себе си и ослепейте;
те са пияни, но не от вино,
политат, но не от спиртно питие.
10 Защото Господ изля върху вас дух на дълбок сън
и затвори очите ви, о, пророци
и покри главите ви, о, ясновидци!
11 И всяко пророческо видение стана за вас
като думите на запечатана книга.
Ако я дадете на някого, който е грамотен,
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото е запечатана.
12 Или ако дадете книгата на някого, който не е грамотен
и му кажете: Я прочети това,
той ще каже: Не мога, защото не съм грамотен.
13 И рече Господ:
Този народ се приближава към Мене с устата си
и Ме почита с устните си,
но сърцата им стоят далеч от Мене,
и благоволението им към
Мене е
по човешки поучения, изучени папагалски.
14 Затова ще пристъпя да направя чудно дело сред този народ,
да, чудно и странно дело;
и мъдростта на мъдрите им ще изчезне,
и разумът на разумните ще се скрие.
15 Горко на онези, които дълбоко търсят
да скрият намеренията си от Господа,
чиито дела са в тъмнината
и които казват: Кой ни вижда? Кой ще научи?
16 Ах, тази ваша опърничавост!
Грънчарят ще се счете ли за глина?
Направеното ще рече ли за онзи, който го е направил: Той не ме е направил?
Или изработеното ще рече ли за онзи, който го е изработил: Той няма разум?
17 Няма ли след твърде малко време
Ливан да се обърне в плодородно поле,
а плодородното поле да се счита за лес?
18 И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата
и очите на слепите ще прогледнат из мрака и тъмнината.
19 Смирените ще умножат радостта си в Господа
и сиромасите ще се развеселят в Святия Израилев.
20 Защото безмилостният ще изчезне, присмивачът ще се изгуби
и всички, които дебнеха да извършат беззаконие, ще бъдат изтребени –
21 онези, които с една дума изкарват човека виновен
и поставят примка за онзи, който търси съд при портите,
и с лъжа повалят невинния.
22 Затова Господ, Който е изкупил Авраам, казва така за Якововия дом:
Яков няма вече да се посрами,
нито лицето му вече ще побледнее.
23 Но когато той – ще рече чадата му – видят сред себе си делото на Моите ръце,
те ще пазят името Ми свято.
Да! Ще признаят святостта на Святия Яковов
и ще се боят от Бога Израилев.
24 И онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят,
които са роптаели, ще приемат поука.
© Библейска лига - България

30

Горко на непокорния народ


1 Горко на непокорните чада – казва Господ, –
които се съветват, но не с Мене,
и които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
та прибавят грях на грях;
2 които слизат в Египет,
без да се допитват до Моите уста,
за да се подкрепят със силата на Фараона
и да прибягнат под сянката на Египет!
3 Но Фараоновата сила ще ви бъде за срам
и прибягването под египетската сянка – за смущение.
4 Защото началниците му отидоха в Танис
и посланиците му стигнаха в Ханес.
5 Те всички ще се срамуват заради люде, които са безполезни за тях;
от които не ще има ни помощ, ни полза, а срам и укор.
6 Пророчество за животните на Негев: През земя на лишения и страдания,
където има лъвици и яки лъвове,
ехидни и хвъркати змейове,
пратениците носят богатството си на плещите на оселчетата
и съкровищата си – на гърбицата на камилите,
към люде, които ще бъдат безполезни за тях,
7 към Египет, чиято помощ ще бъде суетна и безполезна.
Затова го нарекох: Рахав, който бездейства.
8 Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица
и отбележи го в книга,
за да остане за бъдещото време за свидетелство довека,
9 че те са непокорен народ, чада лъжливи,
чада, които не искат да слушат поуката Господня,
10 които казват на гледачите: Не гледайте,
и на пророците: Не ни пророкувайте правда,
но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,
11 отстъпете от пътя,
отклонете се от пътеката,
махнете отпред нас Святия Израилев.
12 Затова така казва Святият Израилев:
Понеже отхвърляте това слово,
уповавате се на насилие и измама
и се опирате на тях,
13 този грях ще ви бъде
като пропукната, издута висока стена,
готова да падне в един миг.
14 И тя ще се разломи като грънчарски съд, строшена
така безпощадно, че между частите ѝ да не се
намери черепица,
с която да вземе някой огън от огнището
или да гребне вода от водоема.
15 Защото така казва Господ Еова, Святият Израилев:
В завръщане и почивка ще се избавите,
в безмълвие и увереност е вашата сила;
но вие не искахте това.
16 А казахте: Не, ще побегнем с коне.
Затова ще бягате.
Вие казахте: Ще яздим на бързи коне.
Затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи.
17 Хиляда души ще бягате от заплахата на едного;
или от заплахата на петима
всички вие ще бягате,
докато останете като окастрено дърво на планински връх,
като знаме на хълм.
18 По тази причина Господ ще чака, за да се смили над вас,
Той се въздига, за да ви покаже, че ви жали,
защото Господ е Бог правосъден.
Блажени всички, които Го чакат.
19 О, народе, който живееш на Сион в Ерусалим,
вие няма да плачете вече.
Той наистина ще се смили над вас при гласа на вопъла ви.
Когато го чуе, ще ви отговори.
20 Господ и да ви даде
горчив хляб и горчива вода,
пак учителите ви няма да бъдат скрити вече,
но очите ви ще гледат учителите ви;
21 и ушите ви ще чуват глас зад вас,
когато се обръщате надясно
и когато се обръщате наляво,
който ще казва: Този е пътят, ходете в него.
22 Тогава вие ще имате за гнусота
среброто, с което са обковани изваяните ви идоли,
и златото, с което са облечени излетите ви идоли;
ще ги отхвърлите като нечисто нещо
и ще речете на всеки от тях:
Махни се оттук.
23 И Господ ще даде дъжд за семето ви,
с което ще засеете нивата си,
и хлябът, който ще даде земята,
ще бъде хранителен и изобилен;
и в онзи ден добитъкът ви ще пасе в широки паши.
24 Воловете и оселчетата, които работят земята,
ще ядат вкусна зоб, веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всяка висока планина
и на всяко високо бърдо
реки и водни потоци
в деня на голямото клане,
когато кулите паднат.
26 При това светлината на луната
ще бъде като светлината на слънцето,
и светлината на слънцето ще бъде седмократна – като светлината на седем дни,
в деня, когато Господ превързва струпея на народа Си
и изцелява нанесените му рани.
27 Ето, името на Господа иде отдалеч;
гневът Му е пламнал и гъстият Му дим се издига;
устните Му са пълни с негодувание,
езикът Му е като поглъщащ огън
28 и дишането Му – като прелял поток,
който стига до шия,
за да пресее народите в ситото на погублението;
и в челюстите на племената
Той слага юзда,
която ще ги насочва към заблуда.
29 И вие ще пеете, както в нощта на тържествен празник;
сърцата ви ще се веселят както, когато народът тръгва със свирки
към Господния хълм, към канарата Израилева.
30 И Господ ще направи да се чуе славния Му глас
и да се види тежкия замах на мишцата Му
в силен гняв и в пламък на поглъщащ огън,
в буен дъжд, в буря и в едър град.
31 Защото от гласа на Господа ще тръпне Асириецът, с жезъл поразяван.
32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,
който Господ нанася върху него,
ще бъде с тимпани и арфи,
и с потресаващ бой ще се сражава против него.
33 Защото Тофет отдавна е приготвен.
Да! За царя е приготвен.
Той го направи дълбок и широк,
куп огън има в него и много дърва;
дишането Господне, като поток от сяра, ще го запали.
© Библейска лига - България

31

Горко на тези, които се уповават на Египет


1 Горко на онези, които слизат в Египет за помощ
и се надяват на коне,
които се уповават на колесници, понеже са многочислени,
и на конници, защото са твърде яки,
а не гледат на Святия Израилев,
нито търсят помощ от Господа!
2 Но и Той е мъдър
и ще докара зло, и не ще оттегли словата Си;
Той ще стане против дома на нечестивите
и против помощта на онези, които вършат беззаконие.
3 А египтяните са човеци, а не Бог;
и конете им са плът, а не дух.
И когато Господ простре ръката Си,
тогава и онзи, който помага, ще се спъне,
и онзи, комуто помагат, ще падне,
и двамата заедно ще загинат.
4 Защото така ми казва Господ:
Както лъвът, даже малкото лъвче, ръмжи над лова си
и макар множество овчари да викат против него,
не се плаши от гласа им,
нито се сгърчва от шума им,
така Господ на силите ще слезе,
за да воюва за хълма Сион
и за неговите възвишения.
5 Както птиците треперят над своите пилета,
така Господ на силите ще защити Ерусалим;
ще го защити и избави,
ще го пощади и запази.
6 Върнете се, о чада Израилеви,
към Онзи, от Когото сте дълбоко отстъпили!
7 Защото в оня ден всеки човек ще захвърли
сребърните си идоли и златните си идоли,
които вашите грешни ръце направиха.
8 Асириецът ще падне не от човешки меч
и не човешки меч ще го порази;
и той ще побегне от меча,
и на неговите млади мъже ще бъде наложен насилствен труд.
9 И крепостта му ще падне от ужас,
и началниците му ще се смаят от знамето –
казва Господ, Чийто огън е в Сион
и огнище – в Ерусалим.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

11

Двамата свидетели


1 И даде ми се тръстика като тояга; и ми се каза: Стани измери Божия храм и олтара, и онези, които се кланят в него; 2 но дворът, който е извън храма, остави и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град четиридесет и два месеца. 3 А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. 4 Това са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. 5 И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така той трябва да бъде убит. 6 Те имат власт да заключат небето, за да не вали дъжд през времето, в което пророкуват; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв, и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. 7 И когато свършат свидетелстването си, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. 8 И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техният Господ беше разпнат. 9 И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина, и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб. 10 И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези двама пророци са мъчили жителите на земята.
11 А след трите дни и половина влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха. 12 А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. 13 И начаса стана голям трус, и една десета от града падна, и измряха в труса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.
14 Второто „горко“ премина; ето, идва скоро третото „горко“.

Седмата тръба


15 И като затръби седмият ангел, разнесоха се силни гласове в небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Помазаник; и Той ще царува до вечни векове. 16 И двадесет и четирите старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, казвайки: 17 Благодарим Ти, Господи, Боже Всемогъщи, Който си и Който си бил, загдето си взел голямата Си сила и царуваш. 18 Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да бъдат съдени мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш онези, които погубват земята.
19 И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчегът на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус, и силен град.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи