План за четене на Библията

Тематичен / ден 356

Стар Завет

Исая

42

Служителят Господен


1 Ето Моя Служител, Когото подкрепям,
Моя Избраник, в Когото благоволи душата Ми;
възложих Духа Си на Него;
Той ще възвести съд за народите.
2 Няма да извика, нито ще издигне високо гласа Си,
нито ще го направи да се чуе по улиците.
3 Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси;
ще възвести съд според истината.
4 Няма да отслабне, нито да се съкруши,
докато установи правосъдие на земята;
и островите ще очакват Неговия закон.
5 Така казва Бог,
Господ, Който е сътворил небето и го е разпрострял,
Който е разстлал земята с произведенията ѝ,
Който дава дъх на людете, които са на нея,
и дух на тези, които ходят по нея:
6 Аз, Господ Те призвах в праведност
и като хвана ръката Ти, ще Те пазя,
и ще Те поставя за завет на народа,
за светлина на езичниците,
7 за да отвориш очите на слепите,
да освободиш пленниците от затвора,
и седящите в мрак от тъмницата.
8 Аз съм Господ; това е Моето име;
и няма да дам славата Си на друг,
нито хвалата Си – на изваяните идоли.
9 Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха
и Аз ви известявам нови;
преди да се появят, казвам ви ги.
Нова песен за Господа
10 Пейте на Господа нова песен,
хвала на Него от краищата на земята,
вие, които слизате към морето и всичко, което е в него,
острови, и вие, които живеете на тях.
11 Пустинята и градовете ѝ нека извикат с висок глас;
селата, където живее Кедар;
нека пеят жителите на Села,
нека възклицават от върховете на планините,
12 нека отдадат слава на Господа
и нека възвестят хвалата Му в островите.
13 Господ ще излезе като силен мъж,
ще възбуди ревнивостта Си като ратник,
ще извика, да, ще изреве,
ще надделее над враговете Си.
14 Дълго време мълчах – казва Той. –
Търпях и се сдържах;
но сега викам като жена, която ражда,
погубвам и същевременно поглъщам.
15 Ще опустоша планини и хълмове
и ще изсуша всичката им трева;
ще обърна реките в острови
и ще пресуша езерата.
16 Ще водя слепите през път, който не са знаели,
ще ги водя по пътеки, които са им били непознати;
ще обърна тъмнината в светлина пред тях
и неравните места ще направя равни.
Това ще сторя и няма да ги оставя.
17 Ще се върнат назад и съвсем ще се посрамят
онези, които се уповават на ваяните идоли,
които казват на летите:
Вие сте наши богове.

Израил – сляп и глух


18 Чуйте, глухи,
и гледайте, слепи, за да видите.
19 Кой е сляп, ако не служителят Ми,
или глух, както посланика, когото изпращам?
Кой е сляп като предания на Бога,
тъй сляп като служителя Господен?
20 Ти виждаш много неща, но не внимаваш,
ушите ти са отворени, но не чуваш.
21 Господ благоволи заради праведността Си
да възвеличи закона Си и да го направи славен.
22 Но това е народ ограбен и оголен;
всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници;
плячка са и нямат избавител,
ограбени са и никой не казва: Върни ги.
23 Кой от вас ще даде ухо на това?
Кой ще внимава и слуша за бъдещето?
24 Кой предаде Яков на обир
и Израил на грабители?
Не Господ ли, против Когото съгрешихме?
Защото не искаха да ходят в пътищата му,
нито се подчиниха на закона Му.
25 Затова изля върху тях лютия Си гняв
и свирепостта на войната.
Тя ги обви в пламъци, но те не разбраха,
изгори ги, но те не го взеха присърце.
© Библейска лига - България

43

Единственият Спасител на Израил


1 А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове,
и Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих,
призвах те по име;
Мой си ти.
2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
и през реките – те не ще те потопят;
когато минаваш през огъня, ти няма да се изгориш
и пламъкът не ще те опали.
3 Защото аз съм Еова, твоят Бог,
Святият Израилев, твоят Спасител;
за твой откуп дадох Египет,
за тебе – Етиопия и Сева.
4 Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми
и почетен, и Аз те възлюбих,
затова ще дам човеци за тебе
и племена за живота ти.
5 Не бой се, защото Аз съм с тебе;
от изток ще доведа потомството ти
и от запад ще те събера;
6 ще река на севера: Възвърни ги!
И на юга: Не ги задържай!
Доведи синовете Ми отдалеч
и дъщерите Ми – от земния край, –
7 всички, които се наричат с Моето име,
които сътворих за славата Си;
Аз създадох всеки от тях, да, Аз го направих.
8 Изведи слепците, които имат очи,
и глухите, които имат уши.
9 Нека се съберат заедно всички народи
и нека се стекат племената.
Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития?
Нека доведат свидетелите си, за да докажат, че са били прави,
за да чуят другите и да кажат: Това е истина.
10 Вие сте мои свидетели – казва Господ –
и служителят Ми, когото избрах,
за да Ме познаете и да повярвате в Мене,
и да разберете, че Аз съм,
че преди Мене не е имало Бог
и след Мене няма да има.
11 Аз, Аз съм Господ;
и освен Мене няма спасител.
12 Аз възвестих и спасих, и показах,
Аз, а не някакъв чужд бог сред вас.
Затова вие сте Ми свидетели – казва Господ – че Аз съм Бог.
13 Да, преди да е имало време, Аз съм;
и няма кой да избавя от ръката Ми.
Аз действам и кой може да Ми се противопостави?

Божията милост и изневярата на Израил


14 Така казва Господ, вашият Изкупител, Святият Израилев:
Заради вас ще пратя във Вавилон
и като бежанци ще доведа всички,
дори халдейците, в корабите, с които се хвалеха.
15 Аз съм Господ, Святият ваш,
Творецът Израилев, вашият Цар.
16 Така казва Господ,
Който прави път в морето
и пътека в буйните води,
17 Който изважда колесници и коне, войска и сила:
Те всички ще легнат, няма да станат;
унищожиха се, угаснаха като фитил.
18 Не си спомняйте предишните неща,
нито мислете за древните събития.
19 Ето, Аз ще направя ново нещо!
Сега ще се появи; не го ли усещате?
Да! Ще направя път в пустинята
и реки в безводната земя.
20 Полските зверове ще ме прославят –
чакалите и щраусите,
защото давам вода в пустинята,
реки – в безводната земя,
за да напоя Моя народ, Моите избрани,
21 народа, който създадох за Себе Си,
за да оповестят славата Ми.
22 Но ти, Якове, не ме призова;
но ти Израилю, не се потруди за Мене.
23 Не си Ми принасял агнета на всеизгарянията си,
нито си Ме почитал с принасяне на жертвите си.
Аз не те обремених с хлебни приноси,
нито ти дотегнах с тамян.
24 Не си купувал за Мене благоуханна тръстика с пари,
нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си.
Но ти Ме обремени с греховете си,
и ми дотегна с твоите беззакония.
25 Аз, Аз съм, Който изличавам твоите престъпления заради Себе Си
и няма да си спомня за греховете ти.
26 Подсети Ме, за да се съдим заедно;
представи делото си, за да се оправдаеш.
27 Твоят праотец съгреши
и учителите ти престъпиха против Мене.
28 Аз ще сваля от свещенството им великите служители на светилището
и ще обрека Яков на изтребление,
и ще направя Израил за поругание.
© Библейска лига - България

44

Израил – избраният


1 Но сега, слушай служителю Мой, Якове,
и Израилю, когото Аз избрах.
2 Така казва Господ, Който те е направил
и те е създал в утробата и ще ти помага:
Не бой се, служителю Мой, Якове,
и ти, Ешуруне, когото Аз избрах.
3 Защото ще изливам вода върху жадната земя
и реки – върху сухата почва;
ще изливам Духа Си върху потомството ти
и благословението Си върху рожбите ти.
4 И те ще поникнат между тревата
като върби край течащи води.
5 Един ще казва: Аз съм Господен;
друг ще се нарича с Якововото име;
а друг ще подписва с ръката си, че ще служи на Господа
и ще произнася с почит Израилевото име.

Господ, не идоли


6 Така казва Господ, Царят на Израил,
неговият Изкупител, Всемогъщият Господ:
Аз съм първият, Аз съм и последният
и освен Мене няма Бог.
7 И кой е като Мене?
Нека прогласи, нека заяви и изложи пред Мене случилото се,
откакто съм настанил Моя древен народ,
нека извести идните и бъдещите неща.
8 Не бойте се, нито се страхувайте.
Не възвестих ли това Аз от древността и не предсказах ли ти това?
Вие сте ми свидетели.
Има ли Бог освен Мене?
Наистина няма друга Канара; Аз не познавам такъв.
9 Всички, които правят идоли, са нищожни;
и многожеланите им неща са безполезни,
и те сами са им свидетели; нито виждат,
нито разбират за техен срам.
10 Кой е направил бог, като е излял съвсем безполезен идол?
11 Ето, всичките му привърженици ще се засрамят;
и художниците, и те са само човеци;
нека се съберат всички, нека станат;
ще се уплашат и ще се засрамят всички.
12 Ковачът взема сечиво и работи с него в жаравата;
и стъкмява с чукове идол – кове го със силната си мишца,
докато огладнее и изнемощее;
дори вода ако не пие, отслабва.
13 Дърводелецът като избере дърво, мери с връв
и прави очертание с тебешир,
с длета го изрязва и бележи го с пергел.
Стъкмява му образ на човек според човешката красота,
за да го постави в къщи.
14 Сече си кедри,
взема бор и дъб,
които си избира измежду горските дървета,
сади ясен, който дъждът прави да расте.
15 Това са дърва за огрев на човека,
той взема от тях и се топли,
пали огън и пече хляб.
И от същото прави бог и му се кланя;
прави изваян идол и коленичи пред него!
16 Част от дървото той изгаря в огън,
с другата част готви месо да яде,
пече печива и се насища,
грее се и казва: Ох! Стоплих се! Виждам огъня!
17 А от останалото прави бог, изваяния си идол,
коленичи пред него и се кланя;
моли му се, казвайки:
Избави ме, защото ти си мой бог.
18 Те не знаят нищо, нито разсъждават;
защото са замазани очите им, за да не гледат,
и затворени са сърцата им, за да не разбират.
19 И никой не се замисля.
Никой няма знание или разум, за да рече:
Част от него изгорих на огън
и хляб изпекох на въглените му,
опекох и месо и ядох;
и от остатъка му нима ще направя нещо скверно?
Нима ще се кланям на къс дърво?
20 Той се храни с пепел;
измаменото му сърце го заблуди,
и не може да отърве душата си, нито да рече:
Това нещо в десницата ми не е ли лъжа?
21 Помни това, Якове
и Израилю, защото си Ми служител;
Аз те създадох;
Мой служител си ти;
Израилю, няма да те забравя.
22 Изличих като гъста мъгла престъпленията ти
и като облак – греховете ти;
върни се при Мене, защото Аз те изкупих.
23 Възпейте радостно, небеса, защото Господ извърши това;
ликувайте, дълбини земни;
запейте весело, планини,
горо и всички дървета в нея,
защото Господ изкупи Яков
и се прослави в Израил.

Ерусалим ще се насели


24 Така казва Господ, твоят Изкупител,
Който те е образувал в утробата:
Аз съм Господ, Който е сътворил всичко;
Който Сам разпростря небесата
и Сам разстла земята;
25 Който осуетява знаменията на лъжливите пророци
и прави да обезумеят чародеите;
Който побеждава учението на мъдрите
и го обръща на глупост;
26 Който потвърждава словото на Своя служител
и изпълнява изявеното от Своите пратеници;
Който казва за Ерусалим: Ще се насели, –
и за градовете на Юда: Ще се съградят
и Аз ще възстановя разрушеното в тях.
27 Който казва на бездната: Изсъхни
и Аз ще пресуша реките ти;
28 Който казва за Кир: Той е Моят пастир
и ще изпълни всичко, което Ми е угодно;
и ще каже за Ерусалим: Нека се съгради, –
и за храма: Нека се положат основите ти.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

15

Седемте ангела със седемте язви


1 И видях на небето друго знамение, голямо и чудно: седем ангела, които държаха седемте последни язви, защото с тях се изчерпва Божият гняв. 2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. 3 И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. 4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди.
5 И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството; 6 и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите със златни пояси. 7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове. 8 И храмът се напълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи