План за четене на Библията

Тематичен / ден 36

Стар Завет

Изход

11

Поразяване на първородните


1 (И Господ каза на Мойсей: Още една напаст ще нанеса на Фараон и на Египет, след което ще ви пусне оттука; и когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди оттука. 2 Кажи в ушите на народа и нека поиска всеки мъж от съседа си, и всяка жена от съседката си, сребърни и златни вещи. 3 И Господ беше дал на народа да придобие благоволението на египтяните. При това, Мойсей беше станал твърде уважаван човек в Египетската земя сред Фараоновите слуги и сред народа.)
4 Мойсей каза на Фараон: Така говори Господ: Около полунощ Аз ще мина през Египет; 5 и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараон, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е на воденицата, и до всяко първородно от добитъка. 6 И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече. 7 А против израиляните, против човек или животно, и куче няма да излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израиляните. 8 И всички тези твои слуги ще дойдат при мене и ще ми се поклонят и рекат: Излез ти с целия си народ, който те следва. И след това ще изляза. И Мойсей излезе от Фараоновото присъствие с голям гняв.
9 (А Господ беше казал на Мойсей: Фараон няма да ви послуша, за да се умножат Моите чудеса в Египетската земя. 10 И Мойсей и Аарон бяха извършили всички тези чудеса пред Фараон; но Господ беше закоравил сърцето на Фараон и той не беше пуснал израиляните от земята си.)
© Библейска лига - България

12

Пасхата


1 Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон в Египетската земя: 2 Този месец ще ви бъде началният месец; ще ви бъде първият месец на годината. 3 Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете на десетия ден от този месец да си вземат, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом. 4 Но ако домашните са малцина за агнето, нека домакинът и най-близкият до къщата му съсед го вземат, според броя на хората; смятайте за агнето според онова, което всеки може да изяде. 5 Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко; от овцете или от козите да го вземете. 6 И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израиляните, събрани в домовете си да го заколят привечер. 7 После нека вземат от кръвта и да помажат двата стълба и горния праг на вратата в къщите, където ще го ядат. 8 През същата нощ нека ядат месото, печено на огън; с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. 9 Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата, краката и дреболиите. 10 И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън. 11 И така да го ядете: опасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е пасха Господня. 12 Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша съд против всичките египетски богове; Аз съм Еова. 13 И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да се стовари върху вас ударът на унищожението.
14 Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде да го празнувате. 15 Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ден ще вдигнете кваса от къщите си; защото който яде квасно от първия ден до седмия ден, онзи човек ще се изтреби изсред Израил. 16 На първия ден ще имате свято празнично събрание, и на седмия ден свято празнично събрание; никаква работа да не се върши в тях, освен онова, което е нужно за ядене на всекиго; само това може да вършите. 17 Да пазите празника на безквасните, защото в същия този ден изведох дружините ви от Египетската земя; заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден във всичките си поколения. 18 През първия месец от вечерта на четиринадесетия ден до вечерта на двадесет и първия ден от месеца ще ядете безквасни хлябове. 19 Седем дни да не се намира квас в къщите ви; защото който яде квасно, онзи човек ще се изтреби изсред обществото на израиляните, бил той пришълец или местен. 20 Нищо квасно да не ядете; във всичките си жилища безквасни хлябове да ядете.
21 Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Мойсей повика всичките Израилеви старейшини и рече им: Идете си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхалното животно. 22 После, да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, и с кръвта, която е в легена, помажете горния праг и двата стълба на къщната врата; и никой от вас да не излезе от къщната си врата до сутринта. 23 Защото Господ ще мине, за да порази египтяните; а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. 25 Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите тази служба. 26 И когато чадата ви ви попитат: Какво искате да кажете с тази служба?, 27 ще отговорите: Това е пасхална жертва на Господа, който отмина къщите на израиляните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. 28 И израиляните отидоха и сториха, както Господ заповяда на Мойсей и Аарон; така направиха.
29 И посреднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараон, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитъка. 30 И Фараон стана през нощта, той и всичките му слуги, и всичките египтяни; и нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец.

Изходът


31 И Фараон повика Мойсей и Аарон още през нощта, и каза: Станете и вие, и израиляните, излезте изсред народа ми и идете, послужете на Еова, както рекохте; 32 вземете и овцете си, и стадата си, както рекохте: идете, пък благословете и мене. 33 И египтяните притесняваха людете, за да ги отпратят по-скоро от земята си, защото си казаха: Ние всички ще измрем. 34 И людете вдигнаха тестото си преди да втаса, като носеха на рамена нощвите, обвити в дрехите си.
35 А израиляните бяха постъпили, както Мойсей беше казал, като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи; 36 и Господ беше дал на людете да придобият благоволението на египтяните, тъй че те им бяха дали колкото искаха. Така те обраха египтяните.
37 И тъй, израиляните се вдигнаха от Раамсес за Сокхот, на брой около шестотин хиляди мъже пешаци, освен челядите. 38 Още с тях излезе и голямо разноплеменно множество, както и твърде много добитък – овце и говеда. 39 А от тестото, което носеха от Египет, изпекоха безквасни пити; защото не беше втасало, понеже ги изпъдиха от Египет и те не можаха да се бавят, нито да си приготвят ястие.
40 А времето, което израиляните прекараха като пришълци в Египет, беше четиристотин и тридесет години. 41 И в края на четиристотин и тридесет години, в същия онзи ден, всичките войнства Господни излязоха от Египетската земя. 42 Това е нощ, която е за особено бдение пред Господа, загдето ги изведе от Египетската земя; това е нощ за бдение пред Господа за всичките израиляни във всичките им поколения.

Наставления за Пасхата


43 И Господ каза на Мойсей и Аарон: Ето наредбата за пасхата: никой чужденец да не яде от нея; 44 обаче всеки роб, купен с пари, може да яде от нея, след като се обреже. 45 Никой пришълец или наемник да не яде от нея. 46 В една къща да се изяде; от месото да не изнасяте вън от къщи и кост от нея да не строшите. 47 Цялото общество израиляни ще я спазва. 48 И ако някой чужденец живее като пришълец сред вас и иска да спазва пасхата Господня, нека се обрежат всичките му мъже, и тогава нека пристъпи да я спазва; той ще бъде като местен. Но никой необрязан не бива да яде от нея. 49 Един закон ще има за местния и за чужденеца, който е пришълец сред вас.
50 И всичките израиляни сториха, както Господ заповяда на Мойсей и Аарон: така направиха. 51 И тъй, в същия онзи ден Господ изведе израиляните от Египетската земя, както бяха разделени на дружини.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

91

1 Който живее под покрива на Всевишния,
той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Когото се уповавам.
3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца
и от гибелен мор.
4 С перата Си ще те покрива;
и под крилете Му ще прибегнеш;
Неговата вярност е щит и закрила.
5 Няма да се боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети денем,
6 от бродещия в тъмата мор,
от погибел, която опустошава по пладне.
7 Хиляди ще паднат от страната ти,
и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш,
и ще видиш възмездието на нечестивите.
9 Понеже тиси казал: Господ е прибежище мое,
и си направил Всевишния свое обиталище,
10 затова няма да те сполети никакво зло,
нито ще се приближи язва до шатъра ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят във всичките ти пътища.
12 На ръце ще те вдигат,
да не би да удариш в камък ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспида;
ще стъпчеш млад лъв и змия.
14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ,
затова ще го избавя;
ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.
15 Той ще Ме призове и Аз ще го послушам;
с него ще съм, когато е в беда; ще го избавя и ще го прославя;
16 ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа спасението Си.
© Библейска лига - България