План за четене на Библията

Тематичен / ден 362

Стар Завет

Исая

65

Съд и спасение


1 Аз се открих на онези, които не питаха за Мене;
намериха Ме онези, които не Ме търсеха.
Ето Ме! Ето Ме! – казвах
на народ, който не се наричаше с Моето име.
2 Простирах ръцете Си цял ден
към един непокорен народ,
който ходи по недобър път
след своите помисли –
3 народ, който непрестанно Ме оскърбява в лицето,
като принася жертви в дъбравите
и кади върху кирпични олтари;
4 който живее в гробищата
и прекарва нощите си в пещери;
който яде свинско месо
и държи в съдовете си вариво от нечисти неща;
5 който казва: Стой далеч, не се приближавай до мене,
защото аз съм по-свят от тебе.
Такъв народ е дим в ноздрите Ми,
огън горещ през целия ден.
6 Ето, писано е пред Мене;
няма да мълча, но ще въздам.
Да! Ще въздам в пазвата им
7 както за вашите беззакония – казва Господ – така и за беззаконията на бащите ви,
които кадяха по планините
и Ме хулеха по хълмовете,
затова Аз най-напред ще отмеря в пазвата им делото им.
8 Така казва Господ:
Както казват, когато има мъзга в грозда:
Не го повреждай, защото има благословение в него, –
така ще направя и Аз заради слугите Си,
за да не ги изтребя всички.
9 Ще произведа потомък от Яков,
и от Юда – наследник на Моите планини;
Моят избран народ ще ги наследи
и слугите Ми ще се заселят там.
10 И за народа Ми, който Ме търси,
Сарон ще бъде пасище за стада
и долината Ахор – място, където лежат говеда.
11 А вас, които оставяте Господа,
които забравяте святия Ми хълм,
които приготвяте трапеза за Щастие,
и които правите възлияние на Орисница,
12 ще ви определя за меч
и вие всички ще се наведете за клане;
защото, когато виках, не отговаряхте
и когато говорех, не слушахте;
но вършехте онова, което бе зло пред Мене
и избрахте това, което Ми бе неугодно.
13 Затова така говори Господ Еова:
Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате;
Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате;
Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате;
14 Моите слуги ще пеят от сърдечна радост,
а вие ще пищите от сърдечна болка
и ще ридаете от съкрушаване на духа.
15 И ще оставите името си на избраните Ми, за да проклинат с него;
и Господ Еова ще умъртви тебе,
а слугите Си ще нарече с друго име,
16 с което който се благославя на земята,
ще се благославя с Бога на истината,
и който се кълне на земята,
ще се кълне в Бога на истината;
защото предишните скърби ще се забравят,
и ще се скрият от очите Ми.
Ново небе и нова земя
17 Защото ето, Аз ще създам ново небе и нова земя
и предишните неща няма да се помнят,
нито ще ви дойдат наум.
18 Но вие се веселете и радвайте се винаги в онова, което ще създам,
защото, ето, ще създам Ерусалим за радост, и народа му – за веселие.
19 Аз ще се радвам на Ерусалим
и ще се веселя за Моя народ;
и няма да се чуе вече в него глас на плач,
нито глас на ридание.
20 Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни,
нито старец, който да не е изпълнил дните си;
защото който умира стогодишен, ще се смята за млад,
а грешник, ако умре стогодишен, ще бъде считан за проклет.
21 Те ще построят къщи и ще живеят в тях;
ще насадят лозя и ще ядат плода им.
22 Няма повече те да строят, а друг да живее там;
или да садят, а друг да яде;
защото дните на Моя народ ще бъдат като дните на дърво,
Моите избрани за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си.
23 Не ще се трудят напразно,
нито ще раждат чада за бедствие,
защото те са род на благословените от Господа,
както и потомството им.
24 Преди да Ме призоват, Аз ще отговарям;
и докато още говорят, Аз ще чувам.
25 Вълкът и агнето ще пасат заедно
и лъвът ще яде слама както вола,
и храна на змията ще бъде пръстта.
Не ще повреждат, нито ще погубват
в цялата Ми свята планина – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

21

Новият Ерусалим


1 И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. 2 Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. 4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 5 И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши; защото тези думи са верни и истинни. 6 И каза ми: Сбъдна се! Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. 7 Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син. 8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци – тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт.
9 Тогава дойде един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, и ми проговори, казвайки: Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. 10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога, 11 и имаше Божествена слава; и светеше като най-скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. 12 Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите – дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израиляните: 13 откъм изток – три порти, откъм север – три порти, откъм юг – три порти, и откъм запад – три порти. 14 И градската стена имаше дванадесет основни камъни с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнето. 15 И този, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръстика, за да измери града, портите му и стената му. 16 Градът беше четвъртит, с дължина, равна на широчината му; и като измери града с тръстиката, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. 17 Измери и стената му – сто четиридесет и четири лакти; а това беше човешка мярка, употребена от ангела. 18 Стената му беше съградена от яспис, а самият град – от чисто злато, подобно на чисто стъкло. 19 Основните камъни на градските стени бяха украсени от всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият – сапфир, третият – халкидон, четвъртият – смарагд, 20 петият – сардоникс, шестият – сардис, седмият – хрисолит, осмият – берил, деветият – топаз, десетият – хрисопрас, единадесетият – хиацинт, дванадесетият – аметист. 21 И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка порта бе от един бисер; и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. 22 И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщи и Агнето. 23 И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява; защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето. 24 И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своята слава. 25 Портите му не ще се затварят денем (защото нощ не ще има там); 26 и ще донасят в него славата и почитта на народите. 27 И няма да влезе в него нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи