План за четене на Библията

Тематичен / ден 42

Стар Завет

Изход

25

Приноси за скинията


1 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете принос за Мене. 3 И ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед, 4 синьо, мораво, червено, висон и козина, 5 червенобоядисани овнешки кожи и обработени морски, кожи, ситимово дърво, 6 масло за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханно кадене, 7 оникси и камъни за влагане на ефода, и на нагръдника. 8 И да Ми направят светилище, за да обитавам сред тях. 9 Според всичко, което ти показвам – образа на скинията и образа на всичките ѝ принадлежности, така да я направите.
Ковчегът на завета
10 Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 11 Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо. 12 И да излееш за него четири златни халки, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две халки на едната му страна и две халки на другата му страна. 13 Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, 14 и да провреш върлините през халките отстрани на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. 15 Върлините да остават в халките на ковчега; да не се изваждат от него. 16 И да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.
17 Да направиш умилостивилище, от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. 18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш на двата края на умилостивилището. 19 Да направиш един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. 20 И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите. 21 И да положиш умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да сложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. 22 Там ще се срещам с тебе; там, над умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израиляните.

Трапезата


23 Да направиш трапеза от ситимово дърво два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. 24 Да я обковеш с чисто злато и да ѝ направиш златен венец наоколо. 25 Да ѝ направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза ѝ. 26 Да ѝ направиш и четири златни халки, и да поставиш халките на четирите ъгъла, които са при четирите ѝ крака. 27 Халките да бъдат до самия перваз, за да се слагат в тях върлините и да се носи трапезата. 28 Върлините да направиш от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях. 29 И да направиш блюдата ѝ, тамянниците ѝ, поливалниците ѝ и тасовете ѝ за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш. 30 И на трапезата постоянно да слагаш пред Мене присъствени хлябове.

Светилникът


31 Да направиш и светилник от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоните му, чашките му, топчиците му и цветята му да са част от самия него. 32 От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна. 33 На единия клон да има три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете; така да има на шестте клона, които се издават от светилника. 34 И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадемови цветове, с топчиците им и цветята им. 35 И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под двата му клона една топчица, част от самия него, и под двата му клона една топчица, част от самия него, и под двата му клона една топчица, част от самия него. 36 Топчиците им и клоните им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато. 37 И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му. 38 Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато. 39 От един талант чисто злато да се направи той и всички тези прибори. 40 Внимавай да ги направиш по образеца, който ти бе показан на планината.
© Библейска лига - България

26

Скинията


1 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими. 2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакти, а широчината на всяка завеса – четири лакти; всичките завеси да имат една мярка. 3 Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга. 4 И да направиш сини петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси. 5 Да направиш петдесет петлици на едната завеса, и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във вторите скачени завеси; петлиците да са една срещу друга. 6 Да направиш и петдесет златни куки и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.
7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси; 8 дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакти и широчината на всяка завеса – четири лакти; единадесетте завеси да имат една мярка. 9 И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш надве към лицето на скинията. 10 И да направиш петдесет петлици по края на онази завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси. 11 И да направиш петдесет медни куки и да сложиш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, за да е едно цяло. 12 И онази част, която остава в повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията. 13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива. 14 Също да направиш покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи и отгоре едно покривало от обработени морски кожи.
15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени. 16 Десет лакти да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина широчината на всяка дъска; 17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всичките дъски на скинията. 18 И дъските на скинията да направиш; двадесет дъски за южната страна, към пладне; 19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа. 20 Също и за втората страна на скинията, северната, да направиш двадесет дъски 21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски. 23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна; 24 да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством една халка; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла. 25 Така да бъдат осем дъски, и за тях шестнадесет сребърни подложки – две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. 26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет лоста за дъските от едната страна на скинията, 27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. 28 И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край. 29 Дъските да обковеш със злато, и халките им да направиш от злато за да се слагат в тях лостовете; да обковеш и лостовете със злато.
30 Да издигнеш скинията според образеца ѝ, който ти бе показан на планината.
31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими. 32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки. 33 Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така че завесата да ви отделя светилището от светая-светих. 34 И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в светая-светих. 35 А трапезата да положиш извън завесата и светилника – срещу трапезата, към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна. 36 И да направиш за врата на шатъра завеса, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон. 37 И за завесата да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Петрово

5

До презвитерите и младите


1 Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се яви: 2 Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не от принуждение, но драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; 3 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. 4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще приемете за венец, който не повяхва, славата.
5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. 6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; 7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. 8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. 9 Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. 10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенства, утвърди и укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко. 11 На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.

Последни поздрави


12 Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея. 13 Поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон, и синът ми Марк. 14 Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа Исуса. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи