План за четене на Библията

Тематичен / ден 43

Стар Завет

Изход

27

Олтарът за всеизгаряне


1 Да направиш олтара от ситимово дърво, пет лакти дълъг и пет лакти широк; четвъртит да бъде олтарът; и височината му да бъде три лакти. 2 На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед. 3 Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта, и лопатите му, тасовете му, вилиците му, и въглениците му; медни да направиш всичките му прибори. 4 И да му направиш медна решетка във вид на мрежа, и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни халки. 5 И да я положиш под полицата, която е около олтара отдолу, така че мрежата да стигне до средата на олтара. 6 Да направиш и върлини за олтара, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед. 7 Върлините да се проврат през халките и да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях. 8 Кух, от дъски, да направиш олтара; както ти се показа на планината, така да го направиш.
9 Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за една страна да бъде сто лакти. 10 Стълбовете му да бъдат двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. 11 Също надлъж по северната страна да има завеси дълги сто лакти, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни. 12 После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакти завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки. 13 Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакти. 14 И завесите за едната страна на входа да бъдат дълги петнадесет лакти, и за тях три стълба и трите им подложки. 15 Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакти дълги, и за тях три стълба с три подложки. 16 А за входа на двора да има завеса, дълга двадесет лакти, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за нея четири стълба с четири подложки. 17 Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им – медни. 18 Дължината на двора да е сто лакти, широчината навсякъде петдесет лакти, а височината пет лакти; завесите му да са от препреден висон и подложките на стълбовете му – медни. 19 Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките ѝ колове и всичките колове на двора да бъдат медни.
20 И заповядай на израиляните да ти донасят дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата. 21 В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги палят да горят от ве чер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израиляните във всичките им поколения.
© Библейска лига - България

28

Дворът на скинията


1 А ти вземи при себе си измежду израиляните брат си Аарон и синовете му с него, за да ми свещенодействат: Аарон и Аароновите синове – Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 2 И да направиш свещени одежди на брат си Аарон за слава и великолепие. 3 И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарон за освещение, за да Ми свещенодейства. 4 Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свещени одежди на брат ти Аарон и на синовете му, за да Ми свещенодействат. 5 И те нека приемат от людете приносите им от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

Ефодът


6 Да направят ефода изкусна работа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 7 На двата му края да има два презрамника, които да се връзват, за да се държи. 8 И поясът на ефода, който ще е отгоре му, да бъде еднакъв с него по направа – от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9 Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израил, 10 шест от имената им на единия камък и имената на останалите шестима на другия камък, по реда на раждането им. 11 С изкуството на каменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израил; и да ги вложиш в златни гнезденца. 12 И да сложиш тези два камъка на презрамниците на ефода, камъни за спомен на израиляните; и Аарон ще носи имената им на двете си рамена за спомен пред Господа. 13 И да направиш златни гнезденца 14 и две верижки от чисто злато – изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнезденцата им.

Съдебният нагръдник


15 Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш. 16 Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк. 17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни: ред рубин, топаз и изумруд да е първият ред; 18 вторият ред – антракс, сапфир и елмаз; 19 третият ред – опал, ахат и аметист; 20 а четвъртият ред – хризолит, оникс и яспис; да бъдат вложени в златни гнезденца. 21 Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му. 22 И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато. 23 И да направиш на нагръдника две златни халки, и да сложиш двете халки на двата края на нагръдника. 24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете халки в краищата на нагръдника. 25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да прикрепиш към двете гнезденца и да ги сложиш на презрамниците на ефода откъм лицето му. 26 Да направиш още две златни халки, които да прикрепиш към другите два края на нагръдника, на онази му страна, която е отвътре ефода. 27 Да направиш и други две златни халки, които да прикрепиш към двата презрамника на ефода отдолу, откъм лицето му, където се събират краищата му, над изкусно изработения пояс на ефода. 28 И да връзват нагръдника чрез халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработения пояс на ефода, и за да не се отделя нагръдникът от ефода. 29 Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израил върху съдийския нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа.
30 На съдийския нагръдник да положиш и Урим, и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа; и Аарон винаги да носи на сърцето си „съда“ на израиляните пред Господа.

Други свещенически одежди


31 Да направиш мантията на ефода цяла от синьо. 32 В средата ѝ отгоре да има отвор, какъвто е отворът на бронята: и да има тъкана обшивка около отвора, за да не се съдира. 33 И по полите ѝ да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите ѝ, и златни звънци наоколо помежду им – 34 златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. 35 И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето ѝ да се чува, когато влиза в светилището пред Господа, и когато излиза, за да не умре.
36 Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат: „Светиня Господня“. 37 Да я сложиш на син ширит, за да бъде на митрата; отпред на митрата да бъде; 38 и тя да бъде на Аароновото чело, за да носи Аарон нечестието на свещените дарове, които израиляните посвещават, каквито и да са даровете, които принасят; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.
39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш пояс – везана работа.
40 И за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш, и превръзки за главата да им направиш за слава и великолепие.
41 С тези одежди да облечеш брат си Аарон и синовете му с него, и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат. 42 Да им направиш и долни ленени дрехи, които да покриват голотата на тялото им от кръста до глезените; 43 и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара, за да служат в светилището, да не би да си навлекат грях и да умрат. Това да е за вечен закон за него и за потомството му след него.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

96

1 Пейте на Господа нова песен,
пейте на Господа, всички земи.
2 Пейте на Господа, благославяйте името Му,
благовествайте из ден в ден спасението Му.
3 Възвестявайте между народите славата Му,
между всички племена чудесните Му дела.
4 Защото велик е Господ и твърде достохвален,
внушава страхопочитание повече от всички богове.
5 Защото всичките богове на племената са идоли;
а Господ е сътворил небесата.
6 Пред Него са блясък и величие,
сила и красота в светилището Му.
7 Отдайте на Господа, всички родове на племената,
отдайте на Господа слава и сила;
8 отдайте на Господа славата, дължима на името Му;
принесете дарове и влезте в дворовете Му.
9 Поклонете се на Господа в свята премяна;
треперете пред Него, всички земи.
10 Кажете сред народите: Господ царува!
Вселената е утвърдена, не може да се поклати.
Той ще съди племената с правда.
11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята,
нека бучи морето и всичко, що има в него.
12 Нека се развесели полето и всичко, що е в него;
и да ликуват всички дървета на гората
13 пред Господа; защото Той иде,
защото иде да съди земята;
ще съди света с правда
и племената според истината Си.
© Библейска лига - България