План за четене на Библията

Тематичен / ден 44

Стар Завет

Изход

29

Посвещаване на свещениците


1 Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействат. Вземи едно теле и два овена без недостатък, 2 и безквасен хляб, безквасни пити омесени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло; от чисто пшенично брашно да ги направиш. 3 Да ги сложиш всички в един кош и да ги принесеш в коша с телето и двата овена. 4 Тогава да приведеш Аарон и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода. 5 После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода, и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработения пояс на ефода, 6 и да сложиш митрата на главата му, и на митрата да сложиш святия венец. 7 Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и тъй да го помажеш.
8 После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони. 9 И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им сложиш превръзки на главите. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарон и синовете му. 10 Тогава да приведеш телето пред шатъра за срещане и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на телето. 11 И да заколиш телето пред Господа, при вратата на шатъра за срещане. 12 После, като вземеш от кръвта на телето, с пръст да помажеш роговете на олтара; и тогава да излееш всичката кръв в подножието на олтара. 13 И да вземеш всичката тлъстина, която обвива вътрешностите, булото на черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им, и да ги изгориш на олтара. 14 А месото на телето, кожата му и нечистотиите му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях. 15 След това да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена. 16 И като заколиш овена, да вземеш кръвта му и с нея да поръсиш олтара наоколо. 17 Тогава да разсечеш овена на късове и като измиеш вътрешностите му и нозете му, да ги сложиш върху късовете му и главата му. 18 И да изгориш целия овен на олтара: това е всеизгаряне на Господа, благоухание, жертва чрез огън на Господа. 19 След това да вземеш и другия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена. 20 Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му и да помажеш с нея края на дясното ухо на Аарон и края на дясното ухо на синовете му, и палеца на дясната им ръка, и палеца на дясната им нога, и с кръвта да поръсиш олтара наоколо. 21 И да вземеш от кръвта, която е на олтара, и от мирото за помазване, и с тях да поръсиш Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. 22 После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината, която обвива вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им и дясната плешка, (защото е овен за посвещаване,) 23 и един хляб, една пита омесена с дървено масло, и една кора от коша с безквасните ястия, положени пред Господа. 24 Всички тези да сложиш на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги принесеш с полюшване пред Господа. 25 Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на олтара над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън на Господа. 26 И да вземеш гърдите на овена за посвещението, на Аарон, и да ги принесеш с полюшване пред Господа; и това да бъде твой дял. 27 И да осветиш гърдите на приноса с полюшване, и плешката на възвишаемия принос, който се е възвисил от овена за посвещението, от онзи, който е за Аарон, и от онзи, който е за синовете му. 28 И това ще бъде право на Аарон и на синовете му от израиляните по вечен закон; защото е възвишаем принос; и ще бъде възвишаем принос на израиляните от примирителните им жертви, техният възвишаем принос на Господа. 29 И свещените одежди на Аарон ще бъдат за синовете му след него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях. 30 Седем дни да се облича с тях онзи от синовете му, който е свещеник вместо него, когато влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището. 31 Тогава да вземеш овена за посвещението и да свариш месото му на свято място. 32 И Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане; 33 да ядат онези приноси, с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденецът да не яде от тях, защото са свещени. 34 И ако остане до сутринта нещо от месото на посвещението или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да не се яде, защото е свещено. 35 Така да направиш на Аарон и на синовете му според всичко, което ти заповядах; седем дни ще ги посвещаваш. 36 И всеки ден да принасяш по едно теле за умилостивение за грях; и да очистваш олтара като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш. 37 Седем дни да правиш умилостивение за олтара и да го освещаваш; и олтарът ще бъде пресвят; всичко, което се докосва до олтара ще бъде свещено.
38 А ето какво да принасяш на олтара: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги. 39 Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер; 40 и с едното агне една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло, и четвърт ин вино за възлияние. 41 А другото агне да принасяш привечер, и да постъпваш както със сутрешния принос и с възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън на Господа. 42 Това да бъде във всичките ви поколения постоянно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас, да говоря с тебе. 43 Там ще се срещам с израиляните; и това място ще се освещава със славата Ми. 44 Ще осветя шатъра за срещане и олтара; също Аарон и синовете му ще осветя, за да Ми свещенодействат. 45 И ще обитавам сред израиляните, и ще им бъда Бог; 46 и те ще познаят, че Аз съм Еова, техният Бог, Който ги изведох от Египетската земя, за да обитавам сред тях. Аз съм Еова, техният Бог.
© Библейска лига - България

30

Олтарът за кадене на тамян


1 Да направиш олтар за кадене на тамян, от ситимово дърво да го направиш; 2 един лакът дълъг и един лакът широк; четвъртит да бъде; и височината му да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него. 3 Да обковеш с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; да му направиш и златен венец наоколо 4 А под венеца му да му направиш две златни халки; близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш; за да се слагат в тях върлините и да го носят с тях. 5 Да направиш върлините от ситимово дърво и да ги обковеш със злато. 6 Този олтар да сложиш пред завесата, която е пред ковчега с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещам с тебе. 7 И всяка сутрин Аарон нека кади над него благовонен тамян; когато приготвя светилата, нека кади с него. 8 И когато запали Аарон светилата вечер, нека кади с този тамян; това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. 9 На този олтар да не принасяш чужд тамян, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние. 10 Над роговете му веднъж в годината да прави Аарон умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях; веднъж в годината да прави над него умилостивение във всичките ви поколения; това е пресвято на Господа.

Принос за умилостивение


11 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 12 При преброяването на израиляните, когато вземаш цялото им число, тогава да дадат откуп на Господа, всеки човек за живота си, когато ги изброяваш, за да не ги постигне напаст, когато ги изброяваш. 13 Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, половин сикъл според сикъла на светилището (един сикъл е двадесет гери); половин сикъл за принос на Господа. 14 Всеки, който се причислява към преброените, тоест който е от двадесет години нагоре, да дава този принос на Господа. 15 Богатият да не дава повече, и сиромахът да не дава по-малко от половин сикъл, когато давате този принос на Господа, за да направите умилостивение за живота си. 16 А като вземеш парите за умилостивението от израиляните, да ги употребиш в службата на шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израиляните пред Господа, за да бъде умилостивение за живота ви.

Медният умивалник


17 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 18 Да направиш и меден умивалник с медно корито, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него, 19 та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си от него. 20 Когато влизат в шатъра за срещане, нека се мият с водата, за да не умрат; или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят чрез огън жертва на Господа, 21 тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умрат. Това ще им бъде вечен закон, за него и за потомците му във всичките им поколения.

Миро за свещено помазване


22 При това Господ говори на Мойсей, казвайки: 23 Вземи си изрядни аромати, от чиста смирна петстотин сикли, от благоуханна канела половината на това, тоест двеста и петдесет сикли, от благоуханна тръст двеста и петдесет сикли, 24 от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от дървено масло един ин; 25 и да ги направиш миро за свято помазване, мас приготвена според изкуството на мироварец; това да бъде миро за свято помазване. 26 И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството, 27 трапезата и всичките ѝ прибори, светилника и приборите му, кадилния олтар, 28 олтара за всеизгарянето с всичките му прибори и умивалника с коритото му; 29 така да ги осветиш, за да бъдат пресвяти; всичко, което се докосва до тях, ще бъде свещено. 30 И да помажеш Аарон и синовете му, и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат. 31 И да говориш на израиляните, казвайки: Това ще бъде за Мене миро за свещено помазване във всичките ви поколения. 32 Човешка плът да не се помазва с него; и с такъв състав подобно на него да не правите, то е свещено и свещено да бъде за вас. 33 Който направи подобно на него или който сложи от него на чужденец, ще бъде изтребен от народа си.

Тамян


34 Рече още Господ на Мойсей: Вземи си аромати – стакта, ониха, галбан; тези аромати с чист ливан, по равни части да бъдат. 35 И от тях да направиш тамян, омесен според изкуството на мироварец, подправен със сол, чист, свещен. 36 И да счукаш от него много дребно, и да сложиш от него пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, където ще се срещам с тебе; този тамян да ви бъде пресвят. 37 А според състава на този тамян, който ще направиш, да не правите за себе си; той да ти бъде свят за Господа. 38 Който направи подобен на него, за да го мирише, да бъде изтребен от народа си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

1

1 Павел, с Божията воля апостол на Исуса Христа, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всичките светии, които са по цяла Ахая: 2 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

Бог на пълната утеха


3 Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на пълната утеха, 4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние сами се утешаваме от Бога. 5 Защото, както ние изобилно страдаме за Христа, така и нашата утеха изобилства чрез Христа. 6 Но ако ни наскърбяват, това е за ваша утеха и спасение; или ако ни утешават, това е за ваша утеха [и спасение], което създава у вас търпеливо понасяне на същите страдания, които понасяме и ние. 7 И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. 8 Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че бяхме изключително притеснени, вън от силата си, така че се отчаяхме дори за живота си; 9 даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите. 10 И Той ни избави от толкова близка смърт, и още избавя, и надяваме се на Него, че пак ще ни избави; 11 като и вие чрез молитва ни помагате, така че мнозина да благодарят от наше име за дарбата, дарена ни чрез молитвите на мнозина.

Промяната в плановете на Павел


12 Защото нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас, със святост и искреност пред Бога, не с плътска мъдрост, а с Божия благодат. 13 Защото не ви пишем друго, освен това, което четете и признавате, и което, надявам се, че и докрай ще признаете 14 (както и отчасти сте признали), че сме похвала за вас, както и вие за нас, в деня на нашия Господ Исус. 15 С тази увереност възнамерявах да дойда първо при вас, за да имате двойна полза, 16 като през вас мина в Македония; и пак от Македония дойда при вас, и тогава вие да ме изпратите за Юдея. 17 Добре, когато имах това намерение, лекоумно ли съм постъпил? Или намерението ми е било човешко намерение, та да казвам ту: Да, да, ту: Не, не? 18 Но както Бог е верен, така и словото ни към вас не е било „да“ и „не“. 19 Защото Божият Син, Исус Христос, Който беше проповядван помежду ви от нас (от мене, Сила и Тимотей), не стана „да“ и „не“, но в Него стана „да“; 20 понеже всички Божии обещания в Него са „да“, и в Него „амин“, за Божията слава чрез нас. 21 А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог: 22 Който и ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог.
23 Но аз призовавам Бога за свидетел на моята душа, че за да ви пощадя, се въздържах да дойда в Коринт; 24 защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи