План за четене на Библията

Тематичен / ден 50

Стар Завет

Левит

1

Принос за всеизгаряне


1 И Господ повика Мойсей, и като му говореше от шатъра за срещане, каза: 2 Кажи на израиляните: Когато някой от вас принася принос на Господа, от добитъка нека принася, от едрия и дребния добитък.
3 Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. 4 Да положи ръката си върху главата на животното за всеизгаряне и то ще бъде прието като умилостивение за него. 5 После да заколи телето пред Господа; и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане. 6 И да одере животното за всеизгаряне, и да го насече на късове. 7 А синовете на свещеника Аарон да накладат огън на олтара и да наредят дърва на огъня. 8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тези късове, главата и тлъстината, на дървата, които са върху огъня на олтара. 9 А вътрешностите на животното и нозете му да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
10 Ако пък приносът му за всеизгаряне е дребен добитък, от овцете или от козите, нека принесе мъжко без недостатък. 11 Да го заколи пред Господа на северната страна на олтара; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта му. 12 И да го насече на късове, с главата му и с тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата, които са върху огъня на олтара. 13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и свещеникът да донесе всичко това и да го изгори на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
14 Но ако приносът му за всеизгаряне пред Господа е от птици, тогава да принесе жертвата си от гургулици или от млади гълъби. 15 Свещеникът да го донесе при олтара и, като откъсне главата му, да го изгори на олтара; а кръвта му да изцеди отстрани до олтара. 16 Да изтръгне гушата и перата му, и да ги хвърли на източната страна на жертвеника, към мястото за пепелта. 17 И да го скърши между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори върху дървата, които са на огъня на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
© Библейска лига - България

2

Хлебен принос


1 Когато принася някой на Господа хлебен принос, нека бъде от чисто брашно; и да го полее с дървено масло, и да сложи върху него ливан. 2 И като го донесе на свещениците, Аароновите синове, свещеникът да вземе една пълна шепа от чистото му брашно и от маслото му, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтара за възпоменание, като жертва чрез огън, благоуханна за Господа. 3 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято измежду жертвите, принесени на Господа.
4 Когато принасяш хлебен принос, печен в пещ, нека бъде от безквасни пити от чисто брашно, омесени с дървено масло, или от безквасни кори, намазани с масло.
5 Ако пък приносът ти е хлебен принос, печен в тава, то нека бъде безквасен, от чисто брашно, омесено с дървено масло. 6 Да го разчупиш на късове и да го полееш с масло; това е хлебен принос.
7 Но ако приносът ти е хлебен принос, приготвен в гърне, нека бъде от чисто брашно с дървено масло. 8 Направеният от тези неща принос да донесеш на Господа; и когато се представи на свещеника, той да го донесе при олтара. 9 И свещеникът, като отдели от хлебния принос колкото за възпоменание, да го изгори на олтара като жертва чрез огън, благоуханна за Господа. 10 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято измежду жертвите, принесени на Господа.
11 Никакъв хлебен принос, който принасяте на Господа, да не се прави с квас; защото не бива да изгаряте в жертва пред Господа нито квас, нито мед. 12 Тях принасяйте на Господа като принос от първите плодове; но да не се изгарят на олтара за благоухание. 13 И от хлебните приноси да подправяш със сол всеки свой принос; да не оставяш да липсва от хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог; с всичките си приноси да принасяш и сол.
14 И ако принасяш на Господа хлебен принос от първите плодове, то за хлебен принос от първите си плодове да принесеш класове изсушени на огън, жито очукано от първите зрели класове. 15 Да го полееш с дървено масло и да му сложиш ливан; това е хлебен принос. 16 И за възпоменание свещеникът да изгори от очуканото жито и от маслото, заедно с всичкия ливан; това е жертва чрез огън на Господа.
© Библейска лига - България

3

Принос за примирителна жертва


1 Ако приносът на някого е примирителна жертва и го принася от едър добитък, мъжко или женско, трябва да го принесе пред Господа без недостатък. 2 Нека положи ръката си на главата на приноса си и нека го заколи при входа на шатъра за срещане; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта. 3 И от примирителната жертва нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 4 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 5 и Аароновите синове да изгорят всичко това на олтара, върху приноса за всеизгаряне, който е върху дървата, на огъня; това е жертва чрез огън, благоуханна за Господа.
6 И ако приносът му за примирителна жертва на Господа е от дребен добитък, мъжко или женско, трябва да го принесе без недостатък. 7 Ако принася агне, нека го принесе пред Господа. 8 Като положи ръката си на главата на приноса си, нека го заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта му. 9 И от примирителния принос нека принесе в жертва чрез огън на Господа тлъстината му, цялата опашка, (която да извади чак от гръбнака) тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 10 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 11 и свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна, пожертвана чрез огън на Господа.
12 Ако пък приносът му е коза, то да я принесе пред Господа. 13 Като положи ръката си на главата ѝ, нека я заколи пред шатъра за срещане; а Аароновите синове да поръсят олтара наоколо с кръвта ѝ. 14 И от нея нека принесе за жертва чрез огън на Господа тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 15 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците); 16 и свещеникът да ги изгори на олтара. Това е храна, пожертвана чрез огън за благоухание; всичката тлъстина принадлежи на Господа. 17 Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви поселения, да не ядете нито тлъстина, нито кръв.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

7

1 И тъй, любезни, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.

Радостта на Павел


2 Сторете място в сърцата си за нас; никого не сме онеправдали, никого не сме развратили, от никого не сме се възползвали. 3 Не казвам това, за да ви осъждам: защото по-напред рекох, че сте в сърцата ни, за да сме заедно и като умрем, и като живеем. 4 Голямо е моето доверие във вас, много се хваля с вас, изпълнен съм с утеха; във всяка наша скръб радостта ми е преизобилна.
5 Защото, откакто дойдохме в Македония, нямахме никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме утеснявани: отвън борби, отвътре страхове. 6 Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с пристигането на Тит; 7 и не просто с пристигането му, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести копнежа ви, плача ви, ревността ви за мене; така че още повече се зарадвах. 8 Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; макар и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви е наскърбило, но само за малко време. 9 Сега се радвам, не за наскърбяването ви, но защото вашето наскърбяване ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да не понесете никаква вреда от нас в нищо. 10 Защото скръбта по Бога ражда спасително покаяние, което води до спасение и не оставя разкаяние, а светската скръб ражда смърт. 11 Защото, ето това ваше скърбене по Бога какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво очакване, каква ревност, каква готовност да видите възмездие! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това дело. 12 И тъй, ако и да ви писах това, не го писах заради оскърбителя, нито заради оскърбения, а за да ви стане ясно пред Бога доколко сте ни предани. 13 Затова се утешихме; и в тая наша утеха още повече се зарадвахме поради радостта на Тит, задето вие всички сте успокоили духа му. 14 Защото, ако съм му се похвалил малко с вас, не се засрамих; но както всичко, което ви говорихме, беше истинно, така и похвалата ни с вас пред Тит излезе истинна. 15 И той още повече милее за вас, като си спомня послушността на всички ви, как сте го приели със страх и трепет. 16 Радвам се, че във всичко мога да ви се доверя.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи