План за четене на Библията

Тематичен / ден 54

Стар Завет

Левит

11

Чиста и нечиста храна


1 И Господ говори на Мойсей и Аарон, като им каза: 2 Кажете на израиляните: Ето кои животни можете да ядете от всичките животни по земята. 3 Да ядете всяко животно, което има раздвоени, разцепени копита, и което преживя. 4 Обаче от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас; 5 питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 6 дивия заек, макар че преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас; 7 и свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас. 8 От месото им да не ядете и до труповете им да не се допирате; те са нечисти за вас.
9 От животните, които са във водата, да ядете следните: всички, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете. 10 А всички, които се движат във водата, и всяко живо същество, което е във водата, всички, които нямат перки и люспи, в моретата и в реките, те са отвратителни за вас. 11 Да бъдат отвратителни за вас; месото им да не ядете и от труповете им да се отвращавате. 12 Всичко във водата, което няма ни перки, ни люспи, да бъде отвратително за вас.
13 От птиците да се отвращавате от следните; да не се ядат, понеже са отвратителни: орелът, грифът, черният лешояд, 14 канята и всеки вид мишелов, 15 всичко, което принадлежи към вида на гарвана, 16 бухалът, кукумявката, чайката, ястребът по видовете му, 17 малкият бухал, корморанът, ибисът, 18 лебедът, пеликанът, рибоядът, 19 щъркелът, чаплата по видовете ѝ, папунякът и прилепът.
20 Всички крилати насекоми, които ходят на четири крака, да бъдат отвратителни за вас. 21 Обаче от всичките крилати насекоми, които ходят на четири крака, можете да ядете онези, които имат пищяли на нозете си, за да скачат с тях по земята. 22 От тях можете да ядете следните: скакалеца и видовете му, солама и видовете му, харгола и видовете му, и акридата и видовете ѝ. 23 А всички други крилати насекоми, които имат четири двойки крака, да бъдат отвратителни за вас. 24 От тях ще се осквернявате: всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта; 25 и всеки, който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта.
26 Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с разцепени копита, нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до такова, ще бъде нечист. 27 И от всичките четириноги, онези, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 28 И който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.
29 От животните, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът и видовете му, 30 полската мишка, скалният гущер, стенният гущер, къртицата и хамелеонът. 31 Тези са нечисти за вас от всичките влечуги; всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. 32 И всичко, върху каквото падне мъртво някое от тях, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, чувал или какъвто и да е съд, който се употребява в работа; всичко трябва да се сложи във вода и ще бъде нечисто до вечерта; тогава ще бъде чисто. 33 И ако някое от тях падне в пръстен съд, то всичко, което е в съда ще бъде нечисто; а съда да строшите. 34 Всяка храна, която е за ядене, но върху която се сипва вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие от такъв съд, ще бъде нечисто. 35 Всичко, върху което падне нещо от трупа им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас. 36 Обаче извор или кладенец, където има събрана вода, си остават чисти; но каквото се допре до трупа на тези животни, ще бъде нечисто. 37 И ако падне нещо от трупа им върху някое семе, което ще се посее, то е чисто. 38 Обаче, ако са полели семето с вода и падне нещо от трупа им върху него, то е нечисто за вас.
39 Ако умре някое от животните, които може да ядете, който се допре до трупа му, ще бъде нечист до вечерта. 40 И който яде от трупа му, трябва да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе трупа му, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
41 Всяко животно, което пълзи по земята, е отвратително; да не го ядете. 42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, или многоногите измежду пълзящите по земята животни – да не ядете, защото са отвратителни. 43 Да не се омърсите с никакви влечуги, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях. 44 Защото Аз съм Еова, вашият Бог; осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят; и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята. 45 Защото Аз съм Еова, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви бъда Бог; и тъй, бъдете святи, защото Аз съм свят.
46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено същество, което се движи във водата, и за всяко одушевено същество, което пълзи по земята, 47 за да правите разлика между чистото и нечистото, и между животното, което може да се яде, и животното, което не може да се яде.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

11

Павел и лъжеапостолите


1 Дано бихте потърпели малко моето безумие! Да, потърпете ме, 2 защото ревнувам за вас с божествена ревност; понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. 3 Но боя се да не би, както змията измами Ева с лукавството си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. 4 Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. 5 Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тези превъзходни апостоли! 6 А пък, ако и да съм в речта си прост, в знанието не съм; дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко. 7 Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, когато ви проповядвах Божието благовестие даром? 8 Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас; 9 а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не дотегнах на никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко опазих себе си, и ще се пазя, да не ви дотегна. 10 Христовата истина, която е в мене, свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в Ахайските места. 11 Защо? Защото не ви обичам ли? Знае Бог! 12 А каквото правя, това и ще правя, за да пресека повода на тези, които търсят повод против мене, та в това, с което се хвалят, да се окажат като нас. 13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. 14 И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел; 15 тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техният край ще бъде според делата им.

Апостол Павел се хвали със страданията си


16 Пак казвам, никой да не ме счита за безумен; ако ли не, приемете ме като безумен, че да се похваля и аз малко нещо. 17 (Това, което казвам с такава самоуверена хвалба, не го казвам по Господа, а като безумец. 18 Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз.) 19 Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумците; 20 понеже търпите, ако някой ви поробва, ако ви ограбва, ако ви използва, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето. 21 За срам го казвам, като че ли сме били слаби! Но с каквото се осмелява някой да се хвали (като безумец говоря), осмелявам се и аз. 22 Евреи ли са? И аз съм. Израиляни ли са? И аз. Авраамово потомство ли са? И аз. 23 Служители Христови ли са? (като безумец говоря), аз повече: бил съм повече в труд, в бичувания прекомерно, в тъмници още повече, много пъти и на смърт. 24 Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет без един удара; 25 три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбини. 26 Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; 27 в труд и мъка, много пъти в безсъние, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота; 28 и освен другите неща, върху мене тежи всеки ден грижата за всичките църкви. 29 Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз? 30 Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми. 31 Бог и Отец на Господа Исуса [Христа], Който е благословен довека, знае, че не лъжа. 32 (В Дамаск областният управител на цар Арета постави стража в град Дамаск, за да ме улови; 33 и през прозорец по стената ме пуснаха с кош, та избягах от ръцете му.)
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

56

1 За диригента, по „Гълъба на далечните дъбове“. Песен на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет.
Смили се над мене, Боже, защото човек иска да ме погълне;
всеки ден, като воюва, ме притеснява.
2 Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат;
защото мнозина са онези, които с гордост воюват против мене.
3 Когато съм в страх,
на Тебе ще се уповавам.
4 Чрез Бога ще хваля словото Му;
на Бога се уповавам; няма да се боя;
какво ще ми стори човек?
5 Всеки ден изкривяват думите ми;
всичките им помисли са за зло против мене.
6 Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, надявайки се да отнемат живота ми.
7 Нима ще се избавят чрез беззаконието?
Боже, повали с гняв тия племена.
8 Ти си преброил скитанията ми;
сложи сълзите ми в съда Си;
не са ли те записани в Твоята книга?
9 Ще се върнат неприятелите ми назад в деня, щом Те призова;
това зная, защото Бог е с мене.
10 Чрез Бога ще хваля словото Му;
чрез Господа ще хваля словото Му.
11 На Бога се уповавам;
няма да се боя;
какво ще ми стори човек?
12 Върху мене, Боже, са моите оброци към Тебе;
ще Ти принеса благодарствени приноси.
13 Понеже си избавил душата ми от смърт,
няма ли да избавиш и нозете ми от подхлъзване,
за да ходя пред Бога в светлината на живите?
© Библейска лига - България