План за четене на Библията

Тематичен / ден 55

Стар Завет

Левит

12

Очистване на жената след раждане


1 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако зачене жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дни; нечиста както в дните на месечното си неразположение. 3 А на осмия ден да се обреже краекожието на детето. 4 Но тя да остава тридесет и три дни до очистването от кръвта си; до никоя свята вещ да не се допира и в светилището да не влиза, преди да се свършат дните на очистването ѝ. 5 Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста две седмици, както когато е неразположена; и да остава шестдесет и шест дни до очистването от кръвта си. 6 А когато се свършат дните на очистването ѝ, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и млад гълъб или гургулица в принос за грях, до входа на шатъра за срещане; 7 и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от кръвотечението. Това е законът за онази, която ражда мъжко или женско дете. 8 Но ако не е в състояние да донесе агне, нека донесе две гургулици или два млади гълъба, единия за всеизгаряне, а другия в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.
© Библейска лига - България

13

Наставления за инфекциозни кожни болести


1 Господ още говори на Мойсей и на Аарон, казвайки: 2 Когато човек има по кожата на тялото си оток или краста, или лъскаво петно, и то се превърне в рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да се заведе при свещеника Аарон или при един от неговите синове свещеници. 3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото: ако космите по раната са побелели, и раната е задълбала в кожата на тялото, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. 4 Но ако лъскавото петно върху кожата на тялото му е бяло и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и космите по него не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната. 5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и ето, ако види, че раната е в застой и не се е разпростряла по кожата, тогава да го затвори за още седем дни; 6 и на седмия ден свещеникът пак да го прегледа; и ето, ако раната е завехнала и не се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за чист; това е краста; болният нека изпере дрехите си и ще бъде чист. 7 Но ако след явяването му пред свещеника за очистване, крастата се разпростира много по кожата, той пак трябва да се яви пред свещеника; 8 и ако види свещеникът, че крастата се е разпростряла по кожата, тогава да го обяви за нечист; това е проказа.
9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника; 10 и свещеникът да прегледа, и ето, ако има бял оток на кожата и космите са побелели, и има живо месо в отока, 11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; и да не го затвори, защото е нечист. 12 Но ако, доколкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата и е покрила цялата кожа на болния, от главата до краката му, 13 тогава свещеникът да прегледа и ако проказата е покрила всичките му меса, нека обяви за чист онзи, който има раната; понеже тя цяла е побеляла, той е чист. 14 Но появи ли се по него живо месо, ще бъде нечист. 15 Свещеникът, като прегледа живото месо, нека го обяви за нечист; живото месо е нечисто; това е проказа. 16 Или пък, ако живото месо пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника; 17 и когато го прегледа свещеникът, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.
18 Ако по кожата на нечие тяло е имало цирей, който е оздравял, 19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток или лъскаво бяло червеникаво петно, та-къв да се покаже на свещеника; 20 и свещеникът да прегледа, и ето, ако петното изглежда по-дълбоко от кожата и космите по него са побелели, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа, която се е появила на мястото на цирея. 21 Но ако, като я прегледа свещеникът, няма бели косми по нея, и не е по-дълбоко от кожата, а е завехнала, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е зараза. 23 Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, това е белегът от цирея; свещеникът да го обяви за чист.
24 Или ако по кожата на нечие тяло има място, изгорено от огън, и върху живото месо на изгореното се появи лъскаво, червеникаво или бяло петно, 25 тогава свещеникът да го прегледа, и ето, ако космите по лъскавото петно са побелели и то изглежда по-дълбоко от кожата, това е проказа, която се е разразила върху изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 26 Но ако го прегледа свещеникът, и ето, няма бели косми по лъскавото петно и то не е по-дълбоко от кожата, а е завехнало, тогава свещеникът да затвори болния за седем дни; 27 и на седмия ден свещеникът да го прегледа; ако петното се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е рана от проказа. 28 Но ако лъскавото петно си стои на мястото и не се е разпростряло по кожата, а е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата, 30 то свещеникът да прегледа раната; и ето, ако тя изглежда да е по-дълбоко от кожата и по нея има тънки руси косми, то свещеникът да ги обяви за нечисти; това е кел, проказа по главата или брадата. 31 Но ако прегледа свещеникът раната на кела, и ето, тя не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и няма черни косми по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната на кела; 32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ето, ако не се е разпрострял келът, и няма по него руси косми, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, 33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келявото, и свещеникът да затвори келявия за още седем дни. 34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ето, ако келът не се е разпрострял по кожата и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си и ще бъде чист. 35 Обаче ако след очистването келът се разпростре много по кожата, 36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси косми; човекът е нечист. 37 Но ако му се вижда, че келът е непроменен и черни косми са поникнали по него, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.
38 Ако мъж или жена има по кожата на тялото си бели лъскави петна, 39 то свещеникът да прегледа болния; и ето, ако лъскавите петна по кожата на тялото са белезникави, лишей е избил по кожата; човекът е чист.
40 Ако някому е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист. 41 Ако е окапала косата му отпред на главата, той е полуплешив, но пак е чист. 42 Но ако по плешивото или по полуплешивото място има бяла червеникава рана, това е проказа, която се е разразила на плешивото или полуплешивото място. 43 Свещеникът нека го прегледа; и ето, ако отокът на раната по плешивото или полуплешивото място е бял червеникав, подобен на проказата по кожата на тялото, 44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има рана на главата си.
45 Дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да бъде открита, и нека покрие устните си, и нека вика: Нечист! Нечист! 46 През цялото време, докато трае раната, той ще бъде нечист; нечист е той; нека живее отделно; вън от стана да бъде жилището му.

Предписания за зараза с плесен


47 Ако се появи зараза от проказа върху дреха, дреха вълнена или дреха ленена, 48 било върху основата или върху вътъка, ленен или вълнен, или върху кожа, или върху каквато и да е кожена вещ, 49 и ако петното е зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника. 50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дни заразената вещ; 51 а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, за каквото и да е употребена кожата, това е люта проказа; тази вещ е нечиста. 52 Да изгори дрехата, върху която е заразата, било върху основата или върху вътъка, дреха вълнена или ленена, или каквато и да е заразена кожена вещ; защото е люта проказа; с огън да се изгори. 53 Но ако прегледа свещеникът, и ето, заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по каквато и да е кожена вещ, 54 то свещеникът да заповяда да изперат заразената вещ и да я затвори за още седем дни. 55 И след изпирането нека прегледа свещеникът заразата; ако петното не е променило вида си, дори и да не се е разпростряло, тази вещ е нечиста; с огън да се изгори; проказата е люта, била тя от вътрешната страна или от външната. 56 Но ако прегледа свещеникът, и ето, след изпирането, заразата е завяхнала, то да я отдере от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка. 57 Ако се появи пак върху дрехата, било върху основата или върху вътъка, или върху която и да е кожена вещ, проказа се е разразила; с огън да се изгори заразената вещ. 58 И ако заразата се заличи от дрехата, било от основата или вътъка, или от която и да е кожена вещ, която се изпере, тогава нека се изпере още веднъж и ще бъде чиста.
59 Това е законът за заразата от проказа върху вълнена или ленена дреха, върху основа или върху вътък, или върху каквато и да е кожена вещ, според който да се обявява тя за чиста или нечиста.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

12

Видението на Павел и неговият трън


1 Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. 2 Познавам един човек в Христа, който преди четиринадесет години (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная; Бог знае) бе занесен до третото небе. 3 И такъв човек познавам (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), 4 който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да говори. 5 С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. 6 (Защото, даже ако поискам да се похваля, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да мисли за мене повече, от каквото вижда или чува от мене.) 7 А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. 8 За това три пъти се молих на Господа да го отстрани от мене; 9 и Той ми каза: Стига ти Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене Христовата сила. 10 Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

Грижата на Павел за коринтяните


11 Станах безумец. Вие ме принудихте, защото вие трябваше да ме препоръчвате; понеже не съм бил по-долен от тези превъзходни апостоли, макар и да съм нищо. 12 Наистина признаците на един апостол – знамения, чудеса и велики дела, се показаха сред вас с пълно постоянство. 13 Защото, в какво бяхте поставени по-долу от другите църкви, освен в това, че не съм ви дотягал? Простете ми тая неправда!
14 Ето, готов съм да дойда при вас трети път и няма да ви дотегна, защото не искам вашето, а вас; понеже чадата не са длъжни да събират имот за родителите, а родителите – за чадата. 15 А пък аз с преголяма радост ще жертвам и цял ще се жертвам за душите ви. Ако аз ви обичам повече, вие по-малко ли ще ме обичате? 16 Но, казвате вие, така да е – не съм ви дотегнал, обаче като хитър съм ви уловил с измама. Така ли е? 17 Възползвах ли се от вас чрез някои от онези, които изпратих до вас? 18 Помолих Тит да дойде при вас и с него пратих един брат. Тит ли припечели нещо от вас? Не ходим ли в един и същи дух? В едни и същи стъпки?
19 Още ли мислите, че ние се оправдаваме пред вас? Не; пред Бога говорим това в Христа, и то всичко, любезни мои, за ваше назидание. 20 Защото се боя да не би, като дойда, да ви намеря не каквито ви желая, и аз да се намеря за вас не какъвто ме желаете, и да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанства, одумвания, клюкарство, високомерие, безредици. 21 Да не би, когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас, и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предавали.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи