План за четене на Библията

Тематичен / ден 57

Стар Завет

Левит

16

Денят на умилостивението


1 И Господ говори на Мойсей, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха. 2 Господ каза на Мойсей: Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в светилището зад завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак над умилостивилището. 3 Ето как да влиза Аарон в светилището: с теле в принос за грях и овен за всеизгаряне. 4 Да се облича в осветения ленен хитон, да носи долни ленени дрехи, да се опасва с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; това са свещени одежди; и след като окъпва тялото си с вода, нека ги облича. 5 И от обществото на израиляните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне. 6 И Аарон да приведе принесеното за грях теле, което е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си. 7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. 8 Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа и друг жребий за отпущане. 9И да приведе Аарон козела, върху който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях; 10 а козела, върху който е паднал жребият за отпущане, да представи жив пред Господа, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане. 11 После Аарон да приведе телето в принос за грях за себе си и да направи умилостивение за себе си и дома си, като заколи телето в принос за грях за себе си. 12 След това да вземе кадилница, пълна с разгорени въглища от жертвеника, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен ситносчукан тамян, и да го внесе зад завесата; 13 и да сложи тамяна на огъня пред Господа, за да покрие димът от тамяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре. 14 И да вземе с пръста си от кръвта на телето, и с нея да поръси умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти. 15 Тогава да заколи козела в принос за грях, който е за народа, и да внесе кръвта му зад завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на телето, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. 16 Така да направи умилостивение за светилището поради нечистотите на израиляните и поради престъпленията им, и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотите им. 17 И никой да не се намира в шатъра за срещане, когато влиза той в светилището да прави умилостивение, докато не излезе, след като е направил умилостивение за себе си, за дома си и за обществото израиляни. 18 Тогава да пристъпи към олтара, който е пред Господа и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на телето и от кръвта на козела и я помаже по роговете на олтара наоколо; 19 и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотите на израиляните, и да го освети. 20 А като свърши умилостивението за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел; 21 и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израиляните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек; 22 и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя. 23 Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там; 24 и като окъпе тялото си с вода на свято място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете. 25 А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара. 26 И онзи, който е отвел козела за отпущане, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана. 27 А телето в принос за грях и козела в принос за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изпражненията им. 28 А онзи, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана.
29 Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си, и да не вършите никаква работа, ни местен, нито пришълец, който се е заселил сред вас; 30 защото в този ден ще се прави умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа. 31 Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирявате душите си; това е вечен закон. 32 Онзи свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, свещените одежди; 33 и да направи умилостивение за святото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара, и да направи умилостивение за свещениците и за целия събран народ. 34 Това да ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израиляните поради всичките им грехове. И Аарон направи така както Господ заповяда на Мойсей.
© Библейска лига - България

17

Денят на умилостивението


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на Аарон и на синовете му, и на всичките израиляни: Ето какво заповяда Господ: 3 Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне или коза в стана или вън от стана, 4 а не го приведе до входа на шатъра за срещане, за да го принесе на Господа пред Господнята скиния, той ще се счете виновен за кръв; кръв е пролял; този човек ще се изтреби от народа си; 5 с цел израиляните да довеждат жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на Господа до входа на шатъра за срещане, при свещеника, и да ги колят за примирителни жертви на Господа. 6 И свещеникът да поръси с кръвта Господния олтар при входа на шатъра за срещане, и да изгори тлъстината за благоухание пред Господа. 7 Да не принасят вече жертвите си на бесовете, с които блудстват; това да им бъде вечен закон във всичките им поколения.
8 Кажи им още: Който човек от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци, принесе всеизгаряне или жертва, 9 без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе на Господа, този човек ще се изтреби от народа си.
10 Ако някой от Израилевия дом или от заселените между тях пришълци, яде каква да е кръв, ще насоча лицето Си против онзи човек, който яде кръвта, и ще го изтребя от народа му. 11 Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение. 12 Затова казах на израиляните: Ни един човек от вас да не яде кръв, нито пришълецът, който е заселен между вас, да яде кръв. 13 И ако някой от израиляните или от заселените между тях пришълци, отиде на лов и улови животно или птица, която се яде, нека излее кръвта ѝ и да я покрие с пръст. 14 Защото, колкото за живота на всяка плът, кръвта е нейният живот; затова казах на израиляните: Да не ядете кръвта на никаква плът, защото животът на всяка плът е кръвта ѝ; всеки, който я яде, ще се изтреби.
15 И всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той местен или пришълец, нека изпере дрехите си и се окъпе с вода, и ще бъде нечист до вечерта; а след това ще бъде чист. 16 И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
© Библейска лига - България

18

Незаконни сексуални връзки


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Аз съм Еова, вашият Бог. 3 Да не правите както правят в Египетската земя, където сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления. 4 А Моите закони да изпълнявате и Моите повеления да пазите, за да живеете според тях. Аз съм Еова, вашият Бог. 5 Затова, пазете наредбите Ми и законите Ми, които, ако човек спазва, ще живее. Аз съм Еова.
6 Никой да не приближава при своя кръвна роднина, за да открие голотата ѝ. Аз съм Еова. 7 Голотата на баща си или голотата на майка си да не откриваш; тя ти е майка; да не откриваш голотата ѝ. 8 Голотата на бащината си жена да не откриваш; това е голота на баща ти. 9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена у дома, или родена вън – голотата на такива да не откриваш. 10 Голотата на синовата си дъщеря, или на щеркината си дъщеря – тяхната голота да не откриваш; защото тяхната голота е твоя собствена голота. 11 Голотата на дъщерята от бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е) – нейната голота да не откриваш. 12 Голотата на бащината си сестра да не откриваш; тя е близка роднина на баща ти. 13 Голотата на майчината си сестра да не откриваш, защото тя е близка роднина на майка ти. 14 Голотата на бащиния си брат да не откриваш, тоест при жена му да не се приближаваш; тя ти е стрина. 15 Голотата на снаха си да не откриваш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриваш. 16 Голотата на братовата си жена да не откриваш; тя е голота на брат ти. 17 Голотата на жена и на дъщеря ѝ да не откриваш; нито да вземаш дъщерята на сина ѝ, или дъщерята на дъщеря ѝ, за да откриеш голотата им; те са нейни близки роднини; това е нечестие. 18 И да не вземаш жена заедно със сестра ѝ, докато е жива другата, за да откриеш голотата ѝ, та да ѝ стане съперница.
19 При жена, когато е отделена поради нечистотата си, да не се приближаваш, за да откриеш голотата ѝ. 20 И с жената на ближния си да не лягаш и да се оскверниш с нея. 21 Да не даваш никое от децата си в жертва на Молох; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Еова. 22 С мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота. 23 И с никое животно да не се съвъкупяваш, та да се оскверниш с него, нито жена да застава пред животно, за да се съвъкупи с него; това е гнусота.
24 Не се осквернявайте с ни едно от тези неща, защото с всички тези неща се оскверниха народите, които Аз прогонвам пред вас. 25 Оскверни се и земята; затова въздавам върху нея беззаконието ѝ и земята избълва жителите си. 26 А вие пазете повеленията Ми и законите Ми, и не правете ни една от тези гнусоти, ни местен, ни заселен между вас пришълец, 27 (защото всички тези гнусоти вършеха човеците, които са били преди вас на тази земя, и земята се оскверни), 28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва народите, които бяха преди вас. 29 Защото всеки, който върши която и да е от тези гнусоти, човеците, които ги вършат, ще се изтребят от народа си. 30 И тъй, пазете повеленията Ми, и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Еова, вашият Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Йоан

1

Словото на живота


1 Това, което е било отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота 2 (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас) 3 каквото сме видели и чули възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. 4 И това ви пишем, за да стане пълна нашата радост.

Ходене в светлината


5 И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. 6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. 7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. 8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. 9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи