План за четене на Библията

Тематичен / ден 7

Стар Завет

Битие

14

Аврам освобождава Лот


1 В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и гоимския цар Тидал, 2 тези царе отвориха война против содомския цар Вера, гоморския цар Варса, адманския цар Сенав, цебоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор. 3 Всички те се събраха в Сидимската долина, където е Солено море. 4 Дванадесет години те бяха в подчинение на Ходологомор, а в тринадесетата въстанаха. 5 В четиринадесетата година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, и поразиха рафаимите в Аштарот-Карнаим, зузимите в Хам, емимите в Савей-Кириатаим, 6 и хорейците в хълмистата земя Сеир до Ел-Паран, който е при пустинята. 7 А като се върнаха, дойдоха в Ен-Мишнат, (който е Кадеш), и поразиха цялата страна на амаликчаните, както и аморейците, които живееха в Асасон-Тамар. 8 Тогава содомският цар, гоморският цар, адманският цар, цебоимският цар и царят на Вала, която е Сигор, излязоха и се сражаваха с тях в Сидимската долина 9 против еламския цар Ходологомор, гоимския цар Тидал, сенаарския цар Амарфал и еласарския цар Ариох – четирима царе против петимата. 10 А Сидимската долина беше пълна със смолни кладенци. И царете на Содом и Гомор като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. 11 И победителите задигнаха всичкия имот на Содом и Гомор и всичката им храна, и си отидоха. 12 Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му, и си отидоха.
13 А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Аврам, който живееше тогава при дъбравата на аморееца Мамре, брат на Ешкол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. 14 Като чу Аврам, че сродникът му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и преследва неприятелите до Дан. 15 А през нощта, като се разделиха той и слугите му, нападнаха ги, та ги поразиха и ги преследваха до Хова, която е на север от Дамаск. 16 И възвърна всичкия имот, върна и сродника си Лот с неговия имот, както и жените, и людете.
17 Когато се връщаше Аврам от поражението на Ходологомор и на царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в Савейската долина, (която е Царската долина). 18 Тогава и салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, 19 и го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята; 20 благословен и Всевишният Бог, Който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. 21 А содомският цар рече на Аврам: Дай ми човеците, а имота задръж за себе си. 22 Но Аврам каза на содомския цар: Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създател на небето и на земята, 23 и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да кажеш: Аз обогатих Аврам. 24 Приемам само онова, което изядоха момците, и дела на мъжете, които тръгнаха с мене – Анер, Ешкол и Мамре. Те нека вземат своя дял.
© Библейска лига - България

15

Заветът на Бога с Аврам


1 След тези събития дойде Господнето слово на Аврам във видение и Бог каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, твоя твърде голяма награда. 2 А Аврам рече: Господи Еова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен, и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми? 3 Аврам рече още: Ето, Ти не ми даде чадо; и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник. 4 Но ето, дойде Господнето слово и Бог му каза: Този човек няма да ти стане наследник, а онзи който ще излезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник. 5 Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: Толкова ще бъдат твоите потомци. 6 И Аврам вярваше на Господа; и Той му го вмени за правда.
7 После му каза: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя. 8 А Аврам рече: Господи Еова, по какво да позная, че ще я наследя? 9 Господ му каза: Вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб. 10 И той взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата; само птиците не разсече. 11 И слетяха хищни птици на труповете; но Аврам ги разпъди. 12 А около залез слънце, дълбок сън нападна на Аврам; и ето, ужас като страшен мрак го обзе. 13 Тогава Господ каза на Аврам: Да знаеш, че твоите потомци ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и угнетявани четиристотин години. 14 Но Аз ще съдя народа, на когото ще робуват; и след това ще излязат с голям имот. 15 А ти ще отидеш при бащите си с мир и ще бъдеш погребан в честита старост. 16 А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука, защото беззаконието на аморейците не е стигнало още до върха си. 17 И когато слънцето залезе и настана мрак, ето дим като от пещ, и огнен пламък, който премина между разсечените животни. 18 Този ден Господ сключи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство давам тази земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат, 19 земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците, 20 хетите, ферезейците, рафаимите, 21 аморейците, ханаанците, гергесейците, и евусейците.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

1

Родословието на Исус


1 Родословието на Исуса Христа, син на Давид, син на Авраам. 2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; 4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5 Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6 а Есей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9 Озия роди Йоатам; Йоатам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10 Езекия роди Манаси; Манаси роди Амон; Амон роди Йосия; 11 а Йосия роди Ехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков, 16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа – четиринадесет рода.

Раждането на Исус


18 А рождението на Исуса Христа беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. 19 А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21 Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди Син; и ще Го нарекат Емануил“ (което значи Бог с нас).
24 И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си; 25 но не я познаваше, докато тя не роди [първородния си] Син; и нарече Го Исус.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

47

1 За диригента, псалом на Кореевите синове
Ръкопляскайте, всички племена,
викнете към Бога с тържествен глас.
2 Защото Всевишният Господ е страшен,
велик Цар е над цялата земя.
3 Покори племена под нас
и народи под нозете ни.
4 Избра за нас наследството ни,
превъзходната земя на Яков, когото възлюби. (Села.)
5 Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас.
6 Пейте на Бога, пейте;
пейте на нашия Цар, пейте.
7 Защото Бог е Цар на цялата земя;
пейте с поучение.
8 Бог царува над народите;
Бог седи на святия Си престол.
9 Началниците на племената се събраха,
като люде на Бога Авраамов;
защото земните защитници принадлежат на Бога,
Който е превъзвишен.
© Библейска лига - България