План за четене на Библията

Тематичен / ден 85

Стар Завет

Числа

34

Границите на Ханаан


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Заповядай на израиляните: Когато влезете в Ханаанската земя, ето земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите ѝ: 3 южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом; и южната ви граница да бъде от края на Солено море на изток, 4 и да завива към височините на Акрабим, да отива до Цин, и да продължава на юг до Кадеш-Варни, да излиза на Асар-Адар и да отива до Асмон. 5 И от Асмон границата да завива към Египетския поток, и да стига до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западна граница.
7 Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор; 8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Хамат; и границата да продължава до Седад. 9 И границата да продължава до Зифрон, и да излиза на Асар-Енан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асар-Енан до Шефам. 11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза, и да достига брега на езерото Кинерет на изток. 12 И границата да слиза до Йордан, и да излиза на Солено море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 И тъй, Мойсей заповяда на израиляните: Това е земята, която ще наследите чрез жребий. Господ заповяда тя да се даде на деветте и половина племена, 14 защото племето на рувимците според бащините им домове и племето на гадците според бащините им домове взеха наследството си, както и го взе половината от Манасиевото племе. 15 Тези две и половина племена взеха наследството си оттатък Йордан, срещу Ерихон на изток.
16 И Господ говори на Мойсей: 17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус, Навиевият син. 18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство. 19 А ето имената на тези мъже: от Юдовото племе – Халев, Ефониевият син; 20 от племето на симеонците – Самуил, Амиудовият син; 21 от Вениаминовото племе – Елидад, Хислоновият син; 22 от племето на данците – първенецът Вуки, Йоглиевият син; 23 от Йосифовите потомци, от племето на манасийците – първенецът Аниил, Ефодовият син; 24 а от племето на ефремците – първенецът Камуил, Сафтановият син; 25 от племето на завулонците – първенецът Елисафан, Фарнаховият син; 26 от племето на исахарците – първенецът Фалтиил, Азановият син; 27 от племето на асирците – първенецът Ахиуд, Шеломиевият син; 28 и от племето на нефталимците – първенецът Федаил, Амиудовият син.
29 Това са онези, на които Господ заповяда да разделят наследството на израиляните в Ханаанската земя.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Йоан

16

1 Това ви казах, за да не се съблазните. 2 Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. 3 И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене. 4 Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас; 5 а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш? 6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.

Работата на Святия Дух


7 Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. 8 И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд; 9 за грях, защото не вярват в Мене; 10 за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; 11 за съд, защото князът на тоя свят е осъден. 12 Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. 13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. 14Т ой Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. 15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето, като взема, ще ви известява.
16 Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите.

Тъгата на учениците ще се обърне на радост


17 Затова някои от учениците Му си казаха помежду си: Какво е това, което ни казва: още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите; и това: защото отивам при Отца? 18 И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже. 19 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, каза им: Затова ли се запитвате помежду си, защото казах: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите? 20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. 21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; а когато роди детенцето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света. 22 И вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. 23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви го даде. 24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. 26 В онзи ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас; 27 защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох. 28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца. 29 Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш. 30 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога. 31 Исус им отговори: Сега ли вярвате? 32 Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите самичък; обаче не съм самичък, защото Отец е с Мене. 33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи