План за четене на Библията

Тематичен / ден 92

Стар Завет

Второзаконие

7

Изгонването на много народи


1 Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш, за да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хети, гергесейци, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, седем народа по-големи и по-силни от тебе, 2 и когато Господ, твоят Бог, ги предаде на тебе да ги поразиш, тогава ги изтреби като на Бога обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги жалиш; 3 да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да взимаш неговата дъщеря за своя син; 4 защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби. 5 Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън. 6 Понеже вие сте люде святи на Господа, вашия Бог, вас избра Господ, вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. 7 Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от всичките други племена; защото вие сте най-малобройни от всичките племена. 8 Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар, Фараон. 9 И тъй, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го любят и спазват заповедите Му; 10 а на онези, които Го мразят, въздава лице в лице и ги изтребва; няма да забави наказанието на онзи, който го мрази, но ще му въздаде в лице. 11 Затова пази заповедите, повеленията и законите, които днес ти заповядвам, за да ги изпълняваш.
12 И ако слушате тези закони, и ги спазвате и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти; 13 и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и телетата от говедата ти и агнетата от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе. 14 Ще бъдеш благословен повече от всички племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. 15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.
16 Затова да изтребиш всички племена, които Господ, твоят Бог, ти предава; окото ти да не ги пожали; и на боговете им да не служиш, защото това ще ти бъде примка. 17 И ако речеш в сърцето си: Тези народи са по-многобройни от мене, как ще мога да ги изгоня? – 18 да не се уплашиш от тях; да помниш добре какво направи Господ, твоят Бог, на Фараон и на всички египтяни: 19 големите изпитания, които очите ти видяха, знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишца, с които Господ, твоят Бог, те изведе. Така ще направи Господ, твоят Бог, на всички племена, от които ти се плашиш. 20 Още Господ, твоят Бог, ще изпрати и стършели върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе. 21 Да не се уплашиш от тях, защото Господ, твоят Бог, е сред тебе, Бог велик и страшен. 22 И Господ, твоят Бог, малко по малко ще прогонва тези народи пред тебе; не бива да ги изтребиш изведнъж, за да не се умножат сред тебе полските зверове. 23 Но Господ, твоят Бог, ще ти ги предаде и ще ги смути с голям смут, докато се изтребят. 24 Ще предаде и царете им в ръката ти и ще заличиш името им под небето; никой не ще може да устои пред тебе, докато не ги изтребиш. 25 Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожелаеш да вземеш за себе си среброто или златото, което е върху тях, за да не бъде това за тебе примка, понеже това е мерзост за Господа, твоя Бог. 26 И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; изцяло да я мразиш и изцяло да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление.
© Библейска лига - България

8

Да не забравяш Господа


1 Внимавайте да изпълнявате всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете, да се умножите и да влезете да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви. 2 И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще спазиш заповедите Му или не. 3 И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше непозната за тебе и непозната за бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но човек живее с всяко слово, което излиза от устата на Господа. 4 Облеклото ти не овехтя на тебе, нито ногата ти отече през тези четиридесет години. 5 И знай в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе. 6 Затова да пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, да ходиш в пътищата Му и да се боиш от Него. 7 Защото Господ, твоят Бог те води в добра земя, в земя богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини; 8в земя богата с жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя, където не ще ядеш хляб оскъдно, и в която не ще си в нужда от нищо; 9 в земя, чиито камъни са желязо, и от чиито планини ще копаеш мед. 10 И когато ядеш и се наситиш, да благославяш Господа, твоя Бог, за добрата земя, която ти е дал.
11 Внимавай да не забравяш Господа, твоя Бог, и да не престъпваш заповедите Му, законите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам, 12 да не би, като ядеш и се наситиш, и построиш хубави къщи, и живееш в тях, 13 и като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш, 14 тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа, твоя Бог, Който те е извел от Египетската земя, от дома на робството; 15 Който те преведе през голямата и страшна пустиня, където имаше отровни змии, скорпиони и сухи безводни земи; Който ти извади вода от твърдата скала; 16 Който те храни в пустинята с манна, която не знаеха бащите ти, за да те смири и да те изпита, да ти направи добро в сетнините ти; 17 и да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. 18 Но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес. 19 Но ако забравиш Господа, твоя Бог, и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени. 20 Ще бъдете изтребени както народите, които Господ изтреби пред вас, защото не послушахте гласа на Господа, вашия Бог.
© Библейска лига - България

9

Не поради правдата на Израил


1 Слушай, Израилю; днес ти преминаваш Йордан, за да влезеш да завладееш народи, по-големи и по-силни от тебе, градове големи и укрепени до небето, 2 люде велики и високи, Енаковите потомци, които познаваш и за които си чувал да се казва: Кой може да устои пред Енаковите потомци?
3 Знай днес, че Еова, твоят Бог, върви пред тебе като огън пояждащ: Той ще ги изтреби и ще ги свали пред тебе; така ще ги изгониш и скоро ще ги погубиш, както Господ ти каза. 4 А след като Господ, твоят Бог, ги изгони пред тебе, да не си казваш в сърцето: Поради моята праведност ме въведе Господ да завладея тази земя; защото поради нечестието на тези народи Господ ги изгонва пред тебе. 5 Не поради твоята праведност, нито поради правотата на твоето сърце, влизаш ти да притежаваш земята им; а поради нечестието на тези народи Господ, твоят Бог, ги изгонва от пред тебе, и за да утвърди думата, за която Господ се е клел на бащите ти Авраам, Исаак, и Яков. 6 Знай, че Господ, твоят Бог, не ти дава да притежаваш тази добра земя поради твоята праведност; защото вие сте коравовратен народ.

Златното теле


7 Помни и да не забравяш колко си гневил Господа, твоя Бог, в пустинята; от деня, когато излязохте от Египетската земя, докато стигнахте на това място, вие сте били непокорни на Господа. 8 А при Хорив раздразнихте Господа; и Господ, като се разгневи на вас, щеше да ви изтреби. 9 Когато се качих на планината, за да взема каменните плочи, плочите на завета, който Господ направи с вас, тогава преседях на планината четиридесет дни и четиридесет нощи, без да ям хляб или да пия вода. 10 И Господ ми даде две каменни плочи, написани с Божия пръст; всички думи, които Господ ви изговори на планината изсред огъня в деня, когато се събрахте там, бяха написани на тях. 11 (В края на четиридесетте дни и четиридесетте нощи Господ ми даде двете каменни плочи, плочите на завета.) 12 И Господ ми рече: Стани, слез бързо оттук; защото твоят народ, който ти изведе от Египет, се разврати, бързо се отклони от пътя, който му заповядах; направи си излян идол. 13 Господ още ми говори, казвайки: Видях тези люде, те са коравовратни люде; 14 остави Ме, за да ги изтребя и да излича името им под небето, а тебе ще направя народ по-силен и по-голям от тях. 15 И тъй, като се обърнах, слязох от планината; а планината гореше в огън; и двете плочи на завета бяха в двете ми ръце. 16 Погледнах и ето, бяхте съгрешили против Господа, вашия Бог, бяхте си направили изляно теле, бяхте се отклонили бързо от пътя, който Господ беше заповядал. 17 Тогава взех двете плочи, хвърлих ги от двете си ръце и ги строших пред очите ви. 18 После пак паднах пред Господа четиридесет дни и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих, заради всичките грехове, чрез които съгрешихте, като извършихте зло пред Господа и Го разгневихте.
19 Защото се уплаших от гнева и яростта, с които Господ се беше разгневил на вас да ви изтреби. Но и този път Господ ме послуша. 20 Господ много се разгневи и на Аарон, когото щеше да погуби; но аз тогава се помолих и за Аарон. 21 И взех от вас това греховно нещо, телето, което бяхте направили, изгорих го с огън, счуках го и го стрих, докато стана ситно като прах; и хвърлих праха му в потока, който тече през планината. 22 Също в Тавера, в Маса и в Киврот-Хатаава разгневихте Господа. 23 После, когато Господ ви изпрати от Кадеш-Варни и рече: Вървете напред, завладейте земята, която ви давам, тогава вие не се покорихте на заповедта на Господа, вашия Бог, и не Му повярвахте, нито послушахте гласа Му. 24 От първия ден откакто ви познавам, вие сте били непокорни на Господа. 25 И тъй, лежах прострян пред Господа през онези четиридесет дни и четиридесет нощи, защото Господ възнамеряваше да ви изтреби. 26 Молех се на Господа, като казвах: Господи Еова, не изтребвай народа Си и наследството, което си изкупил с величието Си, и което си извел от Египет със силна ръка. 27 Спомни слугите Си Авраам, Исаак и Яков; не се взирай в упоритостта на този народ, нито в нечестието му, нито в греха му, 28 да не би да рекат жителите на земята, от която си ни извел: Понеже Господ не можа да ги въведе в земята, която им бе обещал, и понеже ги мразеше, затова ги изведе да ги погуби в пустинята. 29 А пък те са Твой народ и Твое наследство, който си извел с голямата Си сила и с издигнатата Си мишца.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

2

1 Сине мой, ако приемеш словата ми
и запазиш заповедите ми при себе си,
2 така че да приклониш ухото си към мъдростта
и да предадеш сърцето си на разума;
3 ако призовеш благоразумието
и издигнеш гласа си към разума;
4 ако го потърсиш като сребро
и го подириш като скрити съкровища,
5 тогава ще разбереш страха от Господа
и ще намериш познанието за Бога.
6 Защото Господ дава мъдрост;
от устата Му идват знание и разум.
7 Той трупа истинска мъдрост за праведните;
щит е за ходещите непорочно,
8 за да защитава пътищата на правосъдието
и да пази пътя на светиите Си.
9 Тогава ще разбереш какво е правда и справедливост,
правота, да, всеки добър път.
10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти,
знание ще услажда душата ти,
11 разсъдливост ще те пази,
благоразумие ще те закриля.
12 За да те избави от пътя на злото,
от човек, който говори покварено,
13 от онези, които оставят пътищата на правдата,
за да ходят по пътищата на тъмнината,
14 които с наслада вършат зло
и се радват на покварата на злите,
15 чиито пътища са криви
и пътеките им опаки;
16 за да те избави от чужда жена,
от чуждата, която ласкае с думите си,
17 която е оставила другаря на младостта си
и е забравила завета на своя Бог,
18 защото домът ѝ води към смърт,
и пътеките ѝ – към мъртвите.
19 Никой от онези, които влизат при нея, не се връща,
нито стига до пътищата на живота.
20 Така ще ходиш в пътя на добрите
и ще пазиш пътеките на праведните.
21 Защото праведните ще населят земята
и непорочните ще останат на нея,
22 а нечестивите ще се отсекат от земята
и вероломните ще се изкоренят от нея.
© Библейска лига - България