План за четене на Библията

Тематичен / ден 93

Стар Завет

Второзаконие

10

Каменни плочи като първите


1 В онова време Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи като първите и се изкачи при Мене на планината; направи си и дървен ковчег. 2 И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги сложиш в ковчега. 3 И така, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи като първите и се изкачих на планината с двете плочи в ръцете си. 4 И Той написа на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня, когато се събрахте там; и Господ ги даде на мене. 5 Тогава се обърнах и слязох от планината, сложих плочите в ковчега, който направих; и те се намират там, както Господ ми заповяда. 6 (След това израиляните отпътуваха от кладенците на яаканците до Мосера. Там умря Аарон и там беше погребан; а синът му Елеазар свещенодейства вместо него. 7 Оттам отпътуваха до Гудгода и от Гудгода до Йотват, земя богата с водни потоци. 8 В онова време Господ отдели Левиевото племе да носи ковчега за плочите на Господния завет, да стои пред Господа, за да Му служи и да благославя в името Му, както прави до днес; 9 по която причина Левиевите синове нямат дял или наследство между братята си; Господ им е наследство, както Господ, твоят Бог, им се обеща.) 10 А аз преседях на планината, както първия път, четиридесет дни и четиридесет нощи; та и този път Господ ме послуша, като склони Господ да не те погуби. 11 Тогава Господ ми каза: Стани, предвождай тези люде, за да влязат да притежават земята, за която съм се клел на бащите им да я дам на тях.

Бой се от Господа


12 А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог? Освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да служиш на Господа, твоя Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа, 13 да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти заповядвам за твое добро? 14 Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог; 15 но Господ възложи любовта Си на бащите ти, и от всички народи избра вас, тяхното потомство, както виждате днес. 16 И тъй, обрежете краекожието на сърцето си и не бъдете повече коравовратни. 17 Защото Еова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният, страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар; 18 Който право отсъжда за сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. 19 Затова обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя. 20 От Господа, твоя Бог, да се боиш, Нему да слугуваш, Нему да бъдеш привързан и в Неговото име да се кълнеш. 21 Той е, с когото трябва да се хвалиш, и Той е твоят Бог, Който направи за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха. 22 Бащите ти слязоха в Египет на брой седемдесет души; а сега Господ, твоят Бог, те направи многочислен като звездите на небето.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

3

1 Сине мой, не забравяй поуката ми,
а сърцето ти нека пази заповедите ми;
2 защото дългоденствие, години от живот
и мир ще ти прибавят те.
3 Милост и истина нека не те оставят;
вържи ги около шията си,
начертай ги на плочата на сърцето си,
4 така ще намериш благоволение и добро име
пред Бога и човеците.
5 Уповавай се на Господа от все сърце
и не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправя пътеките ти.
7 Не имай себе си за мъдър;
бой се от Господа и бягай от зло.
8 Това ще бъде здраве за тялото ти
и храна за костите ти.
9 Почитай Господа с имота си
и с първите плодове от всичките си печалби.
10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие
и линовете ти ще преливат от ново вино.
11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа
и да не ти дотяга, когато Той те изобличава,
12 защото Господ наказва онзи, когото люби,
както баща – сина, който му е мил.
13 Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост
и човек, който е придобил разум;
14 защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро
и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато.
15 Тя е по-скъпа от безценни камъни
и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
16 Дългоденствие е в десницата ѝ,
а в левицата ѝ богатство и слава.
17 Пътищата ѝ са пътища приятни
и всичките ѝ пътеки – мир.
18 Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат,
и блажени са онези, които я държат.
19 Чрез мъдрост Господ положи основите на земята,
чрез разум утвърди небето.
20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
и от облаците капе роса.
21 Сине мой, тези неща да не се отдалечават от очите ти;
пази здравомислие и разсъдливост;
22 те ще бъдат живот за душата ти
и украшение на шията ти.
23 Тогава ще ходиш безопасно в пътя си
и ногата ти не ще се спъне.
24 Когато лягаш, не ще се страхуваш;
да, ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.
25 Не ще се боиш от внезапен страх,
нито от бурята, когато нападне нечестивите,
26 защото Господ ще бъде твое упование
и ще пази ногата ти от примка.
27 Не отказвай добро от онези, които го заслужават,
когато е в твои ръце даим го сториш.
28 Не казвай на ближния си: Ела после.
Ще ти дам утре, –
когато имаш сега това, което му се иска.
29 Не замисляй зло против ближния си,
който доверчиво живее при тебе.
30 Не се карай с някого без причина –
когато не ти е навредил.
31 Не завиждай на насилник
и не избирай ни един от пътищата му,
32 защото Господ се гнуси от покварения,
а с праведния има общение.
33 Проклятие от Господа има в дома на нечестивия,
Той благославя жилището на праведните.
34 Той се присмива на присмивачите,
а на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят слава,
а безумните ще отнесат срам.
© Библейска лига - България

Псалми

37

1 Давидов псалом. На еврейски, азбучен псалом.
Не се раздразняй поради злотворците,
нито завиждай на онези, които вършат беззаконие.
2 Защото като трева скоро ще се окосят
и като зелена трева ще повяхнат.
3 Уповавай се на Господа и върши добро;
живей на земята и се храни с истината.
4 Весели се, тъй също, в Господа;
и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
5 Повери на Господа пътя си;
и уповавай се на Него, и Той ще изпълни очакването ти;
6 и ще направи да изгрее правдата ти като светлината и справедливостта ти
катослънцето по пладне.
7 Облегни се на Господа и чакай Него;
не се раздразняй поради този човек, който успява в пътя си, като дава ход на злите кроежи.
8 Престани с негодуванието и остави гнева;
не се раздразняй, понеже това води само към злотворство.
9 Защото злотворците ще се изтребят;
а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята.
10 Защото още малко и нечестивият не ще го има вече;
да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери;
11 но кротките ще наследят земята
и ще се наслаждават на изобилен мир.
12 Нечестивият прави заговор против праведния
и скърца на него със зъби.
13 Господ ще му се присмее,
понеже вижда, че иде денят му.
14 Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си,
за да повалят сиромаха и немощния,
за да прободат онези, които живеят праведно.
15 Мечът им ще се забие в тяхното сърце и лъковете им ще се строшат.
16 Малкият имот на праведния е по-желан
от богатството на мнозина нечестиви;
17 защото мишците на нечестивите ще се строшат,
а Господ подкрепя праведните.
18 Господ знае дните на непорочните;
и тяхното наследство ще бъде довека.
19 Те няма да се посрамят в лоши времена,
в дни на глад ще бъдат сити.
20 А нечестивите ще загинат
и враговете Господни като агнешка тлъстина ще се стопят, в дим ще изчезнат.
21 Нечестивият взема назаем и не отплаща;
а праведният постъпва благо и дава.
22 Защото благословените от Господа ще наследят земята;
а проклетите от Него ще се изтребят.
23 Стъпките на човека се оправят от Господа;
и Неговото благоволение е в пътя Му.
24 Ако падне, не ще се повали,
защото Господ държи ръката му.
25 Млад бях, ето, остарях,
но не съм видял праведния оставен,
нито потомството му да проси хляб.
26 Всеки ден постъпва благо и дава назаем;
и потомството му е в благословение.
27 Отклонявай се от зло и върши добро,
и ще имаш вечно жилище.
28 Защото Господ обича правосъдие
и не оставя светиите Си;
довека ще бъдат опазени;
а потомството на нечестивите ще се изтреби.
29 Праведните ще наследят земята
и ще живеят на нея довека.
30 Устата на праведния изрича мъдрост
и езикът му говори правосъдие.
31 Законът на неговия Бог е в сърцето му;
стъпките му няма да се подхлъзнат.
32 Грешният наблюдава праведния
и търси да го прободе.
33 Господ няма да го остави в ръцете му,
нито ще го осъди, когато бъде съден.
34 Чакай Господа и пази Неговия път,
и Той ще те издигне, за да наследиш земята;
когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.
35 Виждал съм нечестивия в голяма сила
и разпрострян като зелено дърво на естествената си почва.
36 но когато преминах, ето, нямаше го;
търсих го и не се намери.
37 Забележи непорочния и гледай праведния;
защото миролюбивият човек ще има потомство;
38 а престъпниците всички заедно ще се изтребят;
останалите от нечестивите ще се отсекат.
39 Но избавлението на праведните е от Господа;
Той им е крепост във време на беда.
40 И Господ ще им помогне и ще ги избави,
ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
понеже са прибягнали при Него.
© Библейска лига - България