План за четене на Библията

Тематичен / ден 96

Стар Завет

Второзаконие

15

Година за опрощаване


1 В края на всяка седма година да правиш опрощаване. 2 И ето правилото за опрощаване: всеки заемодавец да опрости заема, който е дал на ближния си; да не го изисква от ближния си или от брата си, защото се провъзгласява опрощаване заради Господа. 3 От чужденеца можеш да го изискваш; но каквото твое има у брата ти, ръката ти да го остави. 4 Обаче между вас няма да се намери сиромах, защото Господ ще те благослови много в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство, за да я притежаваш, 5 само ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички тези заповеди, които днес ти заповядвам. 6 Защото Господ, твоят Бог, ще те благослови, както ти обеща; и ще даваш на заем на много народи, но няма да вземеш назаем; и ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе.
7 Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, в някои от градовете ти има сиромах от братята ти, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си за бедния си брат; 8 но да отваряш ръката си към него и да му даваш назаем достатъчно за нуждата му, колкото му потрябва. 9 Внимавай да не влезе подла мисъл в сърцето ти и да си речеш: Наближава седмата година, годината на опрощаването; и да не погледнеш с лошо око бедния си брат, и да не му дадеш, та да извика той към Господа против тебе и това да тисе счете за грях. 10 Да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания. 11 Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; затова ти заповядвам: Да отваряш ръката си към бедния и към осиромашелия си брат в земята си.

Освобождаване на робите


12 Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, нека ти слугува шест години; а в седмата година да го освободиш. 13 И когато го освобождаваш, да не го изпратиш с празни ръце; 14 да го дариш изобилно от стадото си, от гумното си и от лина си; както Господ, твоят Бог те е благословил, така да му дадеш. 15 Да си спомниш, че и ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изкупи; затова днес ти заповядвам това. 16 Но ако той ти каже: Няма да си тръгна от тебе – понеже обича тебе и дома ти, защото му е добре при тебе, 17 тогава да вземеш шило и да промушиш ухото му върху вратата, и ще ти бъде роб завинаги. Същото да сториш и с робинята си. 18 Да не ти се види тежко, когато го освобождаваш, защото за шест години той ти е заработил двойно колкото един наемник; а Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичко, което вършиш.

Първородните животни


19 Всички мъжки първородни, които се раждат от едрия ти и дребния добитък, да посвещаваш на Господа, твоя Бог; да не употребиш за работа първородния си вол, нито да стрижеш първородните на овцете си. 20 Всяка година да ги ядеш, ти и домът ти, пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ. 21 Но ако животното има някакъв недостатък, ако е куцо или сляпо, или има друг лош недостатък, да не го принасяш в жертва на Господа, твоя Бог. 22 Да го ядеш отвътре портите си; нечистият и чистият еднакво да го ядат, както ядат сърна и елен. 23 Само кръвта му да не ядеш; да я изливаш на земята като вода.
© Библейска лига - България

16

Пасхата


1 Пази месец авив и празнувай Пасха на Господа, твоя Бог; защото в месец авив Господ, твоят Бог, те е извел от Египет през нощта. 2 Да жертваш пасхата на Господа, твоя Бог, от едрия и от дребния добитък на мястото, което избере Господ, за да установи там името Си. 3 Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляба на неволята, (защото набързо си излязъл от Египетската земя;) за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя. 4 Седем дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели; и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта. 5 Не бива да жертваш пасхата в който и да е от градовете ти, които ти дава Господ, твоят Бог; 6 а на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си, да жертваш пасхата привечер, около залез слънце, във времето, когато си излязъл от Египет. 7 Да я изпичаш и ядеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог; и на сутринта да се връщаш в шатрите си. 8 Шест дни да ядеш безквасни хлябове; и на седмия ден да има тържествено събрание на Господа, твоя Бог; в този ден да не вършиш никаква работа.

Празник на седмиците


9 Седем седмици да си отброяваш; започни да броиш седемте седмици, откакто за пръв път сложиш сърп на жетвата. 10 И да празнуваш Празника на седмиците на Господа, твоя Бог, с доброволен принос от ръката си, който ще принасяш според онова, с което Господ, твоят Бог, те е благословил. 11 Да се веселиш пред Господа, твоя Бог – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е отвътре портите ти, и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи там името Си. 12 И като помниш, че си бил роб в Египет, да внимаваш да изпълняваш тези повеления.

Празник на шатрите


13 Да празнуваш седем дни Празника на шатрите, след като прибереш житото си и виното си; 14 и да се веселиш на празника си – ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, левитът и чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти. 15 Седем дни да празнуваш пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ; защото Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти всецяло ще се веселиш.
16 Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той; в Празника на безквасните, в Празника на седмиците и в Празника на шатрите, но да не се явяват пред Господа с празни ръце. 17 Всеки да дава според възможностите си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.

Съдии


18 Да поставяш за племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ, твоят Бог; и те да съдят народа справедливо. 19 Да не изкривяваш закон, да не гледаш на лице, нито да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите и изопачава думите на справедливите. 20 По правдата, по правдата да се водиш, за да живееш и да наследиш земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Поклонение на други богове


21 Да не си садиш дъбрава от каквито и да било дървета при олтара на Господа, твоя Бог, който ще си издигнеш; 22 нито да си поставяш стълб, нещо, което Господ, твоят Бог, мрази.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

6

1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си,
или си дал ръка за някой чужденец,
2 ти си се впримчил с думите си,
хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, ето що направи, за да се отървеш,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни, при нозете на ближния си и го моли настоятелно;
4 не давай сън на очите си,
и дрямка на клепачите си,
5 докато не се отървеш като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.
6 Иди при мравката, о ленивецо,
размишлявай за постъпките ѝ и стани мъдър.
7 Тя няма ни началник,
ни надзирател или управител,
8 но приготвя храната си лете
и събира яденето си по жетва.
9 Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от сън?
10 Малко спане, малко дрямка,
малко скръстване на ръце за почивка –
11 и ще дойде сиромашия върху тебе като разбойник
и немотия като грабител.
12 Човек нехранимайко, човек негодник
е онзи, който ходи с извратени уста,
13 намигва с очи, говори с нозете си,
дава знак с пръсти,
14 който крои зло с лукавство в сърцето си,
непрестанно сее раздори.
15 Затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ,
седем са мерзост за Него:
17 надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
18 сърце, което крои лоши замисли,
нозе, които бързо тичат да вършат зло,
19 неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.
Предупреждение да не прелюбодействаме
20 Сине мой, пази заповедта на баща си
и не отстъпвай от наставлението на майка си.
21 Вържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.
22 Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.
23 Защото тези заповеди са светилник
и това наставление – светлина,
и поучителните изобличения – път към живот,
24 за да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.
25 Не пожелавай в сърцето си хубостта ѝ;
да не те улови с клепачите си,
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за залък хляб,
а прелюбодейката улавя скъпоценната душа.
27 Може ли някой да пъхне огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и нозете му да не се обжарят?
29 Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си,
който се допре до нея, не ще остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си когато е гладен;
31 и ако го хванат, той трябва да възвърне седмократно,
да предаде целия имот на къщата си.
32 Но онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен;
който прави това, погубва душата си.
33 Бой и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревността на мъжа събужда яростта
и той няма да пожали в деня на отмъщението;
35 не ще иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
© Библейска лига - България