План за четене на Библията

Тематичен / ден 98

Стар Завет

Второзаконие

19

Градове-прибежища


1 Когато Господ, твоят Бог, погуби народите, чиято земя Господ, твоят Бог, ти е дал, и ти ги наследиш и се заселиш в градовете им и в къщите им, 2тогава да отделиш три града сред земята, която Господ, твоят Бог, ти дава да притежаваш. 3Да направиш път до тях и да разделиш на три части земята, която Господ, твоят Бог, ти е отредил да наследиш, за да прибягва там всеки убиец.
4 И ето правилото за убиеца, който може да побегне там и да остане жив: онзи, който без умисъл удари ближния си, когото по-напред не е мразел; 5който отиде с другаря си в гората да сече дърва и ръката му, като удари със секирата, за да отсече дървото, желязото изскочи от дръжката и улучи другаря му, та умре, такъв нека бяга в един от тези градове и ще остане жив; 6да не би отмъстителят за кръвта в гнева си да се втурне след убиеца и го настигне, (ако пътят е дълъг) и го убие, без той да е заслужил смърт, понеже не го е мразел преди това. 7Затова аз ти заповядвам: Отдели си три града; 8(а когато Господ, твоят Бог, разшири пределите ти, както се е клел на бащите ти, и ти даде цялата земя, както обеща да даде на бащите ти, 9ако пазиш и вършиш всичките тези заповеди, които днес ти заповядвам – да любиш Господа, твоя Бог, и да ходиш всякога в Неговите пътища, тогава към тези три града да прибавиш още три;) 10за да не се пролее невинна кръв в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, и да няма върху тебе вина за кръв. 11Но човек ако има омраза към ближния си и го причака, спусне се към него, удари го и той умре, а той побегне в един от тези градове, 12тогава старейшините на града му да го хванат и да го предадат на отмъстителя за кръвта, за да умре. 13Окото ти да не го пожали, но да очистиш Израил от проливането на невинна кръв, за да ти бъде добре.
14 Да не местиш междите на ближния си, които дедите ти са поставили в наследството, което ще наследиш, в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, за да я притежаваш.

Свидетели


15 Само един свидетел да не се повдига против някого за каквото и да е беззаконие или за каквото и да е престъпление, с каквото той съгреши; а чрез думите на двама свидетели или чрез думите на трима свидетели да се установява дело.
16 Ако се повдигне лъжесвидетел против човека да свидетелства против него за беззаконие, 17тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които са по онова време; 18и съдиите да разпитат подробно; и ако свидетелят е лъжесвидетел и свидетелства лъжливо против брата си, 19тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брата си; така да изтръгнеш злото из средата си. 20Защото другите, като чуят, ще се побоят и не ще вършат занапред такова зло сред тебе. 21Да не го пожали окото ти: живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.
© Библейска лига - България

20

Излизане на бой


1 Когато излезеш на бой срещу неприятелите си и видиш коне, колесници и народ повече от тебе, да не се побоиш от тях; защото с тебе е Господ, твоят Бог, Който те е извел от Египетската земя. 2 И като влизаш в битка, свещеникът да се приближи и да говори на народа, като му каже: 3 Слушай, Израилю! Вие влизате в битка срещу неприятелите си; да не премалее сърцето ви; не бойте се, не се смущавайте и не се ужасявайте от тях; 4 защото Господ, вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас срещу неприятелите ви, за да ви спаси. 5 И военачалниците нека говорят на народа, като рекат: Кой е построил нова къща и не я е посветил? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да я посвети. 6 И кой е насадил лозе и не е ял от плода му? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да яде плода му. 7 И кой се е сгодил за жена и не я е взел? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да умре в боя и друг да я вземе. 8 Военачалниците да говорят още на народа, като рекат: Кой е страхлив и малодушен? Нека си иде и се върне у дома си, да не би да премалеят сърцата на братята му както неговото сърце. 9 И военачалниците, като свършат да говорят на народа, нека поставят пълководци над полковете за водители на народа.
10 Когато се приближиш при някой град, за да воюваш против него, предложи му мир. 11Ако ти отговори мирно и ти отвори портите, тогава всичките люде, които се намират в него, да ти станат поданици и да ти работят. 12Но ако не сключи мир с тебе, а воюва против тебе, тогава да го обсадиш; 13и когато го предаде Господ, твоят Бог, в ръцете ти, тогава да поразиш всичките му мъже с острото на меча; 14а жените, децата, добитъка и всичко, което се намира в града, цялата плячка от него, да вземеш за себе си; и да използваш плячката от неприятелите си, която Господ, твоят Бог, ти дава. 15Така да постъпваш с всички градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните народи. 16А от градовете на тези народи, които Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, да не оставиш жива душа, 17а да ги обречеш на изтребление: хети, аморейци, ханаанци, ферезейци, евейци и евусейци, както Господ, твоят Бог, ти заповяда; 18за да не ви научат да вършите всички мерзости, които те са вършили за боговете си, и така да съгрешите против Господа, вашия Бог.
19 Когато воюваш против някой град дълго време, за да го превземеш, да не унищожаваш дърветата му, нито да вдигаш на тях секира; да не ги отсичаш, защото от тях можеш да се храниш. Човек ли е полското дърво, че да се обсажда от тебе? 20 Само дърветата, които знаеш, че не дават храна, тях можеш да унищожаваш и изсичаш; и с тях да правиш кули против града, който ти се противи, докато го превземеш.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Притчи

8

1 Не вика ли мъдростта? И разумът не издига ли гласа си?
2 Тя стои по високите места край пътя,
на кръстопътя,
3 възгласява при портите, при входа на града,
при входа на вратите:
4 Към вас, човеци, викам
и гласът ми е към човешките чада.
5 Вие, глупави, придобийте благоразумие,
и вие, безумни, придобийте разум.
6 Послушайте, защото ще говоря достойни неща;
и ще отворя устните си да изрека правда.
7 Защото езикът ми ще изговори истина,
а нечестието е мерзост за устните ми.
8 Всички слова на устата ми са справедливи;
няма в тях лъжа и коварство.
9 Те всички са ясни за разумния човек
и прави за тези, които намират знание.
10 Приемете поуката ми, а не сребро,
по-добре знание, нежели отбрано злато,
11 защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни
и нищо, което може да се пожелае, не се сравнява с нея.
12 Аз, мъдростта, живея в благоразумие,
притежавам знание и предпазливост.
13 Страх от Господа е да се мрази злото;
аз мразя гордост и високоумие,
лош път и покварени уста.
14 У мене е съветът и здравомислието;
аз съм разум;
у мене е силата.
15 Чрез мене царете царуват
и управниците узаконяват правда.
16 Чрез мене князете властват,
също и големците, и всички земни съдии.
17 Аз любя онези, които ме любят;
и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.
18 Богатството и славата са с мене;
да, трайният имот и правдата.
19 Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато;
и ползата от мене надминава отбрано сребро.
20 Ходя по пътя на правдата,
по пътеките на правосъдието,
21 за да направя да наследят имот тези, които ме любят,
и за да напълня съкровищниците им.
22 Господ ме имаше за начало на Своя път
преди древните Си дела.
23 От вечността бях установена, от началото,
преди създанието на земята.
24 Родих се, когато нямаше бездни,
когато нямаше извори изобилстващи с вода;
25 преди да се оформят планините,
преди хълмите, аз бях родена,
26 преди Господ да беше направил земята или полетата,
или първите прашинки на вселената.
27 Когато приготовляваше небесата, аз бях там;
когато разпростираше свод над лицето на бездната,
28 когато закрепваше облаците горе,
когато усилваше изворите на бездната,
29 когато налагаше закона Си на морето,
така че водите да не престъпват повелението Му,
и когато нареждаше основите на земята.
30 Тогава аз бях при Него като майстор-ваятел
и всеки ден се наслаждавах,
веселях се винаги пред Него.
31 Веселях се на обитаемата Му земя
и наслаждението ми бе с човешки чада.
32 Сега послушайте ме, о, синове мои,
защото блажени са онези, които пазят моите пътища.
33 Послушайте поука,
не я отхвърляйте и бъдете мъдри.
34 Блажен онзи човек, който ме слуша,
като бди всеки ден при моите порти,
и чака при стълбовете на вратата ми.
35 Защото който ме намери, намира живот
и придобива благоволение от Господа;
36 а който ме пропуска, онеправдава своята си душа;
всички, които мразят мене, обичат смъртта.
© Библейска лига - България

Псалми

128

1 Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа
и ходи в Неговите пътища;
2 защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
блажен ще бъдеш и ще благоденстваш.
3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
чадата ти – като маслинени клонки около трапезата ти.
4 Ето, така ще бъде благословен човекът,
който се бои от Господа.
5 Господ да те благослови от Сион
и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си,
6 дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израил!
© Библейска лига - България