Нашето послание е Господ Исус Христос

Ние проповядваме Господ Исус Христос разпнат за греховете ни и възкръснал за оправданието ни. За мнозина глупост, за други съблазън, но за християните Христос Исус е Божия сила и Божия премъдрост.

Всичките думи на света не са в състояние да опишат или обяснят Господа. В Господ Исус Христос се открива всичката доброта и всичко, което човечеството копнее да има и се нуждае да получи в този живот и във вечността. Неговата естественост и автентична човечност Го правят толкова близък до всеки един от нас. Гледайки към Исус и Неговото идване между хората, виждаме как Той напълно се идентифицира с нас и затова ни разбира и любовта Му е напълно истинска. В Христос ние откриваме съвършената пълнота, която човешкото същество може да има. Той е всичко, което ние бяхме създадени да бъдем! И когато ние Му вярваме и изберем да Го следваме, един ден чрез Неговата благодат ще открием, че сме се доближили до Него.

През вековете милиони човешки същества са стигали до жива вяра във Възкръсналия от мъртвите. Ние с вас сме някъде в края на един огромен списък от имена на хора, които са имали лична среща с Вечно Живия. Хора, които са Го познали чрез Писанията и които са имали свръхестествено преживяване с живия Бог. Общото между всички тези имена е това, че след срещата с Христос животът им е бил трансформиран. Нашето желание като християни е всеки човек, който е жив днес, да преживее това, което милиарди хора вече са  преживели през цялата човешка история – да Го открият лично за себе си!

От раждането на Църквата в деня на Петдесятница до днес, вестта за възкресението на Исус Христос е проповядвана по целия свят. Ще дойде ден, когато времето ще стигне до своя край и същият този Исус, Който дойде, умря и възкръсна от мъртвите, ще се върне отново. Той го обеща и Той не може да лъже. В историята на света милиарди хора от най-различни култури и произход са откривали Исус като свой личен Спасител и Господ. От тогава до днес езици и традиции са се променяли, държави и държавни граници са изчезвали и различни епохи са били свидетели на различни наблягания и акценти върху Евангелието. Но крачка по крачка, чрез големи грешки и чрез големи победи, Църквата на Исус Христос продължава да е тук и да расте! Евангелието продължава да достига народ след народ и броят на християните днес е по-голям отколкото когато и да е било преди.

През всичките тези векове има една Личност, чиито мотиви и безупречен живот никога не е било възможно да бъдат оспорени – Господ Исус Христос! Вярваме, че всичко, което ще прочетете и чуете тук, няма да бъде възприето от вас като някаква проповед за религия, а като покана за среща с тази Личност. Той е жив и ти можеш да Го срещнеш. Христос възкръсна от мъртвите и чрез смъртта Си, победи смъртта! Никой човек в историята на света не е бил повече дискутиран от Исус; никой не е бил повече мразен и повече обичан от Исус. Исус ще остане отговорът и за глобалните проблеми, и за личните трудности, които имаме. Исус познава сърцето на всеки. Той познава нашите болки и проблеми и Той ни обича искрено. В Него ние имаме всичко, от което се нуждаем и всичко, от което някога бихме имали нужда. И Неговите думи продължават да се чуват през вековете: „Елате при Мен всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя!… Аз имам думи на вечен живот! Аз съм Пътят, Истината и Животът и никой не отива при Отец освен чрез Мене!”.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“

Йоан 3:16