Участие на пастор Андрей Аврамов в конференцията “Исторически и богословски корени на антисемитизма” в гр. Пловдив.

пастор Андрей Аврамов в конференцията “Исторически и богословски корени на антисемитизма” в гр. Пловдив

   На 8 март 2013 година, по повод 70 години от спасяването на Българските евреи, пастор Андрей Аврамов взе участие в организираната от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” конференция “Исторически и богословски корени на антисемитизма”.

Конференецията бе организирана от Философско историческия факултет на Пловдивския университет и се проведе в сградата на общинския съвет на гр. Пловдив. Пастор Аврамов беше поканен да говори върху две теми: “70 години от спасяването на българските евреи” и “За произхода и природата на антисемитизма”.

 В конференцията също така взеха участие: Д-р Лиляна Деянова е професор по Обща и историческа социология в Катедра Социология на СУ „Св. Кл. Охридски“; Д-р Андерш Гердмар Ректор на богословската семинария Livets Ord, Швеция; Йордан Велчев е писател и Доктор Албена Танева е преподавател по публична администрация в СУ „Свети Климент Охридски“.