Изказване на г-н Йосиф Меламед, главен секретар на организация на евреите в България “Шалом” 25.01.2015 (видео)

Изказване на г-н Йосиф Меламед, главен секретар на организация на евреите в България “Шалом” 25.01.2015